Personal homepage and static website generator for noah.is https://noah.is/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

15 wiersze
314 B

 1. #!/bin/bash
 2. function die() {
 3. echo >&2 $1
 4. exit 1
 5. }
 6. # Before we crash and burn, make sure necessary programs are installed!
 7. command -v inotifywait || die "I need the inotifywait command (apt install inotify-tools)"
 8. make
 9. while inotifywait -r -e modify,move,create,delete static templates; do
 10. make
 11. done