3 Ревизии (c948822a0cb8105681e5ed5e51a2c0bcce366e96)

Автор SHA1 Съобщение Дата
Noah Petherbridge 413d527a3e Make settings.ini path configurable via env variable преди 6 години
Noah Petherbridge 0146fea8e0 Update uwsgi wrapper преди 7 години
Noah Petherbridge b1c79d104d Add UWSGI config file преди 8 години