Преглед на файлове

Add class to wiki titles

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 6 години
родител
ревизия
d77e9e10b9
  1. 2
      rophako/modules/wiki/templates/wiki/page.html

2
rophako/modules/wiki/templates/wiki/page.html

@ -15,7 +15,7 @@
]
</div>
<h1>{{ title }}</h1>
<h1 class="wiki-title">{{ title }}</h1>
<hr>

Зареждане…
Отказ
Запис