Преглед на файлове

Fix deleting comments already deleted

master
Noah Petherbridge преди 4 години
родител
ревизия
8dbee56b38
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -2
      rophako/model/comment.py

+ 3
- 2
rophako/model/comment.py Целия файл

@@ -155,8 +155,9 @@ def update_comment(thread, cid, data):
def delete_comment(thread, cid):
"""Delete a comment from a thread."""
comments = get_comments(thread)
del comments[cid]
write_comments(thread, comments)
if cid in comments:
del comments[cid]
write_comments(thread, comments)


def make_quick_delete_token(thread, cid):


Зареждане…
Отказ
Запис