Noah Petherbridge преди 7 години
родител
ревизия
b33b1af480
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      rophako/model/photo.py

+ 2
- 0
rophako/model/photo.py Целия файл

@@ -514,6 +514,8 @@ def process_photo(form, filename):
# Update the photo data.
if not album in index["albums"]:
index["albums"][album] = {}
if not "settings" in index:
index["settings"] = dict()
if not album in index["settings"]:
index["settings"][album] = {
"format": "classic",


Зареждане…
Отказ
Запис