Przeglądaj źródła

Fix deleting comments already deleted

master
Noah Petherbridge 4 lat temu
rodzic
commit
8dbee56b38
1 zmienionych plików z 3 dodań i 2 usunięć
  1. +3
    -2
      rophako/model/comment.py

+ 3
- 2
rophako/model/comment.py Wyświetl plik

@@ -155,8 +155,9 @@ def update_comment(thread, cid, data):
def delete_comment(thread, cid):
"""Delete a comment from a thread."""
comments = get_comments(thread)
del comments[cid]
write_comments(thread, comments)
if cid in comments:
del comments[cid]
write_comments(thread, comments)


def make_quick_delete_token(thread, cid):


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz