Преглед на файлове

Add CSS for the photo upload page

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 7 години
родител
ревизия
ab16ec1447
променени са 1 файла, в които са добавени 21 реда и са изтрити 0 реда
  1. +21
    -0
      www/solar/screen.css

+ 21
- 0
www/solar/screen.css Целия файл

@@ -187,6 +187,27 @@ table.table td {
* Photos *
**********/

/* Photo Upload page */
.photo-upload-dropbox {
border: 2px dashed #0099FF;
padding: 40px;
}
.photo-upload-dropbox.active {
border: 4px dashed #FF99FF;
}
.upload-trough {
position: relative;
border: 1px solid #000000;
width: 100%;
height: 28px;
}
.upload-progress-bar {
position: relative;
width: 0%;
height: 100%;
background-color: #FF9900;
}

/* Photo Grids: see http://ansciath.tumblr.com/post/7347495869/css-aspect-ratio */
ul.photo-grid {
list-style: none;


Зареждане…
Отказ
Запис