A Python content management system designed for kirsle.net featuring a blog, comments and photo albums. https://rophako.kirsle.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

14 wiersze
252 B

  1. {% extends "layout.html" %}
  2. {% block title %}Blog{% endblock %}
  3. {% block content %}
  4. {% if url_category %}
  5. <h1>Category: {{ url_category }}</h1>
  6. {% else %}
  7. <h1>My Blog</h1>
  8. {% endif %}
  9. {{ include_page("blog.partial_index") | safe }}
  10. {% endblock %}