A Python content management system designed for kirsle.net featuring a blog, comments and photo albums. https://rophako.kirsle.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

10 wiersze
200 B

  1. {% extends "layout.html" %}
  2. {% block title %}Draft Entries{% endblock %}
  3. {% block content %}
  4. <h1>Private Entries</h1>
  5. {{ include_page("blog.partial_index", mode="private") | safe }}
  6. {% endblock %}