A Python content management system designed for kirsle.net featuring a blog, comments and photo albums. https://rophako.kirsle.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

36 wiersze
929 B

{# Older/Newer links #}
{# The relative blog index to link to #}
{% if mode == "drafts" %}
{% set blog_index = "blog.drafts" %}
{% elif mode == "private" %}
{% set blog_index = "blog.private" %}
{% else %}
{% set blog_index = "blog.index" %}
{% endif %}
{% if can_older or can_earlier %}
<div class="right">
[
<a href="{{ url_for('blog.rss') }}">RSS Feed</a> |
{% if can_earlier %}
{% if category %}
<a href="{{ url_for('blog.category', category=category) }}?skip={{ earlier }}">&lt; Newer</a>
{% else %}
<a href="{{ url_for(blog_index) }}?skip={{ earlier }}">&lt; Newer</a>
{% endif %}
{% if can_older %} | {% endif %}
{% endif %}
{% if can_older %}
{% if category %}
<a href="{{ url_for('blog.category', category=category) }}?skip={{ older }}">Older &gt;</a>
{% else %}
<a href="{{ url_for(blog_index) }}?skip={{ older }}">Older &gt;</a>
{% endif %}
{% endif %}
]
</div>
{% endif %}