A web blog and personal homepage engine written in Go.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

66 wiersze
1.6 KiB

 1. {{ define "title" }}{{ .V.post.Title }}{{ end }}
 2. {{ define "content" }}
 3. {{ $Post := .V.post }}
 4. <div class="card mb-4">
 5. <div class="card-header">
 6. <h1 class="blog-title">{{ $Post.Title }}</h1>
 7. </div>
 8. <div class="card-body">
 9. <small class="text-muted blog-meta"><em>
 10. {{ if $Post.Sticky }}<span class="blog-sticky">[sticky]</span>{{ end }}
 11. {{ if ne $Post.Privacy "public" }}
 12. <span class="blog-{{ $Post.Privacy }}">[{{ $Post.Privacy }}]</span>
 13. {{ end }}
 14. <span title="{{ $Post.CreatedAt.Format "Jan 2 2006 15:04:05 MST" }}">
 15. {{ $Post.CreatedAt.Format "January 2, 2006" }}
 16. </span>
 17. {{ if ($Post.UpdatedAt.After $Post.CreatedAt) }}
 18. <span title="{{ $Post.UpdatedAt.Format "Jan 2 2006 15:04:05 MST" }}">
 19. (updated {{ $Post.UpdatedAt.Format "January 2, 2006" }})
 20. </span>
 21. {{ end }}
 22. {{ if $Post.Author.Name }}
 23. by {{ $Post.Author.Name }}
 24. {{ end }}
 25. </em></small>
 26. <br><br>
 27. {{ $Post.HTML }}
 28. <div class="mt-4">
 29. <small class="text-muted"><em>
 30. Tags:
 31. {{ range $tag := $Post.Tags }}
 32. <a href="/tagged/{{ $tag.Tag }}" class="ml-2">#{{ $tag.Tag }}</a>
 33. {{ end }}
 34. </em></small>
 35. </div>
 36. </div>
 37. </div>
 38. {{ .CurrentUser }}
 39. {{ if .CurrentUser.IsAdmin }}
 40. <div class="alert alert-secondary">
 41. <strong>Admin:</strong>
 42. [
 43. <a href="/blog/edit?id={{ $Post.ID }}">edit</a> |
 44. <a href="/blog/delete?id={{ $Post.ID }}">delete</a>
 45. ]
 46. </div>
 47. {{ end }}
 48. {{ $idStr := printf "%d" $Post.ID }}
 49. {{ if $Post.EnableComments }}
 50. {{ RenderComments .ResponseWriter .Request $Post.Title "post" $idStr }}
 51. {{ else }}
 52. {{ RenderCommentsRO .ResponseWriter .Request "post" $idStr }}
 53. {{ end }}
 54. {{ end }}