User interface toolkit for Go with support for SDL2 and HTML Canvas render targets.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

14 wiersze
118 B

 1. package ui
 2. // Edge name
 3. type Edge int
 4. // Edge values.
 5. const (
 6. Top Edge = iota
 7. Left
 8. Right
 9. Bottom
 10. FollowCursor
 11. )