A Python content management system designed for kirsle.net featuring a blog, comments and photo albums. https://rophako.kirsle.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

9 wiersze
197 B

{% extends "layout.html" %}
{% block title %}Draft Entries{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Draft Entries</h1>
{{ include_page("blog.partial_index", mode="drafts") | safe }}
{% endblock %}