Преглед на файлове

Ignore local site uploaded images

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 7 години
родител
ревизия
0bc01a2b16
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      .gitignore

+ 4
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -3,3 +3,7 @@ config.py

# Compiled Python
*.pyc

/site/www/static/photos/*.jpg
/site/www/static/photos/*.png
/site/www/static/photos/*.gif

Зареждане…
Отказ
Запис