Przeglądaj źródła

Add migration note.

master
Noah Petherbridge GitHub 1 rok temu
rodzic
commit
c948822a0c
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 3 dodań i 1 usunięć
  1. +3
    -1
      README.md

+ 3
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -1,5 +1,7 @@
# Rophako

> :rotating_light: **This repo has migrated:** https://git.kirsle.net/apps/rophako

A simplistic content management system designed for
[kirsle.net](http://www.kirsle.net/).

@@ -37,4 +39,4 @@ GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
```
```

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz