Преглед на файлове

Retry on private blog entry logic

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 5 години
родител
ревизия
7edb2f21bc
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 6 реда
  1. +5
    -6
      rophako/model/blog.py

+ 5
- 6
rophako/model/blog.py Целия файл

@@ -45,14 +45,13 @@ def get_index():
db = JsonDB.get("blog/index")

# Hide any private posts if we aren't logged in.
new_db = dict()
if not g.info["session"]["login"]:
for post_id, data in db.items():
if data["privacy"] == "private":
continue
new_db[post_id] = db[post_id]
posts = list(db.keys())
for post_id in posts:
if db[post_id]["privacy"] == "private":
del db[post_id]

return new_db
return db


def rebuild_index():


Зареждане…
Отказ
Запис