Преглед на файлове

Trim blocks in Jinja2

pull/4/head
Noah Petherbridge преди 5 години
родител
ревизия
fd21247fdf
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      rophako/app.py

+ 2
- 0
rophako/app.py Целия файл

@@ -64,6 +64,8 @@ template_paths = [
template_paths.extend(BLUEPRINT_PATHS)
app.jinja_loader = jinja2.ChoiceLoader([ jinja2.FileSystemLoader(x) for x in template_paths])

app.jinja_env.trim_blocks = True
app.jinja_env.lstrip_blocks = True
app.jinja_env.globals["csrf_token"] = rophako.utils.generate_csrf_token
app.jinja_env.globals["include_page"] = rophako.utils.include
app.jinja_env.globals["settings"] = lambda: Config


Зареждане…
Отказ
Запис