Personal shell scripts for Mobian on Pinephone.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Noah Petherbridge 492f2b41f6 Add 'check-reboot-modem.sh' 2 tygodni temu
README.md Initial commit 9 miesięcy temu
change-username.sh mms-check script 8 miesięcy temu
check-reboot-modem.sh Add 'check-reboot-modem.sh' 2 tygodni temu
mms-check jmms wrappers/helpers 8 miesięcy temu
mms-read jmms wrappers/helpers 8 miesięcy temu
mobian-battery Initial commit 9 miesięcy temu
sleep-ttl Initial commit 9 miesięcy temu

README.md

Mobian Scripts

This is just a collection of useful shell scripts for Mobian on Pinephone.

Clone it somewhere and add it to the end of your $PATH.