A simple audio engine for Go with an SDL2 back-end and others to come eventually.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
165 B

  1. package audio_test
  2. import (
  3. "testing"
  4. "git.kirsle.net/go/audio/null"
  5. )
  6. func TestNullEngine(t *testing.T) {
  7. null := null.New()
  8. null.Setup()
  9. null.Teardown()
  10. }