The web design and pages for my personal website.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

12 wiersze
338 B

  1. {% extends "layout.html" %}
  2. {% block title %}AiChaos Warners - Flash Animations{% endblock %}
  3. {% block content %}
  4. <h1>AiChaos Warners</h1>
  5. <embed src="/creativity/flash/warners.swf" width="550" height="400"
  6. autoplay="true" loop="true" hidden="false" quality="high"><p>
  7. &#0171; <a href="/flash">More Flash Animations</a>
  8. {% endblock %}