Преглед на файлове

Cap sizes for blog avatars

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 6 години
родител
ревизия
1f92d2a35d
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      rophako/modules/blog/templates/blog/entry.inc.html

+ 3
- 3
rophako/modules/blog/templates/blog/entry.inc.html Целия файл

@@ -14,11 +14,11 @@

<div class="blog-author">
{% if post["avatar"] %}
<img src="/static/avatars/{{ post['avatar'] }}" alt="{{ post['profile']['name'] }}">
<img src="/static/avatars/{{ post['avatar'] }}" alt="{{ post['profile']['name'] }}" width="96" height="96">
{% elif post["photo"] %}
<img src="{{ post['photo_url'] }}/{{ post['photo'] }}" alt="{{ post['profile']['name'] }}">
<img src="{{ post['photo_url'] }}/{{ post['photo'] }}" alt="{{ post['profile']['name'] }}" width="96" height="96">
{% else %}
<img src="/static/avatars/default.png" alt="{{ post['profile']['name'] }}">
<img src="/static/avatars/default.png" alt="{{ post['profile']['name'] }}" width="96" height="96">
{% endif %}
<br>Зареждане…
Отказ
Запис