Super Mario 64 OpenGL port for PC. Mirror of https://github.com/sm64pc/sm64pc https://github.com/sm64pc/sm64pc
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

19 wiersze
471 B

 1. IndentWidth: 4
 2. Language: Cpp
 3. AlignAfterOpenBracket: Align
 4. SortIncludes: false
 5. ColumnLimit: 104
 6. PointerAlignment: Right
 7. AllowShortFunctionsOnASingleLine: false
 8. AllowShortIfStatementsOnASingleLine: false
 9. BinPackArguments: true
 10. BinPackParameters: true
 11. SpaceAfterCStyleCast: true
 12. BreakBeforeBraces: Attach
 13. BreakBeforeTernaryOperators: true
 14. BreakBeforeBinaryOperators: NonAssignment
 15. Cpp11BracedListStyle: false
 16. IndentCaseLabels: true
 17. AlignTrailingComments: true
 18. UseTab: Never