The web design and pages for my personal website.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

21 wiersze
427 B

 1. {{ define "title" }}Pwnizard, I Choose You! - Flash Animations{{ end }}
 2. {{ define "content" }}
 3. <h1>Pwnizard, I Choose You!</h1>
 4. <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js"></script>
 5. <div id="swfObject"></div>
 6. <br><br>
 7. <script>
 8. swfobject.embedSWF("/creativity/flash/pwnizard.swf", "swfObject",
 9. 550, 400,
 10. "10.0.0"
 11. );
 12. </script>
 13. &#0171; <a href="/flash">More Flash Animations</a>
 14. {{ end }}