Преглед на файлове

Badge updates on layout.html

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 6 години
родител
ревизия
73fc50b197
променени са 6 файла, в които са добавени 14 реда и са изтрити 4 реда
 1. +1
  -0
    .gitignore
 2. +13
  -4
    www/layout.html
 3. Двоични данни
    www/static/images/css3.png
 4. Двоични данни
    www/static/images/digital-ocean.png
 5. Двоични данни
    www/static/images/html5.png
 6. Двоични данни
    www/static/images/python.png

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -1,3 +1,4 @@
/www/static/photos/*.jpg
/www/static/photos/*.png
/www/static/photos/*.gif
/www/static/photos/*.JPG

+ 13
- 4
www/layout.html Целия файл

@@ -39,8 +39,9 @@
{% endif %}

<div class="k-copyright">
Copyright &copy; 2014 Noah Petherbridge<br>
Powered by <a href="http://rophako.kirsle.net/" target="_blank">{{ app["name"] }}</a> v{{ app["version"] }}<br>
Copyright &copy; 2014 Noah Petherbridge &mdash; All rights reserved<br>
Powered by <a href="http://rophako.kirsle.net/" target="_blank">{{ app["name"] }}</a> v{{ app["version"] }} -
Hosted by <a href="https://www.digitalocean.com/?refcode=ea01734d3fc7">DigitalOcean</a><br>
Page generated in %time_elapsed%s.
</div>
</div>
@@ -147,12 +148,20 @@

<div class="k-navi">
<div class="center">
<a href="https://www.python.org/" target="_blank">
<img src="/static/images/python.png" width="80" height="15" alt="Python powered">
</a><br>

<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">
<img src="/static/images/html.png" width="88" height="31" alt="HTML 4.01 Strict">
<img src="/static/images/html5.png" width="80" height="15" alt="W3C Valid HTML5">
</a><br>

<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://www.kirsle.com/solar/screen.css">
<img src="/static/images/css.png" width="88" height="31" alt="CSS">
<img src="/static/images/css3.png" width="80" height="15" alt="W3C Valid CSS3">
</a><p>

<a href="https://www.digitalocean.com/?refcode=ea01734d3fc7" target="_blank">
<img src="/static/images/digital-ocean.png" width="140" height="39" alt="Proudly hosted by DigitalOcean">
</a>
</div>
</div>


Двоични данни
www/static/images/css3.png Целия файл

Преди След
Ширина: 80  |  Височина: 15  |  Големина: 805 B

Двоични данни
www/static/images/digital-ocean.png Целия файл

Преди След
Ширина: 140  |  Височина: 39  |  Големина: 5.1 KiB

Двоични данни
www/static/images/html5.png Целия файл

Преди След
Ширина: 80  |  Височина: 15  |  Големина: 1005 B

Двоични данни
www/static/images/python.png Целия файл

Преди След
Ширина: 80  |  Височина: 15  |  Големина: 767 B

Зареждане…
Отказ
Запис