My Unix config files and shell scripts, optimized for Fedora, Debian, macOS and Windows (in that order).
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

34 wiersze
1.3 KiB

 1. [submodule "home/.vim/bundle/Vundle.vim"]
 2. path = home/.vim/bundle/Vundle.vim
 3. url = https://github.com/gmarik/Vundle.vim
 4. [submodule "home/.vim/bundle/nerdtree"]
 5. path = home/.vim/bundle/nerdtree
 6. url = https://github.com/scrooloose/nerdtree
 7. [submodule "home/.vim/bundle/vim-nerdtree-tabs"]
 8. path = home/.vim/bundle/vim-nerdtree-tabs
 9. url = https://github.com/jistr/vim-nerdtree-tabs
 10. [submodule "home/.vim/bundle/vim-airline"]
 11. path = home/.vim/bundle/vim-airline
 12. url = https://github.com/bling/vim-airline
 13. [submodule "home/.vim/bundle/tagbar"]
 14. path = home/.vim/bundle/tagbar
 15. url = https://github.com/majutsushi/tagbar
 16. [submodule "home/.vim/bundle/molokai"]
 17. path = home/.vim/bundle/molokai
 18. url = https://github.com/tomasr/molokai
 19. [submodule "home/.vim/bundle/ctrlp.vim"]
 20. path = home/.vim/bundle/ctrlp.vim
 21. url = https://github.com/kien/ctrlp.vim
 22. [submodule "home/.vim/bundle/vim-coffee-script"]
 23. path = home/.vim/bundle/vim-coffee-script
 24. url = https://github.com/kchmck/vim-coffee-script
 25. [submodule "home/.vim/bundle/vim-markdown"]
 26. path = home/.vim/bundle/vim-markdown
 27. url = https://github.com/tpope/vim-markdown
 28. [submodule "home/.vim/bundle/editorconfig-vim"]
 29. path = home/.vim/bundle/editorconfig-vim
 30. url = https://github.com/editorconfig/editorconfig-vim
 31. [submodule "zsh/zgen"]
 32. path = zsh/zgen
 33. url = https://github.com/tarjoilija/zgen