My old shell scripts that have been retired from my dotfiles.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Noah Petherbridge 73194e1706 Initial commit 2 lat temu
README.md Initial commit 2 lat temu
dumpmsn Initial commit 2 lat temu
dumpsms Initial commit 2 lat temu
flashget Initial commit 2 lat temu
gsay Initial commit 2 lat temu
keylog Initial commit 2 lat temu
keylog2 Initial commit 2 lat temu
lenny-up Initial commit 2 lat temu
mt-link-stuff Initial commit 2 lat temu
screenspy Initial commit 2 lat temu

README.md

scripts

My old shell scripts that have been retired from my dotfiles.