The web design and pages for my personal website.
Você não pode selecionar mais de 25 tópicos Os tópicos devem começar com uma letra ou um número, podem incluir traços ('-') e podem ter até 35 caracteres.
 
 
 
 

1 linha
216 KiB

  1. {"version":3,"file":"bootstrap.css","sources":["bootstrap.css","less/normalize.less","less/print.less","less/glyphicons.less","less/scaffolding.less","less/mixins/vendor-prefixes.less","less/mixins/tab-focus.less","less/mixins/image.less","less/type.less","less/mixins/text-emphasis.less","less/mixins/background-variant.less","less/mixins/text-overflow.less","less/code.less","less/grid.less","less/mixins/grid.less","less/mixins/grid-framework.less","less/tables.less","less/mixins/table-row.less","less/forms.less","less/mixins/forms.less","less/buttons.less","less/mixins/buttons.less","less/mixins/opacity.less","less/component-animations.less","less/dropdowns.less","less/mixins/nav-divider.less","less/mixins/reset-filter.less","less/button-groups.less","less/mixins/border-radius.less","less/input-groups.less","less/navs.less","less/navbar.less","less/mixins/nav-vertical-align.less","less/utilities.less","less/breadcrumbs.less","less/pagination.less","less/mixins/pagination.less","less/pager.less","less/labels.less","less/mixins/labels.less","less/badges.less","less/jumbotron.less","less/thumbnails.less","less/alerts.less","less/mixins/alerts.less","less/progress-bars.less","less/mixins/gradients.less","less/mixins/progress-bar.less","less/media.less","less/list-group.less","less/mixins/list-group.less","less/panels.less","less/mixins/panels.less","less/responsive-embed.less","less/wells.less","less/close.less","less/modals.less","less/tooltip.less","less/popovers.less","less/carousel.less","less/mixins/clearfix.less","less/mixins/center-block.less","less/mixins/hide-text.less","less/responsive-utilities.less","less/mixins/responsive-visibility.less"],"names":[],"mappings":"AAAA,6DAA4D;ACQ5D;EACE,yBAAA;EACA,4BAAA;EACA,gCAAA;EDND;ACaD;EACE,WAAA;EDXD;ACuBD;;;;;;;;;;;;EAYE,gBAAA;EDrBD;AC6BD;;;;EAIE,uBAAA;EACA,0BAAA;ED3BD;ACmCD;EACE,eAAA;EACA,WAAA;EDjCD;ACyCD;;EAEE,eAAA;EDvCD;ACiDD;EACE,yBAAA;ED/CD;ACsDD;;EAEE,YAAA;EDpDD;AC8DD;EACE,2BAAA;ED5DD;ACmED;;EAEE,mBAAA;EDjED;ACwED;EACE,oBAAA;EDtED;AC8ED;EACE,gBAAA;EACA,kBAAA;ED5ED;ACmFD;EACE,kBAAA;EACA,aAAA;EDjFD;ACwFD;EACE,gBAAA;EDtFD;AC6FD;;EAEE,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,0BAAA;ED3FD;AC8FD;EACE,aAAA;ED5FD;AC+FD;EACE,iBAAA;ED7FD;ACuGD;EACE,WAAA;EDrGD;AC4GD;EACE,kBAAA;ED1GD;ACoHD;EACE,kBAAA;EDlHD;ACyHD;EACE,8BAAA;EACA,iCAAA;EAAA,yBAAA;EACA,WAAA;EDvHD;AC8HD;EACE,gBAAA;ED5HD;ACmID;;;;EAIE,mCAAA;EACA,gBAAA;EDjID;ACmJD;;;;;EAKE,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,WAAA;EDjJD;ACwJD;EACE,mBAAA;EDtJD;ACgKD;;EAEE,sBAAA;ED9JD;ACyKD;;;;EAIE,4BAAA;EACA,iBAAA;EDvKD;AC8KD;;EAEE,iBAAA;ED5KD;ACmLD;;EAEE,WAAA;EACA,YAAA;EDjLD;ACyLD;EACE,qBAAA;EDvLD;ACkMD;;EAEE,gCAAA;EAAA,6BAAA;EAAA,wBAAA;EACA,YAAA;EDhMD;ACyMD;;EAEE,cAAA;EDvMD;ACgND;EACE,+BAAA;EACA,8BAAA;EACA,iCAAA;EACA,yBAAA;ED9MD;ACuND;;EAEE,0BAAA;EDrND;AC4ND;EACE,2BAAA;EACA,eAAA;EACA,gCAAA;ED1ND;ACkOD;EACE,WAAA;EACA,YAAA;EDhOD;ACuOD;EACE,gBAAA;EDrOD;AC6OD;EACE,mBAAA;ED3OD;ACqPD;EACE,2BAAA;EACA,mBAAA;EDnPD;ACsPD;;EAEE,YAAA;EDpPD;AE9ED;EA9FE;IACE,8BAAA;IACA,wBAAA;IACA,oCAAA;IACA,qCAAA;IAAA,6BAAA;IF+KD;EE5KD;;IAEE,4BAAA;IF8KD;EE3KD;IACE,8BAAA;IF6KD;EE1KD;IACE,+BAAA;IF4KD;EExKD;;IAEE,aAAA;IF0KD;EEvKD;;IAEE,wBAAA;IACA,0BAAA;IFyKD;EEtKD;IACE,6BAAA;IFwKD;EErKD;;IAEE,0BAAA;IFuKD;EEpKD;IACE,4BAAA;IFsKD;EEnKD;;;IAGE,YAAA;IACA,WAAA;IFqKD;EElKD;;IAEE,yBAAA;IFoKD;EE/JD;IACE,6BAAA;IFiKD;EE7JD;IACE,eAAA;IF+JD;EE7JD;;IAGI,mCAAA;IF8JH;EE3JD;;IAGI,mCAAA;IF4JH;EEzJD;IACE,wBAAA;IF2JD;EExJD;IACE,sCAAA;IF0JD;EExJD;;IAGI,mCAAA;IFyJH;EACF;AGhPD;EACE,qCAAA;EACA,uDAAA;EACA,6TAAA;EHkPD;AG3OD;EACE,oBAAA;EACA,UAAA;EACA,uBAAA;EACA,qCAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;EACA,gBAAA;EACA,qCAAA;EACA,oCAAA;EH6OD;AGzOmC;EAAW,gBAAA;EH4O9C;AG3OmC;EAAW,gBAAA;EH8O9C;AG7OmC;EAAW,kBAAA;EHgP9C;AG/OmC;EAAW,kBAAA;EHkP9C;AGjPmC;EAAW,kBAAA;EHoP9C;AGnPmC;EAAW,kBAAA;EHsP9C;AGrPmC;EAAW,kBAAA;EHwP9C;AGvPmC;EAAW,kBAAA;EH0P9C;AGzPmC;EAAW,kBAAA;EH4P9C;AG3PmC;EAAW,kBAAA;EH8P9C;AG7PmC;EAAW,kBAAA;EHgQ9C;AG/PmC;EAAW,kBAAA;EHkQ9C;AGjQmC;EAAW,kBAAA;EHoQ9C;AGnQmC;EAAW,kBAAA;EHsQ9C;AGrQmC;EAAW,kBAAA;EHwQ9C;AGvQmC;EAAW,kBAAA;EH0Q9C;AGzQmC;EAAW,kBAAA;EH4Q9C;AG3QmC;EAAW,kBAAA;EH8Q9C;AG7QmC;EAAW,kBAAA;EHgR9C;AG/QmC;EAAW,kBAAA;EHkR9C;AGjRmC;EAAW,kBAAA;EHoR9C;AGnRmC;EAAW,kBAAA;EHsR9C;AGrRmC;EAAW,kBAAA;EHwR9C;AGvRmC;EAAW,kBAAA;EH0R9C;AGzRmC;EAAW,kBAAA;EH4R9C;AG3RmC;EAAW,kBAAA;EH8R9C;AG7RmC;EAAW,kBAAA;EHgS9C;AG/RmC;EAAW,kBAAA;EHkS9C;AGjSmC;EAAW,kBAAA;EHoS9C;AGnSmC;EAAW,kBAAA;EHsS9C;AGrSmC;EAAW,kBAAA;EHwS9C;AGvSmC;EAAW,kBAAA;EH0S9C;AGzSmC;EAAW,kBAAA;EH4S9C;AG3SmC;EAAW,kBAAA;EH8S9C;AG7SmC;EAAW,kBAAA;EHgT9C;AG/SmC;EAAW,kBAAA;EHkT9C;AGjTmC;EAAW,kBAAA;EHoT9C;AGnTmC;EAAW,kBAAA;EHsT9C;AGrTmC;EAAW,kBAAA;EHwT9C;AGvTmC;EAAW,kBAAA;EH0T9C;AGzTmC;EAAW,kBAAA;EH4T9C;AG3TmC;EAAW,kBAAA;EH8T9C;AG7TmC;EAAW,kBAAA;EHgU9C;AG/TmC;EAAW,kBAAA;EHkU9C;AGjUmC;EAAW,kBAAA;EHoU9C;AGnUmC;EAAW,kBAAA;EHsU9C;AGrUmC;EAAW,kBAAA;EHwU9C;AGvUmC;EAAW,kBAAA;EH0U9C;AGzUmC;EAAW,kBAAA;EH4U9C;AG3UmC;EAAW,kBAAA;EH8U9C;AG7UmC;EAAW,kBAAA;EHgV9C;AG/UmC;EAAW,kBAAA;EHkV9C;AGjVmC;EAAW,kBAAA;EHoV9C;AGnVmC;EAAW,kBAAA;EHsV9C;AGrVmC;EAAW,kBAAA;EHwV9C;AGvVmC;EAAW,kBAAA;EH0V9C;AGzVmC;EAAW,kBAAA;EH4V9C;AG3VmC;EAAW,kBAAA;EH8V9C;AG7VmC;EAAW,kBAAA;EHgW9C;AG/VmC;EAAW,kBAAA;EHkW9C;AGjWmC;EAAW,kBAAA;EHoW9C;AGnWmC;EAAW,kBAAA;EHsW9C;AGrWmC;EAAW,kBAAA;EHwW9C;AGvWmC;EAAW,kBAAA;EH0W9C;AGzWmC;EAAW,kBAAA;EH4W9C;AG3WmC;EAAW,kBAAA;EH8W9C;AG7WmC;EAAW,kBAAA;EHgX9C;AG/WmC;EAAW,kBAAA;EHkX9C;AGjXmC;EAAW,kBAAA;EHoX9C;AGnXmC;EAAW,kBAAA;EHsX9C;AGrXmC;EAAW,kBAAA;EHwX9C;AGvXmC;EAAW,kBAAA;EH0X9C;AGzXmC;EAAW,kBAAA;EH4X9C;AG3XmC;EAAW,kBAAA;EH8X9C;AG7XmC;EAAW,kBAAA;EHgY9C;AG/XmC;EAAW,kBAAA;EHkY9C;AGjYmC;EAAW,kBAAA;EHoY9C;AGnYmC;EAAW,kBAAA;EHsY9C;AGrYmC;EAAW,kBAAA;EHwY9C;AGvYmC;EAAW,kBAAA;EH0Y9C;AGzYmC;EAAW,kBAAA;EH4Y9C;AG3YmC;EAAW,kBAAA;EH8Y9C;AG7YmC;EAAW,kBAAA;EHgZ9C;AG/YmC;EAAW,kBAAA;EHkZ9C;AGjZmC;EAAW,kBAAA;EHoZ9C;AGnZmC;EAAW,kBAAA;EHsZ9C;AGrZmC;EAAW,kBAAA;EHwZ9C;AGvZmC;EAAW,kBAAA;EH0Z9C;AGzZmC;EAAW,kBAAA;EH4Z9C;AG3ZmC;EAAW,kBAAA;EH8Z9C;AG7ZmC;EAAW,kBAAA;EHga9C;AG/ZmC;EAAW,kBAAA;EHka9C;AGjamC;EAAW,kBAAA;EHoa9C;AGnamC;EAAW,kBAAA;EHsa9C;AGramC;EAAW,kBAAA;EHwa9C;AGvamC;EAAW,kBAAA;EH0a9C;AGzamC;EAAW,kBAAA;EH4a9C;AG3amC;EAAW,kBAAA;EH8a9C;AG7amC;EAAW,kBAAA;EHgb9C;AG/amC;EAAW,kBAAA;EHkb9C;AGjbmC;EAAW,kBAAA;EHob9C;AGnbmC;EAAW,kBAAA;EHsb9C;AGrbmC;EAAW,kBAAA;EHwb9C;AGvbmC;EAAW,kBAAA;EH0b9C;AGzbmC;EAAW,kBAAA;EH4b9C;AG3bmC;EAAW,kBAAA;EH8b9C;AG7bmC;EAAW,kBAAA;EHgc9C;AG/bmC;EAAW,kBAAA;EHkc9C;AGjcmC;EAAW,kBAAA;EHoc9C;AGncmC;EAAW,kBAAA;EHsc9C;AGrcmC;EAAW,kBAAA;EHwc9C;AGvcmC;EAAW,kBAAA;EH0c9C;AGzcmC;EAAW,kBAAA;EH4c9C;AG3cmC;EAAW,kBAAA;EH8c9C;AG7cmC;EAAW,kBAAA;EHgd9C;AG/cmC;EAAW,kBAAA;EHkd9C;AGjdmC;EAAW,kBAAA;EHod9C;AGndmC;EAAW,kBAAA;EHsd9C;AGrdmC;EAAW,kBAAA;EHwd9C;AGvdmC;EAAW,kBAAA;EH0d9C;AGzdmC;EAAW,kBAAA;EH4d9C;AG3dmC;EAAW,kBAAA;EH8d9C;AG7dmC;EAAW,kBAAA;EHge9C;AG/dmC;EAAW,kBAAA;EHke9C;AGjemC;EAAW,kBAAA;EHoe9C;AGnemC;EAAW,kBAAA;EHse9C;AGremC;EAAW,kBAAA;EHwe9C;AGvemC;EAAW,kBAAA;EH0e9C;AGzemC;EAAW,kBAAA;EH4e9C;AG3emC;EAAW,kBAAA;EH8e9C;AG7emC;EAAW,kBAAA;EHgf9C;AG/emC;EAAW,kBAAA;EHkf9C;AGjfmC;EAAW,kBAAA;EHof9C;AGnfmC;EAAW,kBAAA;EHsf9C;AGrfmC;EAAW,kBAAA;EHwf9C;AGvfmC;EAAW,kBAAA;EH0f9C;AGzfmC;EAAW,kBAAA;EH4f9C;AG3fmC;EAAW,kBAAA;EH8f9C;AG7fmC;EAAW,kBAAA;EHggB9C;AG/fmC;EAAW,kBAAA;EHkgB9C;AGjgBmC;EAAW,kBAAA;EHogB9C;AGngBmC;EAAW,kBAAA;EHsgB9C;AGrgBmC;EAAW,kBAAA;EHwgB9C;AGvgBmC;EAAW,kBAAA;EH0gB9C;AGzgBmC;EAAW,kBAAA;EH4gB9C;AG3gBmC;EAAW,kBAAA;EH8gB9C;AG7gBmC;EAAW,kBAAA;EHghB9C;AG/gBmC;EAAW,kBAAA;EHkhB9C;AGjhBmC;EAAW,kBAAA;EHohB9C;AGnhBmC;EAAW,kBAAA;EHshB9C;AGrhBmC;EAAW,kBAAA;EHwhB9C;AGvhBmC;EAAW,kBAAA;EH0hB9C;AGzhBmC;EAAW,kBAAA;EH4hB9C;AG3hBmC;EAAW,kBAAA;EH8hB9C;AG7hBmC;EAAW,kBAAA;EHgiB9C;AG/hBmC;EAAW,kBAAA;EHkiB9C;AGjiBmC;EAAW,kBAAA;EHoiB9C;AGniBmC;EAAW,kBAAA;EHsiB9C;AGriBmC;EAAW,kBAAA;EHwiB9C;AGviBmC;EAAW,kBAAA;EH0iB9C;AGziBmC;EAAW,kBAAA;EH4iB9C;AG3iBmC;EAAW,kBAAA;EH8iB9C;AG7iBmC;EAAW,kBAAA;EHgjB9C;AG/iBmC;EAAW,kBAAA;EHkjB9C;AGjjBmC;EAAW,kBAAA;EHojB9C;AGnjBmC;EAAW,kBAAA;EHsjB9C;AGrjBmC;EAAW,kBAAA;EHwjB9C;AGvjBmC;EAAW,kBAAA;EH0jB9C;AGzjBmC;EAAW,kBAAA;EH4jB9C;AG3jBmC;EAAW,kBAAA;EH8jB9C;AG7jBmC;EAAW,kBAAA;EHgkB9C;AG/jBmC;EAAW,kBAAA;EHkkB9C;AGjkBmC;EAAW,kBAAA;EHokB9C;AGnkBmC;EAAW,kBAAA;EHskB9C;AGrkBmC;EAAW,kBAAA;EHwkB9C;AGvkBmC;EAAW,kBAAA;EH0kB9C;AGzkBmC;EAAW,kBAAA;EH4kB9C;AG3kBmC;EAAW,kBAAA;EH8kB9C;AG7kBmC;EAAW,kBAAA;EHglB9C;AG/kBmC;EAAW,kBAAA;EHklB9C;AGjlBmC;EAAW,kBAAA;EHolB9C;AGnlBmC;EAAW,kBAAA;EHslB9C;AGrlBmC;EAAW,kBAAA;EHwlB9C;AGvlBmC;EAAW,kBAAA;EH0lB9C;AGzlBmC;EAAW,kBAAA;EH4lB9C;AG3lBmC;EAAW,kBAAA;EH8lB9C;AG7lBmC;EAAW,kBAAA;EHgmB9C;AG/lBmC;EAAW,kBAAA;EHkmB9C;AGjmBmC;EAAW,kBAAA;EHomB9C;AGnmBmC;EAAW,kBAAA;EHsmB9C;AGrmBmC;EAAW,kBAAA;EHwmB9C;AGvmBmC;EAAW,kBAAA;EH0mB9C;AGzmBmC;EAAW,kBAAA;EH4mB9C;AG3mBmC;EAAW,kBAAA;EH8mB9C;AG7mBmC;EAAW,kBAAA;EHgnB9C;AG/mBmC;EAAW,kBAAA;EHknB9C;AGjnBmC;EAAW,kBAAA;EHonB9C;AGnnBmC;EAAW,kBAAA;EHsnB9C;AGrnBmC;EAAW,kBAAA;EHwnB9C;AGvnBmC;EAAW,kBAAA;EH0nB9C;AIx1BD;ECgEE,gCAAA;EACG,6BAAA;EACK,wBAAA;EL2xBT;AI11BD;;EC6DE,gCAAA;EACG,6BAAA;EACK,wBAAA;ELiyBT;AIx1BD;EACE,iBAAA;EACA,+CAAA;EJ01BD;AIv1BD;EACE,6DAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EJy1BD;AIr1BD;;;;EAIE,sBAAA;EACA,oBAAA;EACA,sBAAA;EJu1BD;AIj1BD;EACE,gBAAA;EACA,uBAAA;EJm1BD;AIj1BC;;EAEE,gBAAA;EACA,4BAAA;EJm1BH;AIh1BC;EErDA,sBAAA;EAEA,4CAAA;EACA,sBAAA;ENu4BD;AI10BD;EACE,WAAA;EJ40BD;AIt0BD;EACE,wBAAA;EJw0BD;AIp0BD;;;;;EGvEE,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,cAAA;EPk5BD;AIz0BD;EACE,oBAAA;EJ20BD;AIr0BD;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;EC0FA,0CAAA;EACK,qCAAA;EACG,kCAAA;EEpLR,uBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,cAAA;EPm6BD;AIt0BD;EACE,oBAAA;EJw0BD;AIl0BD;EACE,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,WAAA;EACA,+BAAA;EJo0BD;AI5zBD;EACE,oBAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;EACA,WAAA;EJ8zBD;AItzBC;;EAEE,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,YAAA;EJwzBH;AQn8BD;;;;;;;;;;;;EAEE,sBAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;ER+8BD;AQp9BD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;EASI,qBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;ERq+BH;AQj+BD;;;;;;EAGE,kBAAA;EACA,qBAAA;ERs+BD;AQ1+BD;;;;;;;;;;;;EAQI,gBAAA;ERg/BH;AQ7+BD;;;;;;EAGE,kBAAA;EACA,qBAAA;ERk/BD;AQt/BD;;;;;;;;;;;;EAQI,gBAAA;ER4/BH;AQx/BD;;EAAU,iBAAA;ER4/BT;AQ3/BD;;EAAU,iBAAA;ER+/BT;AQ9/BD;;EAAU,iBAAA;ERkgCT;AQjgCD;;EAAU,iBAAA;ERqgCT;AQpgCD;;EAAU,iBAAA;ERwgCT;AQvgCD;;EAAU,iBAAA;ER2gCT;AQrgCD;EACE,kBAAA;ERugCD;AQpgCD;EACE,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;ERsgCD;AQjgCD;EAAA;IAFI,iBAAA;IRugCD;EACF;AQ//BD;;EAEE,gBAAA;ERigCD;AQ7/BD;EACE,oBAAA;ER+/BD;AQ5/BD;;EAEE,2BAAA;EACA,eAAA;ER8/BD;AQ1/BD;EAAuB,kBAAA;ER6/BtB;AQ5/BD;EAAuB,mBAAA;ER+/BtB;AQ9/BD;EAAuB,oBAAA;ERigCtB;AQhgCD;EAAuB,qBAAA;ERmgCtB;AQlgCD;EAAuB,qBAAA;ERqgCtB;AQlgCD;EAAuB,2BAAA;ERqgCtB;AQpgCD;EAAuB,2BAAA;ERugCtB;AQtgCD;EAAuB,4BAAA;ERygCtB;AQtgCD;EACE,gBAAA;ERwgCD;AQtgCD;EC1GE,gBAAA;ETmnCD;ASlnCC;EACE,gBAAA;ETonCH;AQzgCD;EC7GE,gBAAA;ETynCD;ASxnCC;EACE,gBAAA;ET0nCH;AQ5gCD;EChHE,gBAAA;ET+nCD;AS9nCC;EACE,gBAAA;ETgoCH;AQ/gCD;ECnHE,gBAAA;ETqoCD;ASpoCC;EACE,gBAAA;ETsoCH;AQlhCD;ECtHE,gBAAA;ET2oCD;AS1oCC;EACE,gBAAA;ET4oCH;AQjhCD;EAGE,aAAA;EEhIA,2BAAA;EVkpCD;AUjpCC;EACE,2BAAA;EVmpCH;AQlhCD;EEnIE,2BAAA;EVwpCD;AUvpCC;EACE,2BAAA;EVypCH;AQrhCD;EEtIE,2BAAA;EV8pCD;AU7pCC;EACE,2BAAA;EV+pCH;AQxhCD;EEzIE,2BAAA;EVoqCD;AUnqCC;EACE,2BAAA;EVqqCH;AQ3hCD;EE5IE,2BAAA;EV0qCD;AUzqCC;EACE,2BAAA;EV2qCH;AQzhCD;EACE,qBAAA;EACA,qBAAA;EACA,kCAAA;ER2hCD;AQnhCD;;EAEE,eAAA;EACA,qBAAA;ERqhCD;AQxhCD;;;;EAMI,kBAAA;ERwhCH;AQjhCD;EACE,iBAAA;EACA,kBAAA;ERmhCD;AQ/gCD;EALE,iBAAA;EACA,kBAAA;EAMA,mBAAA;ERkhCD;AQphCD;EAKI,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;ERkhCH;AQ7gCD;EACE,eAAA;EACA,qBAAA;ER+gCD;AQ7gCD;;EAEE,yBAAA;ER+gCD;AQ7gCD;EACE,mBAAA;ER+gCD;AQ7gCD;EACE,gBAAA;ER+gCD;AQt/BD;EAAA;IAVM,aAAA;IACA,cAAA;IACA,aAAA;IACA,mBAAA;IG3NJ,kBAAA;IACA,yBAAA;IACA,qBAAA;IXguCC;EQhgCH;IAHM,oBAAA;IRsgCH;EACF;AQ7/BD;;EAGE,cAAA;EACA,mCAAA;ER8/BD;AQ5/BD;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;ER8/BD;AQ1/BD;EACE,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gCAAA;ER4/BD;AQv/BG;;;EACE,kBAAA;ER2/BL;AQrgCD;;;EAmBI,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gBAAA;ERu/BH;AQr/BG;;;EACE,wBAAA;ERy/BL;AQj/BD;;EAEE,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,iCAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;ERm/BD;AQ7+BG;;;;;;EAAW,aAAA;ERq/Bd;AQp/BG;;;;;;EACE,wBAAA;ER2/BL;AQr/BD;;EAEE,aAAA;ERu/BD;AQn/BD;EACE,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,yBAAA;ERq/BD;AYtyCD;;;;EAIE,gEAAA;EZwyCD;AYpyCD;EACE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;EZsyCD;AYlyCD;EACE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;EACA,wDAAA;EAAA,gDAAA;EZoyCD;AY1yCD;EASI,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,0BAAA;EAAA,kBAAA;EZoyCH;AY/xCD;EACE,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;EZiyCD;AY5yCD;EAeI,YAAA;EACA,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,+BAAA;EACA,kBAAA;EZgyCH;AY3xCD;EACE,mBAAA;EACA,oBAAA;EZ6xCD;Aat1CD;ECHE,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;Ed41CD;Aat1CC;EAAA;IAFE,cAAA;Ib41CD;EACF;Aax1CC;EAAA;IAFE,cAAA;Ib81CD;EACF;Aa11CD;EAAA;IAFI,eAAA;Ibg2CD;EACF;Aav1CD;ECvBE,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;Edi3CD;Aap1CD;ECvBE,oBAAA;EACA,qBAAA;Ed82CD;Ae92CG;EACE,oBAAA;EAEA,iBAAA;EAEA,oBAAA;EACA,qBAAA;Ef82CL;Ae91CG;EACE,aAAA;Efg2CL;Aez1CC;EACE,aAAA;Ef21CH;Ae51CC;EACE,qBAAA;Ef81CH;Ae/1CC;EACE,qBAAA;Efi2CH;Ael2CC;EACE,YAAA;Efo2CH;Aer2CC;EACE,qBAAA;Efu2CH;Aex2CC;EACE,qBAAA;Ef02CH;Ae32CC;EACE,YAAA;Ef62CH;Ae92CC;EACE,qBAAA;Efg3CH;Aej3CC;EACE,qBAAA;Efm3CH;Aep3CC;EACE,YAAA;Efs3CH;Aev3CC;EACE,qBAAA;Efy3CH;Ae13CC;EACE,oBAAA;Ef43CH;Ae92CC;EACE,aAAA;Efg3CH;Aej3CC;EACE,qBAAA;Efm3CH;Aep3CC;EACE,qBAAA;Efs3CH;Aev3CC;EACE,YAAA;Efy3CH;Ae13CC;EACE,qBAAA;Ef43CH;Ae73CC;EACE,qBAAA;Ef+3CH;Aeh4CC;EACE,YAAA;Efk4CH;Aen4CC;EACE,qBAAA;Efq4CH;Aet4CC;EACE,qBAAA;Efw4CH;Aez4CC;EACE,YAAA;Ef24CH;Ae54CC;EACE,qBAAA;Ef84CH;Ae/4CC;EACE,oBAAA;Efi5CH;Ae74CC;EACE,aAAA;Ef+4CH;Ae/5CC;EACE,YAAA;Efi6CH;Ael6CC;EACE,oBAAA;Efo6CH;Aer6CC;EACE,oBAAA;Efu6CH;Aex6CC;EACE,WAAA;Ef06CH;Ae36CC;EACE,oBAAA;Ef66CH;Ae96CC;EACE,oBAAA;Efg7CH;Aej7CC;EACE,WAAA;Efm7CH;Aep7CC;EACE,oBAAA;Efs7CH;Aev7CC;EACE,oBAAA;Efy7CH;Ae17CC;EACE,WAAA;Ef47CH;Ae77CC;EACE,oBAAA;Ef+7CH;Aeh8CC;EACE,mBAAA;Efk8CH;Ae97CC;EACE,YAAA;Efg8CH;Ael7CC;EACE,mBAAA;Efo7CH;Aer7CC;EACE,2BAAA;Efu7CH;Aex7CC;EACE,2BAAA;Ef07CH;Ae37CC;EACE,kBAAA;Ef67CH;Ae97CC;EACE,2BAAA;Efg8CH;Aej8CC;EACE,2BAAA;Efm8CH;Aep8CC;EACE,kBAAA;Efs8CH;Aev8CC;EACE,2BAAA;Efy8CH;Ae18CC;EACE,2BAAA;Ef48CH;Ae78CC;EACE,kBAAA;Ef+8CH;Aeh9CC;EACE,2BAAA;Efk9CH;Aen9CC;EACE,0BAAA;Efq9CH;Aet9CC;EACE,iBAAA;Efw9CH;Aa59CD;EE9BI;IACE,aAAA;If6/CH;Eet/CD;IACE,aAAA;Ifw/CD;Eez/CD;IACE,qBAAA;If2/CD;Ee5/CD;IACE,qBAAA;If8/CD;Ee//CD;IACE,YAAA;IfigDD;EelgDD;IACE,qBAAA;IfogDD;EergDD;IACE,qBAAA;IfugDD;EexgDD;IACE,YAAA;If0gDD;Ee3gDD;IACE,qBAAA;If6gDD;Ee9gDD;IACE,qBAAA;IfghDD;EejhDD;IACE,YAAA;IfmhDD;EephDD;IACE,qBAAA;IfshDD;EevhDD;IACE,oBAAA;IfyhDD;Ee3gDD;IACE,aAAA;If6gDD;Ee9gDD;IACE,qBAAA;IfghDD;EejhDD;IACE,qBAAA;IfmhDD;EephDD;IACE,YAAA;IfshDD;EevhDD;IACE,qBAAA;IfyhDD;Ee1hDD;IACE,qBAAA;If4hDD;Ee7hDD;IACE,YAAA;If+hDD;EehiDD;IACE,qBAAA;IfkiDD;EeniDD;IACE,qBAAA;IfqiDD;EetiDD;IACE,YAAA;IfwiDD;EeziDD;IACE,qBAAA;If2iDD;Ee5iDD;IACE,oBAAA;If8iDD;Ee1iDD;IACE,aAAA;If4iDD;Ee5jDD;IACE,YAAA;If8jDD;Ee/jDD;IACE,oBAAA;IfikDD;EelkDD;IACE,oBAAA;IfokDD;EerkDD;IACE,WAAA;IfukDD;EexkDD;IACE,oBAAA;If0kDD;Ee3kDD;IACE,oBAAA;If6kDD;Ee9kDD;IACE,WAAA;IfglDD;EejlDD;IACE,oBAAA;IfmlDD;EeplDD;IACE,oBAAA;IfslDD;EevlDD;IACE,WAAA;IfylDD;Ee1lDD;IACE,oBAAA;If4lDD;Ee7lDD;IACE,mBAAA;If+lDD;Ee3lDD;IACE,YAAA;If6lDD;Ee/kDD;IACE,mBAAA;IfilDD;EellDD;IACE,2BAAA;IfolDD;EerlDD;IACE,2BAAA;IfulDD;EexlDD;IACE,kBAAA;If0lDD;Ee3lDD;IACE,2BAAA;If6lDD;Ee9lDD;IACE,2BAAA;IfgmDD;EejmDD;IACE,kBAAA;IfmmDD;EepmDD;IACE,2BAAA;IfsmDD;EevmDD;IACE,2BAAA;IfymDD;Ee1mDD;IACE,kBAAA;If4mDD;Ee7mDD;IACE,2BAAA;If+mDD;EehnDD;IACE,0BAAA;IfknDD;EennDD;IACE,iBAAA;IfqnDD;EACF;AajnDD;EEvCI;IACE,aAAA;If2pDH;EeppDD;IACE,aAAA;IfspDD;EevpDD;IACE,qBAAA;IfypDD;Ee1pDD;IACE,qBAAA;If4pDD;Ee7pDD;IACE,YAAA;If+pDD;EehqDD;IACE,qBAAA;IfkqDD;EenqDD;IACE,qBAAA;IfqqDD;EetqDD;IACE,YAAA;IfwqDD;EezqDD;IACE,qBAAA;If2qDD;Ee5qDD;IACE,qBAAA;If8qDD;Ee/qDD;IACE,YAAA;IfirDD;EelrDD;IACE,qBAAA;IforDD;EerrDD;IACE,oBAAA;IfurDD;EezqDD;IACE,aAAA;If2qDD;Ee5qDD;IACE,qBAAA;If8qDD;Ee/qDD;IACE,qBAAA;IfirDD;EelrDD;IACE,YAAA;IforDD;EerrDD;IACE,qBAAA;IfurDD;EexrDD;IACE,qBAAA;If0rDD;Ee3rDD;IACE,YAAA;If6rDD;Ee9rDD;IACE,qBAAA;IfgsDD;EejsDD;IACE,qBAAA;IfmsDD;EepsDD;IACE,YAAA;IfssDD;EevsDD;IACE,qBAAA;IfysDD;Ee1sDD;IACE,oBAAA;If4sDD;EexsDD;IACE,aAAA;If0sDD;Ee1tDD;IACE,YAAA;If4tDD;Ee7tDD;IACE,oBAAA;If+tDD;EehuDD;IACE,oBAAA;IfkuDD;EenuDD;IACE,WAAA;IfquDD;EetuDD;IACE,oBAAA;IfwuDD;EezuDD;IACE,oBAAA;If2uDD;Ee5uDD;IACE,WAAA;If8uDD;Ee/uDD;IACE,oBAAA;IfivDD;EelvDD;IACE,oBAAA;IfovDD;EervDD;IACE,WAAA;IfuvDD;EexvDD;IACE,oBAAA;If0vDD;Ee3vDD;IACE,mBAAA;If6vDD;EezvDD;IACE,YAAA;If2vDD;Ee7uDD;IACE,mBAAA;If+uDD;EehvDD;IACE,2BAAA;IfkvDD;EenvDD;IACE,2BAAA;IfqvDD;EetvDD;IACE,kBAAA;IfwvDD;EezvDD;IACE,2BAAA;If2vDD;Ee5vDD;IACE,2BAAA;If8vDD;Ee/vDD;IACE,kBAAA;IfiwDD;EelwDD;IACE,2BAAA;IfowDD;EerwDD;IACE,2BAAA;IfuwDD;EexwDD;IACE,kBAAA;If0wDD;Ee3wDD;IACE,2BAAA;If6wDD;Ee9wDD;IACE,0BAAA;IfgxDD;EejxDD;IACE,iBAAA;IfmxDD;EACF;AaxwDD;EE9CI;IACE,aAAA;IfyzDH;EelzDD;IACE,aAAA;IfozDD;EerzDD;IACE,qBAAA;IfuzDD;EexzDD;IACE,qBAAA;If0zDD;Ee3zDD;IACE,YAAA;If6zDD;Ee9zDD;IACE,qBAAA;Ifg0DD;Eej0DD;IACE,qBAAA;Ifm0DD;Eep0DD;IACE,YAAA;Ifs0DD;Eev0DD;IACE,qBAAA;Ify0DD;Ee10DD;IACE,qBAAA;If40DD;Ee70DD;IACE,YAAA;If+0DD;Eeh1DD;IACE,qBAAA;Ifk1DD;Een1DD;IACE,oBAAA;Ifq1DD;Eev0DD;IACE,aAAA;Ify0DD;Ee10DD;IACE,qBAAA;If40DD;Ee70DD;IACE,qBAAA;If+0DD;Eeh1DD;IACE,YAAA;Ifk1DD;Een1DD;IACE,qBAAA;Ifq1DD;Eet1DD;IACE,qBAAA;Ifw1DD;Eez1DD;IACE,YAAA;If21DD;Ee51DD;IACE,qBAAA;If81DD;Ee/1DD;IACE,qBAAA;Ifi2DD;Eel2DD;IACE,YAAA;Ifo2DD;Eer2DD;IACE,qBAAA;Ifu2DD;Eex2DD;IACE,oBAAA;If02DD;Eet2DD;IACE,aAAA;Ifw2DD;Eex3DD;IACE,YAAA;If03DD;Ee33DD;IACE,oBAAA;If63DD;Ee93DD;IACE,oBAAA;Ifg4DD;Eej4DD;IACE,WAAA;Ifm4DD;Eep4DD;IACE,oBAAA;Ifs4DD;Eev4DD;IACE,oBAAA;Ify4DD;Ee14DD;IACE,WAAA;If44DD;Ee74DD;IACE,oBAAA;If+4DD;Eeh5DD;IACE,oBAAA;Ifk5DD;Een5DD;IACE,WAAA;Ifq5DD;Eet5DD;IACE,oBAAA;Ifw5DD;Eez5DD;IACE,mBAAA;If25DD;Eev5DD;IACE,YAAA;Ify5DD;Ee34DD;IACE,mBAAA;If64DD;Ee94DD;IACE,2BAAA;Ifg5DD;Eej5DD;IACE,2BAAA;Ifm5DD;Eep5DD;IACE,kBAAA;Ifs5DD;Eev5DD;IACE,2BAAA;Ify5DD;Ee15DD;IACE,2BAAA;If45DD;Ee75DD;IACE,kBAAA;If+5DD;Eeh6DD;IACE,2BAAA;Ifk6DD;Een6DD;IACE,2BAAA;Ifq6DD;Eet6DD;IACE,kBAAA;Ifw6DD;Eez6DD;IACE,2BAAA;If26DD;Ee56DD;IACE,0BAAA;If86DD;Ee/6DD;IACE,iBAAA;Ifi7DD;EACF;AgBr/DD;EACE,+BAAA;EhBu/DD;AgBr/DD;EACE,kBAAA;EhBu/DD;AgBj/DD;EACE,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,qBAAA;EhBm/DD;AgBt/DD;;;;;;EAWQ,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;EACA,+BAAA;EhBm/DP;AgBjgED;EAoBI,wBAAA;EACA,kCAAA;EhBg/DH;AgBrgED;;;;;;EA8BQ,eAAA;EhB++DP;AgB7gED;EAoCI,+BAAA;EhB4+DH;AgBhhED;EAyCI,2BAAA;EhB0+DH;AgBn+DD;;;;;;EAOQ,cAAA;EhBo+DP;AgBz9DD;EACE,2BAAA;EhB29DD;AgB59DD;;;;;;EAQQ,2BAAA;EhB49DP;AgBp+DD;;EAeM,0BAAA;EhBy9DL;AgB/8DD;;EAIM,2BAAA;EhB+8DL;AgBr8DD;;EAIM,2BAAA;EhBq8DL;AgB37DD;EACE,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,uBAAA;EhB67DD;AgBx7DG;;EACE,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,qBAAA;EhB27DL;AiBvkEC;;;;;;;;;;;;EAOI,2BAAA;EjB8kEL;AiBxkEC;;;;;EAMI,2BAAA;EjBykEL;AiB5lEC;;;;;;;;;;;;EAOI,2BAAA;EjBmmEL;AiB7lEC;;;;;EAMI,2BAAA;EjB8lEL;AiBjnEC;;;;;;;;;;;;EAOI,2BAAA;EjBwnEL;AiBlnEC;;;;;EAMI,2BAAA;EjBmnEL;AiBtoEC;;;;;;;;;;;;EAOI,2BAAA;EjB6oEL;AiBvoEC;;;;;EAMI,2BAAA;EjBwoEL;AiB3pEC;;;;;;;;;;;;EAOI,2BAAA;EjBkqEL;AiB5pEC;;;;;EAMI,2BAAA;EjB6pEL;AgB78DD;EAAA;IA5DI,aAAA;IACA,qBAAA;IACA,oBAAA;IACA,kBAAA;IACA,8CAAA;IACA,2BAAA;IACA,mCAAA;IhB6gED;EgBv9DH;IAlDM,kBAAA;IhB4gEH;EgB19DH;;;;;;IAzCY,qBAAA;IhB2gET;EgBl+DH;IAjCM,WAAA;IhBsgEH;EgBr+DH;;;;;;IAxBY,gBAAA;IhBqgET;EgB7+DH;;;;;;IApBY,iBAAA;IhBygET;EgBr/DH;;;;IAPY,kBAAA;IhBkgET;EACF;AkB3tED;EACE,YAAA;EACA,WAAA;EACA,WAAA;EAIA,cAAA;ElB0tED;AkBvtED;EACE,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,YAAA;EACA,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,WAAA;EACA,kCAAA;ElBytED;AkBttED;EACE,uBAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;ElBwtED;AkB7sED;Eb4BE,gCAAA;EACG,6BAAA;EACK,wBAAA;ELorET;AkB7sED;;EAEE,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;ElB+sED;AkB3sED;EACE,gBAAA;ElB6sED;AkBzsED;EACE,gBAAA;EACA,aAAA;ElB2sED;AkBvsED;;EAEE,cAAA;ElBysED;AkBrsED;;;EZxEE,sBAAA;EAEA,4CAAA;EACA,sBAAA;ENixED;AkBrsED;EACE,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gBAAA;ElBusED;AkB7qED;EACE,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,wBAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;EbzDA,0DAAA;EACQ,kDAAA;EAsHR,wFAAA;EACK,2EAAA;EACG,wEAAA;ELonET;AmB7vEC;EACE,uBAAA;EACA,YAAA;EdcF,wFAAA;EACQ,gFAAA;ELkvET;AKltEC;EAAgC,gBAAA;EACA,YAAA;ELqtEjC;AKptEC;EAAgC,gBAAA;ELutEjC;AKttEC;EAAgC,gBAAA;ELytEjC;AkBrrEC;;;EAGE,qBAAA;EACA,2BAAA;EACA,YAAA;ElBurEH;AkBnrEC;EACE,cAAA;ElBqrEH;AkBzqED;EACE,0BAAA;ElB2qED;AkB/pED;;;;EAIE,mBAAA;EAEA,4BAAA;ElBgqED;AkB9pEC;;;;EACE,mBAAA;ElBmqEH;AkBjqEC;;;;EACE,mBAAA;ElBsqEH;AkB5pED;EACE,qBAAA;ElB8pED;AkBtpED;;EAEE,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;ElBwpED;AkB9pED;;EASI,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,iBAAA;ElBypEH;AkBtpED;;;;EAIE,oBAAA;EACA,oBAAA;EACA,oBAAA;ElBwpED;AkBrpED;;EAEE,kBAAA;ElBupED;AkBnpED;;EAEE,uBAAA;EACA,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;EACA,qBAAA;EACA,iBAAA;ElBqpED;AkBnpED;;EAEE,eAAA;EACA,mBAAA;ElBqpED;AkB5oEC;;;;;;EAGE,qBAAA;ElBipEH;AkB3oEC;;;;EAEE,qBAAA;ElB+oEH;AkBzoEC;;;;EAGI,qBAAA;ElB4oEL;AkBjoED;EAEE,kBAAA;EACA,qBAAA;EAEA,kBAAA;ElBioED;AkB/nEC;;EAEE,iBAAA;EACA,kBAAA;ElBioEH;AkBvnED;;ECnPE,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;EnB82ED;AmB52EC;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;EnB82EH;AmB32EC;;EAEE,cAAA;EnB62EH;AkBnoED;;ECvPE,cAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EnB83ED;AmB53EC;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;EnB83EH;AmB33EC;;EAEE,cAAA;EnB63EH;AkB1oED;EAEE,oBAAA;ElB2oED;AkB7oED;EAMI,uBAAA;ElB0oEH;AkBtoED;EACE,oBAAA;EACA,WAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;ElBwoED;AkBtoED;EACE,aAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;ElBwoED;AkBtoED;EACE,aAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;ElBwoED;AkBpoED;;;;;;ECrVI,gBAAA;EnBi+EH;AkB5oED;ECjVI,uBAAA;EdmDF,0DAAA;EACQ,kDAAA;EL86ET;AmBh+EG;EACE,uBAAA;EdgDJ,2EAAA;EACQ,mEAAA;ELm7ET;AkBtpED;ECvUI,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,2BAAA;EnBg+EH;AkB3pED;ECjUI,gBAAA;EnB+9EH;AkB3pED;;;;;;ECxVI,gBAAA;EnB2/EH;AkBnqED;ECpVI,uBAAA;EdmDF,0DAAA;EACQ,kDAAA;ELw8ET;AmB1/EG;EACE,uBAAA;EdgDJ,2EAAA;EACQ,mEAAA;EL68ET;AkB7qED;EC1UI,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,2BAAA;EnB0/EH;AkBlrED;ECpUI,gBAAA;EnBy/EH;AkBlrED;;;;;;EC3VI,gBAAA;EnBqhFH;AkB1rED;ECvVI,uBAAA;EdmDF,0DAAA;EACQ,kDAAA;ELk+ET;AmBphFG;EACE,uBAAA;EdgDJ,2EAAA;EACQ,mEAAA;ELu+ET;AkBpsED;EC7UI,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,2BAAA;EnBohFH;AkBzsED;ECvUI,gBAAA;EnBmhFH;AkBtsED;EACE,QAAA;ElBwsED;AkB/rED;EACE,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,qBAAA;EACA,gBAAA;ElBisED;AkB9mED;EAAA;IA7DM,uBAAA;IACA,kBAAA;IACA,wBAAA;IlB+qEH;EkBpnEH;IAtDM,uBAAA;IACA,aAAA;IACA,wBAAA;IlB6qEH;EkBznEH;IAhDM,uBAAA;IACA,wBAAA;IlB4qEH;EkB7nEH;;;IA1CQ,aAAA;IlB4qEL;EkBloEH;IApCM,aAAA;IlByqEH;EkBroEH;IAhCM,kBAAA;IACA,wBAAA;IlBwqEH;EkBzoEH;;IAvBM,uBAAA;IACA,eAAA;IACA,kBAAA;IACA,wBAAA;IlBoqEH;EkBhpEH;;IAjBQ,iBAAA;IlBqqEL;EkBppEH;;IAZM,oBAAA;IACA,gBAAA;IlBoqEH;EkBzpEH;IAHM,QAAA;IlB+pEH;EACF;AkBrpED;;;;EASI,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;ElBkpEH;AkB7pED;;EAiBI,kBAAA;ElBgpEH;AkBjqED;EJxcE,oBAAA;EACA,qBAAA;Ed4mFD;AkBloEC;EAAA;IANI,mBAAA;IACA,kBAAA;IACA,kBAAA;IlB4oEH;EACF;AkB5qED;EAwCI,QAAA;EACA,aAAA;ElBuoEH;AkB1nEG;EAAA;IAHI,qBAAA;IlBioEL;EACF;AkBrnEG;EAAA;IAHI,kBAAA;IlB4nEL;EACF;AoBzoFD;EACE,uBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,+BAAA;EACA,qBAAA;EC4BA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,oBAAA;EhB2KA,2BAAA;EACG,wBAAA;EACC,uBAAA;EACI,mBAAA;ELs8ET;AoB5oFG;;;EdpBF,sBAAA;EAEA,4CAAA;EACA,sBAAA;ENoqFD;AoB9oFC;;EAEE,gBAAA;EACA,uBAAA;EpBgpFH;AoB7oFC;;EAEE,YAAA;EACA,wBAAA;Ef8BF,0DAAA;EACQ,kDAAA;ELknFT;AoB7oFC;;;EAGE,qBAAA;EACA,sBAAA;EE3CF,eAAA;EAGA,2BAAA;EjB8DA,0BAAA;EACQ,kBAAA;EL4nFT;AoBzoFD;EClDE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ErB8rFD;AqB5rFC;;;;;EAKE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACI,uBAAA;ErB8rFP;AqB5rFC;;;EAGE,wBAAA;ErB8rFH;AqBzrFG;;;;;;;;;;;;;;;EAKE,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBqsFT;AoB9qFD;EClBI,gBAAA;EACA,2BAAA;ErBmsFH;AoB/qFD;ECrDE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ErBuuFD;AqBruFC;;;;;EAKE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBuuFP;AqBruFC;;;EAGE,wBAAA;ErBuuFH;AqBluFG;;;;;;;;;;;;;;;EAKE,2BAAA;EACI,uBAAA;ErB8uFT;AoBptFD;ECrBI,gBAAA;EACA,2BAAA;ErB4uFH;AoBptFD;ECzDE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ErBgxFD;AqB9wFC;;;;;EAKE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBgxFP;AqB9wFC;;;EAGE,wBAAA;ErBgxFH;AqB3wFG;;;;;;;;;;;;;;;EAKE,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBuxFT;AoBzvFD;ECzBI,gBAAA;EACA,2BAAA;ErBqxFH;AoBzvFD;EC7DE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ErByzFD;AqBvzFC;;;;;EAKE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACI,uBAAA;ErByzFP;AqBvzFC;;;EAGE,wBAAA;ErByzFH;AqBpzFG;;;;;;;;;;;;;;;EAKE,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBg0FT;AoB9xFD;EC7BI,gBAAA;EACA,2BAAA;ErB8zFH;AoB9xFD;ECjEE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ErBk2FD;AqBh2FC;;;;;EAKE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBk2FP;AqBh2FC;;;EAGE,wBAAA;ErBk2FH;AqB71FG;;;;;;;;;;;;;;;EAKE,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBy2FT;AoBn0FD;ECjCI,gBAAA;EACA,2BAAA;ErBu2FH;AoBn0FD;ECrEE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ErB24FD;AqBz4FC;;;;;EAKE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACI,uBAAA;ErB24FP;AqBz4FC;;;EAGE,wBAAA;ErB24FH;AqBt4FG;;;;;;;;;;;;;;;EAKE,2BAAA;EACI,uBAAA;ErBk5FT;AoBx2FD;ECrCI,gBAAA;EACA,2BAAA;ErBg5FH;AoBn2FD;EACE,gBAAA;EACA,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EpBq2FD;AoBn2FC;;;;EAIE,+BAAA;Ef1BF,0BAAA;EACQ,kBAAA;ELg4FT;AoBp2FC;;;;EAIE,2BAAA;EpBs2FH;AoBp2FC;;EAEE,gBAAA;EACA,4BAAA;EACA,+BAAA;EpBs2FH;AoBl2FG;;;;EAEE,gBAAA;EACA,uBAAA;EpBs2FL;AoB71FD;;EC9EE,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;ErB+6FD;AoBh2FD;;EClFE,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;ErBs7FD;AoBn2FD;;ECtFE,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;ErB67FD;AoBl2FD;EACE,gBAAA;EACA,aAAA;EpBo2FD;AoBh2FD;EACE,iBAAA;EpBk2FD;AoB31FC;;;EACE,aAAA;EpB+1FH;AuBh/FD;EACE,YAAA;ElBiLA,0CAAA;EACK,qCAAA;EACG,kCAAA;ELk0FT;AuBn/FC;EACE,YAAA;EvBq/FH;AuBj/FD;EACE,eAAA;EvBm/FD;AuBj/FC;EAAY,gBAAA;EvBo/Fb;AuBn/FC;EAAY,oBAAA;EvBs/Fb;AuBr/FC;EAAY,0BAAA;EvBw/Fb;AuBr/FD;EACE,oBAAA;EACA,WAAA;EACA,kBAAA;ElB+JA,uCAAA;EACK,kCAAA;EACG,+BAAA;ELy1FT;AwBhhGD;EACE,uBAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;EACA,uBAAA;EACA,qCAAA;EACA,oCAAA;ExBkhGD;AwB9gGD;EACE,oBAAA;ExBghGD;AwB5gGD;EACE,YAAA;ExB8gGD;AwB1gGD;EACE,oBAAA;EACA,WAAA;EACA,SAAA;EACA,eAAA;EACA,eAAA;EACA,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,uCAAA;EACA,oBAAA;EnBwBA,qDAAA;EACQ,6CAAA;EmBvBR,sCAAA;EAAA,8BAAA;ExB6gGD;AwBxgGC;EACE,UAAA;EACA,YAAA;ExB0gGH;AwBniGD;ECvBE,aAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,2BAAA;EzB6jGD;AwBziGD;EAmCI,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,qBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,qBAAA;ExBygGH;AwBngGC;;EAEE,uBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;ExBqgGH;AwB//FC;;;EAGE,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,YAAA;EACA,2BAAA;ExBigGH;AwBx/FC;;;EAGE,gBAAA;ExB0/FH;AwBr/FC;;EAEE,uBAAA;EACA,+BAAA;EACA,wBAAA;EE1GF,qEAAA;EF4GE,qBAAA;ExBu/FH;AwBl/FD;EAGI,gBAAA;ExBk/FH;AwBr/FD;EAQI,YAAA;ExBg/FH;AwBx+FD;EACE,YAAA;EACA,UAAA;ExB0+FD;AwBl+FD;EACE,SAAA;EACA,aAAA;ExBo+FD;AwBh+FD;EACE,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,qBAAA;ExBk+FD;AwB99FD;EACE,iBAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,QAAA;EACA,cAAA;ExBg+FD;AwB59FD;EACE,UAAA;EACA,YAAA;ExB89FD;AwBt9FD;;EAII,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,aAAA;ExBs9FH;AwB59FD;;EAUI,WAAA;EACA,cAAA;EACA,oBAAA;ExBs9FH;AwBh8FD;EAZE;IAnEA,YAAA;IACA,UAAA;IxBmhGC;EwBj9FD;IAzDA,SAAA;IACA,aAAA;IxB6gGC;EACF;A2B5pGD;;EAEE,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,wBAAA;E3B8pGD;A2BlqGD;;EAMI,oBAAA;EACA,aAAA;E3BgqGH;A2B9pGG;;;;;;;;EAIE,YAAA;E3BoqGL;A2BlqGG;;EAEE,YAAA;E3BoqGL;A2B9pGD;;;;EAKI,mBAAA;E3B+pGH;A2B1pGD;EACE,mBAAA;E3B4pGD;A2B7pGD;;EAMI,aAAA;E3B2pGH;A2BjqGD;;;EAWI,kBAAA;E3B2pGH;A2BvpGD;EACE,kBAAA;E3BypGD;A2BrpGD;EACE,gBAAA;E3BupGD;A2BtpGC;ECrDA,+BAAA;EACG,4BAAA;E5B8sGJ;A2BrpGD;;EClDE,8BAAA;EACG,2BAAA;E5B2sGJ;A2BppGD;EACE,aAAA;E3BspGD;A2BppGD;EACE,kBAAA;E3BspGD;A2BppGD;;ECtEE,+BAAA;EACG,4BAAA;E5B8tGJ;A2BnpGD;ECpEE,8BAAA;EACG,2BAAA;E5B0tGJ;A2BlpGD;;EAEE,YAAA;E3BopGD;A2BnoGD;EACE,mBAAA;EACA,oBAAA;E3BqoGD;A2BnoGD;EACE,oBAAA;EACA,qBAAA;E3BqoGD;A2BhoGD;EtBlDE,0DAAA;EACQ,kDAAA;ELqrGT;A2BhoGC;EtBtDA,0BAAA;EACQ,kBAAA;ELyrGT;A2B7nGD;EACE,gBAAA;E3B+nGD;A2B5nGD;EACE,yBAAA;EACA,wBAAA;E3B8nGD;A2B3nGD;EACE,yBAAA;E3B6nGD;A2BtnGD;;;EAII,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;E3BunGH;A2B9nGD;EAcM,aAAA;E3BmnGL;A2BjoGD;;;;EAsBI,kBAAA;EACA,gBAAA;E3BinGH;A2B5mGC;EACE,kBAAA;E3B8mGH;A2B5mGC;EACE,8BAAA;ECvKF,+BAAA;EACC,8BAAA;E5BsxGF;A2B7mGC;EACE,gCAAA;ECnLF,4BAAA;EACC,2BAAA;E5BmyGF;A2B7mGD;EACE,kBAAA;E3B+mGD;A2B7mGD;;EClLE,+BAAA;EACC,8BAAA;E5BmyGF;A2B5mGD;EChME,4BAAA;EACC,2BAAA;E5B+yGF;A2BvmGD;EACE,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,qBAAA;EACA,2BAAA;E3BymGD;A2B7mGD;;EAOI,aAAA;EACA,qBAAA;EACA,WAAA;E3B0mGH;A2BnnGD;EAYI,aAAA;E3B0mGH;A2BtnGD;EAgBI,YAAA;E3BymGH;A2B3lGD;;EAEE,oBAAA;EACA,aAAA;EL1OA,YAAA;EAGA,0BAAA;EtBs0GD;A6Bt0GD;EACE,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;E7Bw0GD;A6Br0GC;EACE,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;E7Bu0GH;A6Bh1GD;EAeI,oBAAA;EACA,YAAA;EAKA,aAAA;EAEA,aAAA;EACA,kBAAA;E7B+zGH;A6BtzGD;;;EV0BE,cAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EnBiyGD;AmB/xGC;;;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;EnBmyGH;AmBhyGC;;;;;;EAEE,cAAA;EnBsyGH;A6Bx0GD;;;EVqBE,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;EnBwzGD;AmBtzGC;;;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;EnB0zGH;AmBvzGC;;;;;;EAEE,cAAA;EnB6zGH;A6Bt1GD;;;EAGE,qBAAA;E7Bw1GD;A6Bt1GC;;;EACE,kBAAA;E7B01GH;A6Bt1GD;;EAEE,WAAA;EACA,qBAAA;EACA,wBAAA;E7Bw1GD;A6Bn1GD;EACE,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,qBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;E7Bq1GD;A6Bl1GC;EACE,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;E7Bo1GH;A6Bl1GC;EACE,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;E7Bo1GH;A6Bx2GD;;EA0BI,eAAA;E7Bk1GH;A6B70GD;;;;;;;EDhGE,+BAAA;EACG,4BAAA;E5Bs7GJ;A6B90GD;EACE,iBAAA;E7Bg1GD;A6B90GD;;;;;;;EDpGE,8BAAA;EACG,2BAAA;E5B27GJ;A6B/0GD;EACE,gBAAA;E7Bi1GD;A6B50GD;EACE,oBAAA;EAGA,cAAA;EACA,qBAAA;E7B40GD;A6Bj1GD;EAUI,oBAAA;E7B00GH;A6Bp1GD;EAYM,mBAAA;E7B20GL;A6Bx0GG;;;EAGE,YAAA;E7B00GL;A6Br0GC;;EAGI,oBAAA;E7Bs0GL;A6Bn0GC;;EAGI,mBAAA;E7Bo0GL;A8B99GD;EACE,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;E9Bg+GD;A8Bn+GD;EAOI,oBAAA;EACA,gBAAA;E9B+9GH;A8Bv+GD;EAWM,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;E9B+9GL;A8B99GK;;EAEE,uBAAA;EACA,2BAAA;E9Bg+GP;A8B39GG;EACE,gBAAA;E9B69GL;A8B39GK;;EAEE,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,+BAAA;EACA,qBAAA;E9B69GP;A8Bt9GG;;;EAGE,2BAAA;EACA,uBAAA;E9Bw9GL;A8BjgHD;ELHE,aAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,2BAAA;EzBugHD;A8BvgHD;EA0DI,iBAAA;E9Bg9GH;A8Bv8GD;EACE,kCAAA;E9By8GD;A8B18GD;EAGI,aAAA;EAEA,qBAAA;E9By8GH;A8B98GD;EASM,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,+BAAA;EACA,4BAAA;E9Bw8GL;A8Bv8GK;EACE,uCAAA;E9By8GP;A8Bn8GK;;;EAGE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,kCAAA;EACA,iBAAA;E9Bq8GP;A8Bh8GC;EAqDA,aAAA;EA8BA,kBAAA;E9Bi3GD;A8Bp8GC;EAwDE,aAAA;E9B+4GH;A8Bv8GC;EA0DI,oBAAA;EACA,oBAAA;E9Bg5GL;A8B38GC;EAgEE,WAAA;EACA,YAAA;E9B84GH;A8Bl4GD;EAAA;IAPM,qBAAA;IACA,WAAA;I9B64GH;E8Bv4GH;IAJQ,kBAAA;I9B84GL;EACF;A8Bx9GC;EAuFE,iBAAA;EACA,oBAAA;E9Bo4GH;A8B59GC;;;EA8FE,2BAAA;E9Bm4GH;A8Br3GD;EAAA;IATM,kCAAA;IACA,4BAAA;I9Bk4GH;E8B13GH;;;IAHM,8BAAA;I9Bk4GH;EACF;A8Bn+GD;EAEI,aAAA;E9Bo+GH;A8Bt+GD;EAMM,oBAAA;E9Bm+GL;A8Bz+GD;EASM,kBAAA;E9Bm+GL;A8B99GK;;;EAGE,gBAAA;EACA,2BAAA;E9Bg+GP;A8Bx9GD;EAEI,aAAA;E9By9GH;A8B39GD;EAIM,iBAAA;EACA,gBAAA;E9B09GL;A8B98GD;EACE,aAAA;E9Bg9GD;A8Bj9GD;EAII,aAAA;E9Bg9GH;A8Bp9GD;EAMM,oBAAA;EACA,oBAAA;E9Bi9GL;A8Bx9GD;EAYI,WAAA;EACA,YAAA;E9B+8GH;A8Bn8GD;EAAA;IAPM,qBAAA;IACA,WAAA;I9B88GH;E8Bx8GH;IAJQ,kBAAA;I9B+8GL;EACF;A8Bv8GD;EACE,kBAAA;E9By8GD;A8B18GD;EAKI,iBAAA;EACA,oBAAA;E9Bw8GH;A8B98GD;;;EAYI,2BAAA;E9Bu8GH;A8Bz7GD;EAAA;IATM,kCAAA;IACA,4BAAA;I9Bs8GH;E8B97GH;;;IAHM,8BAAA;I9Bs8GH;EACF;A8B77GD;EAEI,eAAA;E9B87GH;A8Bh8GD;EAKI,gBAAA;E9B87GH;A8Br7GD;EAEE,kBAAA;EF3OA,4BAAA;EACC,2BAAA;E5BkqHF;A+B5pHD;EACE,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,+BAAA;E/B8pHD;A+BtpHD;EAAA;IAFI,oBAAA;I/B4pHD;EACF;A+B7oHD;EAAA;IAFI,aAAA;I/BmpHD;EACF;A+BroHD;EACE,qBAAA;EACA,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mCAAA;EACA,4DAAA;EAAA,oDAAA;EAEA,mCAAA;E/BsoHD;A+BpoHC;EACE,kBAAA;E/BsoHH;A+B1mHD;EAAA;IAxBI,aAAA;IACA,eAAA;IACA,0BAAA;IAAA,kBAAA;I/BsoHD;E+BpoHC;IACE,2BAAA;IACA,yBAAA;IACA,mBAAA;IACA,8BAAA;I/BsoHH;E+BnoHC;IACE,qBAAA;I/BqoHH;E+BhoHC;;;IAGE,iBAAA;IACA,kBAAA;I/BkoHH;EACF;A+B9nHD;;EAGI,mBAAA;E/B+nHH;A+B1nHC;EAAA;;IAFI,mBAAA;I/BioHH;EACF;A+BxnHD;;;;EAII,qBAAA;EACA,oBAAA;E/B0nHH;A+BpnHC;EAAA;;;;IAHI,iBAAA;IACA,gBAAA;I/B8nHH;EACF;A+BlnHD;EACE,eAAA;EACA,uBAAA;E/BonHD;A+B/mHD;EAAA;IAFI,kBAAA;I/BqnHD;EACF;A+BjnHD;;EAEE,iBAAA;EACA,UAAA;EACA,SAAA;EACA,eAAA;E1BGA,yCAAA;EACQ,oCAAA;EAAA,iCAAA;ELinHT;A+B9mHD;EAAA;;IAFI,kBAAA;I/BqnHD;EACF;A+BnnHD;EACE,QAAA;EACA,uBAAA;E/BqnHD;A+BnnHD;EACE,WAAA;EACA,kBAAA;EACA,uBAAA;E/BqnHD;A+B/mHD;EACE,aAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,cAAA;E/BinHD;A+B/mHC;;EAEE,uBAAA;E/BinHH;A+BxmHD;EALI;;IAEE,oBAAA;I/BgnHH;EACF;A+BtmHD;EACE,oBAAA;EACA,cAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EC3LA,iBAAA;EACA,oBAAA;ED4LA,+BAAA;EACA,wBAAA;EACA,+BAAA;EACA,oBAAA;E/BymHD;A+BrmHC;EACE,YAAA;E/BumHH;A+BrnHD;EAmBI,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,aAAA;EACA,oBAAA;E/BqmHH;A+B3nHD;EAyBI,iBAAA;E/BqmHH;A+B/lHD;EAAA;IAFI,eAAA;I/BqmHD;EACF;A+B5lHD;EACE,qBAAA;E/B8lHD;A+B/lHD;EAII,mBAAA;EACA,sBAAA;EACA,mBAAA;E/B8lHH;A+BnkHC;EAAA;IArBI,kBAAA;IACA,aAAA;IACA,aAAA;IACA,eAAA;IACA,+BAAA;IACA,WAAA;IACA,0BAAA;IAAA,kBAAA;I/B4lHH;E+B7kHD;;IAZM,4BAAA;I/B6lHL;E+BjlHD;IATM,mBAAA;I/B6lHL;E+B5lHK;;IAEE,wBAAA;I/B8lHP;EACF;A+BxkHD;EAAA;IAfI,aAAA;IACA,WAAA;I/B2lHD;E+B7kHH;IAXM,aAAA;I/B2lHH;E+BhlHH;IATQ,mBAAA;IACA,sBAAA;I/B4lHL;E+BxlHC;IACE,qBAAA;I/B0lHH;EACF;A+BzkHD;EALE;IE9QA,wBAAA;IjCg2HC;E+BjlHD;IElRA,yBAAA;IjCs2HC;EACF;A+B5kHD;EACE,oBAAA;EACA,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mCAAA;EACA,sCAAA;E1B3OA,8FAAA;EACQ,sFAAA;E2B/DR,iBAAA;EACA,oBAAA;EhC03HD;AkBl7GD;EAAA;IA7DM,uBAAA;IACA,kBAAA;IACA,wBAAA;IlBm/GH;EkBx7GH;IAtDM,uBAAA;IACA,aAAA;IACA,wBAAA;IlBi/GH;EkB77GH;IAhDM,uBAAA;IACA,wBAAA;IlBg/GH;EkBj8GH;;;IA1CQ,aAAA;IlBg/GL;EkBt8GH;IApCM,aAAA;IlB6+GH;EkBz8GH;IAhCM,kBAAA;IACA,wBAAA;IlB4+GH;EkB78GH;;IAvBM,uBAAA;IACA,eAAA;IACA,kBAAA;IACA,wBAAA;IlBw+GH;EkBp9GH;;IAjBQ,iBAAA;IlBy+GL;EkBx9GH;;IAZM,oBAAA;IACA,gBAAA;IlBw+GH;EkB79GH;IAHM,QAAA;IlBm+GH;EACF;A+BtnHC;EAAA;IAFI,oBAAA;I/B4nHH;EACF;A+BvmHD;EAAA;IAbI,aAAA;IACA,WAAA;IACA,gBAAA;IACA,iBAAA;IACA,gBAAA;IACA,mBAAA;I1BlQF,0BAAA;IACQ,kBAAA;IL23HP;E+BtnHC;IACE,qBAAA;I/BwnHH;EACF;A+BhnHD;EACE,eAAA;EHlVA,4BAAA;EACC,2BAAA;E5Bq8HF;A+BhnHD;EH9UE,+BAAA;EACC,8BAAA;E5Bi8HF;A+B3mHD;EC5VE,iBAAA;EACA,oBAAA;EhC08HD;A+B5mHC;EC/VA,kBAAA;EACA,qBAAA;EhC88HD;A+B7mHC;EClWA,kBAAA;EACA,qBAAA;EhCk9HD;A+BvmHD;EC5WE,kBAAA;EACA,qBAAA;EhCs9HD;A+B9lHD;EAAA;IATI,aAAA;IACA,mBAAA;IACA,oBAAA;I/B2mHD;E+BxmHC;IACE,iBAAA;I/B0mHH;EACF;A+BlmHD;EACE,2BAAA;EACA,uBAAA;E/BomHD;A+BtmHD;EAKI,gBAAA;E/BomHH;A+BnmHG;;EAEE,gBAAA;EACA,+BAAA;E/BqmHL;A+B9mHD;EAcI,gBAAA;E/BmmHH;A+BjnHD;EAmBM,gBAAA;E/BimHL;A+B/lHK;;EAEE,gBAAA;EACA,+BAAA;E/BimHP;A+B7lHK;;;EAGE,gBAAA;EACA,2BAAA;E/B+lHP;A+B3lHK;;;EAGE,gBAAA;EACA,+BAAA;E/B6lHP;A+BroHD;EA8CI,uBAAA;E/B0lHH;A+BzlHG;;EAEE,2BAAA;E/B2lHL;A+B5oHD;EAoDM,2BAAA;E/B2lHL;A+B/oHD;;EA0DI,uBAAA;E/BylHH;A+BllHK;;;EAGE,2BAAA;EACA,gBAAA;E/BolHP;A+BnjHC;EAAA;IAzBQ,gBAAA;I/BglHP;E+B/kHO;;IAEE,gBAAA;IACA,+BAAA;I/BilHT;E+B7kHO;;;IAGE,gBAAA;IACA,2BAAA;I/B+kHT;E+B3kHO;;;IAGE,gBAAA;IACA,+BAAA;I/B6kHT;EACF;A+B/qHD;EA8GI,gBAAA;E/BokHH;A+BnkHG;EACE,gBAAA;E/BqkHL;A+BrrHD;EAqHI,gBAAA;E/BmkHH;A+BlkHG;;EAEE,gBAAA;E/BokHL;A+BhkHK;;;;EAEE,gBAAA;E/BokHP;A+B5jHD;EACE,2BAAA;EACA,uBAAA;E/B8jHD;A+BhkHD;EAKI,gBAAA;E/B8jHH;A+B7jHG;;EAEE,gBAAA;EACA,+BAAA;E/B+jHL;A+BxkHD;EAcI,gBAAA;E/B6jHH;A+B3kHD;EAmBM,gBAAA;E/B2jHL;A+BzjHK;;EAEE,gBAAA;EACA,+BAAA;E/B2jHP;A+BvjHK;;;EAGE,gBAAA;EACA,2BAAA;E/ByjHP;A+BrjHK;;;EAGE,gBAAA;EACA,+BAAA;E/BujHP;A+B/lHD;EA+CI,uBAAA;E/BmjHH;A+BljHG;;EAEE,2BAAA;E/BojHL;A+BtmHD;EAqDM,2BAAA;E/BojHL;A+BzmHD;;EA2DI,uBAAA;E/BkjHH;A+B5iHK;;;EAGE,2BAAA;EACA,gBAAA;E/B8iHP;A+BvgHC;EAAA;IA/BQ,uBAAA;I/B0iHP;E+B3gHD;IA5BQ,2BAAA;I/B0iHP;E+B9gHD;IAzBQ,gBAAA;I/B0iHP;E+BziHO;;IAEE,gBAAA;IACA,+BAAA;I/B2iHT;E+BviHO;;;IAGE,gBAAA;IACA,2BAAA;I/ByiHT;E+BriHO;;;IAGE,gBAAA;IACA,+BAAA;I/BuiHT;EACF;A+B/oHD;EA+GI,gBAAA;E/BmiHH;A+BliHG;EACE,gBAAA;E/BoiHL;A+BrpHD;EAsHI,gBAAA;E/BkiHH;A+BjiHG;;EAEE,gBAAA;E/BmiHL;A+B/hHK;;;;EAEE,gBAAA;E/BmiHP;AkCxqID;EACE,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,kBAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;ElC0qID;AkC/qID;EAQI,uBAAA;ElC0qIH;AkClrID;EAWM,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;ElC0qIL;AkCvrID;EAkBI,gBAAA;ElCwqIH;AmC5rID;EACE,uBAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EnC8rID;AmClsID;EAOI,iBAAA;EnC8rIH;AmCrsID;;EAUM,oBAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,uBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,mBAAA;EnC+rIL;AmC7rIG;;EAGI,gBAAA;EPXN,gCAAA;EACG,6BAAA;E5B0sIJ;AmC5rIG;;EPvBF,iCAAA;EACG,8BAAA;E5ButIJ;AmCvrIG;;;;EAEE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EnC2rIL;AmCrrIG;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EACA,iBAAA;EnC0rIL;AmChvID;;;;;;EAiEM,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EACA,qBAAA;EnCurIL;AmC9qID;;EC1EM,oBAAA;EACA,iBAAA;EpC4vIL;AoC1vIG;;ERMF,gCAAA;EACG,6BAAA;E5BwvIJ;AoCzvIG;;ERRF,iCAAA;EACG,8BAAA;E5BqwIJ;AmCxrID;;EC/EM,mBAAA;EACA,iBAAA;EpC2wIL;AoCzwIG;;ERMF,gCAAA;EACG,6BAAA;E5BuwIJ;AoCxwIG;;ERRF,iCAAA;EACG,8BAAA;E5BoxIJ;AqCvxID;EACE,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;ErCyxID;AqC7xID;EAOI,iBAAA;ErCyxIH;AqChyID;;EAUM,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,qBAAA;ErC0xIL;AqCxyID;;EAmBM,uBAAA;EACA,2BAAA;ErCyxIL;AqC7yID;;EA2BM,cAAA;ErCsxIL;AqCjzID;;EAkCM,aAAA;ErCmxIL;AqCrzID;;;;EA2CM,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,qBAAA;ErCgxIL;AsC9zID;EACE,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;EtCg0ID;AsC5zIG;;EAEE,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,iBAAA;EtC8zIL;AsCzzIC;EACE,eAAA;EtC2zIH;AsCvzIC;EACE,oBAAA;EACA,WAAA;EtCyzIH;AsClzID;ECtCE,2BAAA;EvC21ID;AuCx1IG;;EAEE,2BAAA;EvC01IL;AsCrzID;EC1CE,2BAAA;EvCk2ID;AuC/1IG;;EAEE,2BAAA;EvCi2IL;AsCxzID;EC9CE,2BAAA;EvCy2ID;AuCt2IG;;EAEE,2BAAA;EvCw2IL;AsC3zID;EClDE,2BAAA;EvCg3ID;AuC72IG;;EAEE,2BAAA;EvC+2IL;AsC9zID;ECtDE,2BAAA;EvCu3ID;AuCp3IG;;EAEE,2BAAA;EvCs3IL;AsCj0ID;EC1DE,2BAAA;EvC83ID;AuC33IG;;EAEE,2BAAA;EvC63IL;AwC/3ID;EACE,uBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,0BAAA;EACA,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,2BAAA;EACA,qBAAA;ExCi4ID;AwC93IC;EACE,eAAA;ExCg4IH;AwC53IC;EACE,oBAAA;EACA,WAAA;ExC83IH;AwC53IC;EACE,QAAA;EACA,kBAAA;ExC83IH;AwCz3IG;;EAEE,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,iBAAA;ExC23IL;AwCt3IC;;EAEE,gBAAA;EACA,2BAAA;ExCw3IH;AwCt3IC;EACE,kBAAA;ExCw3IH;AyCv6ID;EACE,eAAA;EACA,qBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EzCy6ID;AyC76ID;;EAQI,gBAAA;EzCy6IH;AyCj7ID;EAWI,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EzCy6IH;AyCt7ID;EAiBI,2BAAA;EzCw6IH;AyCr6IC;EACE,oBAAA;EzCu6IH;AyC57ID;EAyBI,iBAAA;EzCs6IH;AyCr5ID;EAAA;IAbI,mBAAA;IACA,sBAAA;IzCs6ID;EyCp6IC;IACE,oBAAA;IACA,qBAAA;IzCs6IH;EyC95IH;;IAHM,iBAAA;IzCq6IH;EACF;A0C58ID;EACE,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,yBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;ErC8KA,0CAAA;EACK,qCAAA;EACG,kCAAA;ELiyIT;A0Cx9ID;;EAaI,mBAAA;EACA,oBAAA;E1C+8IH;A0C38IC;;;EAGE,uBAAA;E1C68IH;A0Cl+ID;EA0BI,cAAA;EACA,gBAAA;E1C28IH;A2Cp+ID;EACE,eAAA;EACA,qBAAA;EACA,+BAAA;EACA,oBAAA;E3Cs+ID;A2C1+ID;EAQI,eAAA;EAEA,gBAAA;E3Co+IH;A2C9+ID;EAcI,mBAAA;E3Cm+IH;A2Cj/ID;;EAoBI,kBAAA;E3Ci+IH;A2Cr/ID;EAuBI,iBAAA;E3Ci+IH;A2Cz9ID;;EAEE,qBAAA;E3C29ID;A2C79ID;;EAMI,oBAAA;EACA,WAAA;EACA,cAAA;EACA,gBAAA;E3C29IH;A2Cn9ID;ECrDE,2BAAA;EACA,uBAAA;EACA,gBAAA;E5C2gJD;A2Cx9ID;EChDI,2BAAA;E5C2gJH;A2C39ID;EC7CI,gBAAA;E5C2gJH;A2C39ID;ECxDE,2BAAA;EACA,uBAAA;EACA,gBAAA;E5CshJD;A2Ch+ID;ECnDI,2BAAA;E5CshJH;A2Cn+ID;EChDI,gBAAA;E5CshJH;A2Cn+ID;EC3DE,2BAAA;EACA,uBAAA;EACA,gBAAA;E5CiiJD;A2Cx+ID;ECtDI,2BAAA;E5CiiJH;A2C3+ID;ECnDI,gBAAA;E5CiiJH;A2C3+ID;EC9DE,2BAAA;EACA,uBAAA;EACA,gBAAA;E5C4iJD;A2Ch/ID;ECzDI,2BAAA;E5C4iJH;A2Cn/ID;ECtDI,gBAAA;E5C4iJH;A6C9iJD;EACE;IAAQ,6BAAA;I7CijJP;E6ChjJD;IAAQ,0BAAA;I7CmjJP;EACF;A6ChjJD;EACE;IAAQ,6BAAA;I7CmjJP;E6CljJD;IAAQ,0BAAA;I7CqjJP;EACF;A6CxjJD;EACE;IAAQ,6BAAA;I7CmjJP;E6CljJD;IAAQ,0BAAA;I7CqjJP;EACF;A6C7iJD;EACE,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;ExCqCA,wDAAA;EACQ,gDAAA;EL2gJT;A6C5iJD;EACE,aAAA;EACA,WAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,2BAAA;ExCwBA,wDAAA;EACQ,gDAAA;EAsHR,qCAAA;EACK,gCAAA;EACG,6BAAA;ELk6IT;A6CziJD;;ECAI,+MAAA;EACA,0MAAA;EACA,uMAAA;EDCF,oCAAA;EAAA,4BAAA;E7C6iJD;A6CtiJD;;ExC7CE,4DAAA;EACK,uDAAA;EACG,oDAAA;ELulJT;A6CriJC;;EAEE,iBAAA;E7CuiJH;A6CpiJC;EACE,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,+BAAA;EACA,wBAAA;EACA,0BAAA;EAAA,kBAAA;E7CsiJH;A6C7hJD;EEvFE,2BAAA;E/CunJD;A+CpnJC;EDgDE,+MAAA;EACA,0MAAA;EACA,uMAAA;E9CukJH;A6CjiJD;EE3FE,2BAAA;E/C+nJD;A+C5nJC;EDgDE,+MAAA;EACA,0MAAA;EACA,uMAAA;E9C+kJH;A6CriJD;EE/FE,2BAAA;E/CuoJD;A+CpoJC;EDgDE,+MAAA;EACA,0MAAA;EACA,uMAAA;E9CulJH;A6CziJD;EEnGE,2BAAA;E/C+oJD;A+C5oJC;EDgDE,+MAAA;EACA,0MAAA;EACA,uMAAA;E9C+lJH;AgD9oJD;;EAEE,kBAAA;EACA,SAAA;EhDgpJD;AgD5oJD;;EAEE,kBAAA;EhD8oJD;AgD5oJD;EACE,eAAA;EhD8oJD;AgD1oJD;EACE,gBAAA;EhD4oJD;AgDxoJD;EACE,iBAAA;EhD0oJD;AgDnoJD;EAEI,oBAAA;EhDooJH;AgDtoJD;EAKI,mBAAA;EhDooJH;AgD3nJD;EACE,iBAAA;EACA,kBAAA;EhD6nJD;AiD1qJD;EAEE,qBAAA;EACA,iBAAA;EjD2qJD;AiDnqJD;EACE,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EAEA,qBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EjDoqJD;AiDjqJC;ErB3BA,8BAAA;EACC,6BAAA;E5B+rJF;AiDlqJC;EACE,kBAAA;ErBvBF,iCAAA;EACC,gCAAA;E5B4rJF;AiDprJD;EAoBI,cAAA;EjDmqJH;AiDvrJD;EAuBI,mBAAA;EjDmqJH;AiDzpJD;EACE,gBAAA;EjD2pJD;AiD5pJD;EAII,gBAAA;EjD2pJH;AiDvpJC;;EAEE,uBAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EjDypJH;AiDnpJC;;;EAGE,2BAAA;EACA,gBAAA;EjDqpJH;AiDzpJC;;;EAQI,gBAAA;EjDspJL;AiD9pJC;;;EAWI,gBAAA;EjDwpJL;AiDnpJC;;;EAGE,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EjDqpJH;AiD3pJC;;;;;;;;;EAYI,gBAAA;EjD0pJL;AiDtqJC;;;EAeI,gBAAA;EjD4pJL;AkD/vJC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElDiwJH;AkD/vJG;EACE,gBAAA;ElDiwJL;AkDlwJG;EAII,gBAAA;ElDiwJP;AkD9vJK;;EAEE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElDgwJP;AkD9vJK;;;EAGE,aAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ElDgwJP;AkDrxJC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElDuxJH;AkDrxJG;EACE,gBAAA;ElDuxJL;AkDxxJG;EAII,gBAAA;ElDuxJP;AkDpxJK;;EAEE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElDsxJP;AkDpxJK;;;EAGE,aAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ElDsxJP;AkD3yJC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElD6yJH;AkD3yJG;EACE,gBAAA;ElD6yJL;AkD9yJG;EAII,gBAAA;ElD6yJP;AkD1yJK;;EAEE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElD4yJP;AkD1yJK;;;EAGE,aAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ElD4yJP;AkDj0JC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElDm0JH;AkDj0JG;EACE,gBAAA;ElDm0JL;AkDp0JG;EAII,gBAAA;ElDm0JP;AkDh0JK;;EAEE,gBAAA;EACA,2BAAA;ElDk0JP;AkDh0JK;;;EAGE,aAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;ElDk0JP;AiD/tJD;EACE,eAAA;EACA,oBAAA;EjDiuJD;AiD/tJD;EACE,kBAAA;EACA,kBAAA;EjDiuJD;AmD51JD;EACE,qBAAA;EACA,2BAAA;EACA,+BAAA;EACA,oBAAA;E9C0DA,mDAAA;EACQ,2CAAA;ELqyJT;AmD31JD;EACE,eAAA;EnD61JD;AmDx1JD;EACE,oBAAA;EACA,sCAAA;EvBpBA,8BAAA;EACC,6BAAA;E5B+2JF;AmD91JD;EAMI,gBAAA;EnD21JH;AmDt1JD;EACE,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EnDw1JD;AmD51JD;EAOI,gBAAA;EnDw1JH;AmDn1JD;EACE,oBAAA;EACA,2BAAA;EACA,+BAAA;EvBpCA,iCAAA;EACC,gCAAA;E5B03JF;AmD70JD;EAEI,kBAAA;EnD80JH;AmDh1JD;EAKM,qBAAA;EACA,kBAAA;EnD80JL;AmD10JG;EAEI,eAAA;EvBlEN,8BAAA;EACC,6BAAA;E5B84JF;AmDx0JG;EAEI,kBAAA;EvBjEN,iCAAA;EACC,gCAAA;E5B24JF;AmDp0JD;EAEI,qBAAA;EnDq0JH;AmDl0JD;EACE,qBAAA;EnDo0JD;AmD5zJD;;;EAII,kBAAA;EnD6zJH;AmDj0JD;;EvB9FE,8BAAA;EACC,6BAAA;E5Bm6JF;AmDt0JD;;;;;;;;EAgBU,6BAAA;EnDg0JT;AmDh1JD;;;;;;;;EAoBU,8BAAA;EnDs0JT;AmD11JD;;EvBtFE,iCAAA;EACC,gCAAA;E5Bo7JF;AmD/1JD;;;;;;;;EAmCU,gCAAA;EnDs0JT;AmDz2JD;;;;;;;;EAuCU,iCAAA;EnD40JT;AmDn3JD;;EA8CI,+BAAA;EnDy0JH;AmDv3JD;;EAkDI,eAAA;EnDy0JH;AmD33JD;;EAsDI,WAAA;EnDy0JH;AmD/3JD;;;;;;;;;;;;EA6DU,gBAAA;EnDg1JT;AmD74JD;;;;;;;;;;;;EAiEU,iBAAA;EnD01JT;AmD35JD;;;;;;;;EA0EU,kBAAA;EnD21JT;AmDr6JD;;;;;;;;EAmFU,kBAAA;EnD41JT;AmD/6JD;EAyFI,WAAA;EACA,kBAAA;EnDy1JH;AmD/0JD;EACE,qBAAA;EnDi1JD;AmDl1JD;EAKI,kBAAA;EACA,oBAAA;EnDg1JH;AmDt1JD;EAQM,iBAAA;EnDi1JL;AmDz1JD;EAaI,kBAAA;EnD+0JH;AmD51JD;EAeM,+BAAA;EnDg1JL;AmD/1JD;EAmBI,eAAA;EnD+0JH;AmDl2JD;EAqBM,kCAAA;EnDg1JL;AmDz0JD;EC9NE,uBAAA;EpD0iKD;AoDxiKC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EpD0iKH;AoD7iKC;EAMI,2BAAA;EpD0iKL;AoDhjKC;EASI,gBAAA;EACA,2BAAA;EpD0iKL;AoDviKC;EAEI,8BAAA;EpDwiKL;AmDx1JD;ECjOE,uBAAA;EpD4jKD;AoD1jKC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EpD4jKH;AoD/jKC;EAMI,2BAAA;EpD4jKL;AoDlkKC;EASI,gBAAA;EACA,2BAAA;EpD4jKL;AoDzjKC;EAEI,8BAAA;EpD0jKL;AmDv2JD;ECpOE,uBAAA;EpD8kKD;AoD5kKC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EpD8kKH;AoDjlKC;EAMI,2BAAA;EpD8kKL;AoDplKC;EASI,gBAAA;EACA,2BAAA;EpD8kKL;AoD3kKC;EAEI,8BAAA;EpD4kKL;AmDt3JD;ECvOE,uBAAA;EpDgmKD;AoD9lKC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EpDgmKH;AoDnmKC;EAMI,2BAAA;EpDgmKL;AoDtmKC;EASI,gBAAA;EACA,2BAAA;EpDgmKL;AoD7lKC;EAEI,8BAAA;EpD8lKL;AmDr4JD;EC1OE,uBAAA;EpDknKD;AoDhnKC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EpDknKH;AoDrnKC;EAMI,2BAAA;EpDknKL;AoDxnKC;EASI,gBAAA;EACA,2BAAA;EpDknKL;AoD/mKC;EAEI,8BAAA;EpDgnKL;AmDp5JD;EC7OE,uBAAA;EpDooKD;AoDloKC;EACE,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uBAAA;EpDooKH;AoDvoKC;EAMI,2BAAA;EpDooKL;AoD1oKC;EASI,gBAAA;EACA,2BAAA;EpDooKL;AoDjoKC;EAEI,8BAAA;EpDkoKL;AqDlpKD;EACE,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;ErDopKD;AqDzpKD;;;;EAWI,oBAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,WAAA;EACA,cAAA;EACA,aAAA;EACA,WAAA;ErDopKH;AqDhpKC;EACE,wBAAA;ErDkpKH;AqD9oKC;EACE,qBAAA;ErDgpKH;AsDzqKD;EACE,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,qBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;EjDwDA,yDAAA;EACQ,iDAAA;ELonKT;AsDnrKD;EASI,oBAAA;EACA,mCAAA;EtD6qKH;AsDxqKD;EACE,eAAA;EACA,oBAAA;EtD0qKD;AsDxqKD;EACE,cAAA;EACA,oBAAA;EtD0qKD;AuDhsKD;EACE,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,8BAAA;EjCRA,cAAA;EAGA,2BAAA;EtBysKD;AuDjsKC;;EAEE,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,iBAAA;EjCfF,cAAA;EAGA,2BAAA;EtBitKD;AuD9rKC;EACE,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,WAAA;EACA,0BAAA;EvDgsKH;AwDptKD;EACE,kBAAA;ExDstKD;AwDltKD;EACE,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,QAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,SAAA;EACA,eAAA;EACA,mCAAA;EAIA,YAAA;ExDitKD;AwD9sKC;EnDkHA,4CAAA;EACQ,uCAAA;EAAA,oCAAA;EA8DR,qDAAA;EAEK,2CAAA;EACG,qCAAA;ELkiKT;AwDltKC;EnD8GA,yCAAA;EACQ,oCAAA;EAAA,iCAAA;ELumKT;AwDptKD;EACE,oBAAA;EACA,kBAAA;ExDstKD;AwDltKD;EACE,oBAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;ExDotKD;AwDhtKD;EACE,oBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;EACA,sCAAA;EACA,oBAAA;EnDaA,kDAAA;EACQ,0CAAA;EmDZR,sCAAA;EAAA,8BAAA;EAEA,YAAA;ExDktKD;AwD9sKD;EACE,iBAAA;EACA,QAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,SAAA;EACA,eAAA;EACA,2BAAA;ExDgtKD;AwD9sKC;ElCrEA,YAAA;EAGA,0BAAA;EtBoxKD;AwDjtKC;ElCtEA,cAAA;EAGA,2BAAA;EtBwxKD;AwDhtKD;EACE,eAAA;EACA,kCAAA;EACA,2BAAA;ExDktKD;AwD/sKD;EACE,kBAAA;ExDitKD;AwD7sKD;EACE,WAAA;EACA,yBAAA;ExD+sKD;AwD1sKD;EACE,oBAAA;EACA,eAAA;ExD4sKD;AwDxsKD;EACE,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,+BAAA;ExD0sKD;AwD7sKD;EAQI,kBAAA;EACA,kBAAA;ExDwsKH;AwDjtKD;EAaI,mBAAA;ExDusKH;AwDptKD;EAiBI,gBAAA;ExDssKH;AwDjsKD;EACE,oBAAA;EACA,cAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;ExDmsKD;AwDjrKD;EAZE;IACE,cAAA;IACA,mBAAA;IxDgsKD;EwD9rKD;InDvEA,mDAAA;IACQ,2CAAA;ILwwKP;EwD7rKD;IAAY,cAAA;IxDgsKX;EACF;AwD3rKD;EAFE;IAAY,cAAA;IxDisKX;EACF;AyDh1KD;EACE,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EnCTA,YAAA;EAGA,0BAAA;EtB01KD;AyDj1KC;EnCZA,cAAA;EAGA,2BAAA;EtB81KD;AyDp1KC;EAAW,kBAAA;EAAmB,gBAAA;EzDw1K/B;AyDv1KC;EAAW,kBAAA;EAAmB,gBAAA;EzD21K/B;AyD11KC;EAAW,iBAAA;EAAmB,gBAAA;EzD81K/B;AyD71KC;EAAW,mBAAA;EAAmB,gBAAA;EzDi2K/B;AyD71KD;EACE,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,2BAAA;EACA,oBAAA;EzD+1KD;AyD31KD;EACE,oBAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,2BAAA;EACA,qBAAA;EzD61KD;AyD11KC;EACE,WAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,2BAAA;EzD41KH;AyD11KC;EACE,WAAA;EACA,WAAA;EACA,yBAAA;EACA,2BAAA;EzD41KH;AyD11KC;EACE,WAAA;EACA,YAAA;EACA,yBAAA;EACA,2BAAA;EzD41KH;AyD11KC;EACE,UAAA;EACA,SAAA;EACA,kBAAA;EACA,6BAAA;EACA,6BAAA;EzD41KH;AyD11KC;EACE,UAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,6BAAA;EACA,4BAAA;EzD41KH;AyD11KC;EACE,QAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,8BAAA;EzD41KH;AyD11KC;EACE,QAAA;EACA,WAAA;EACA,yBAAA;EACA,8BAAA;EzD41KH;AyD11KC;EACE,QAAA;EACA,YAAA;EACA,yBAAA;EACA,8BAAA;EzD41KH;A0Dn7KD;EACE,oBAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,eAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,2BAAA;EACA,sCAAA;EAAA,8BAAA;EACA,2BAAA;EACA,sCAAA;EACA,oBAAA;ErDkDA,mDAAA;EACQ,2CAAA;EqD/CR,qBAAA;E1Do7KD;A0Dj7KC;EAAY,mBAAA;E1Do7Kb;A0Dn7KC;EAAY,mBAAA;E1Ds7Kb;A0Dr7KC;EAAY,kBAAA;E1Dw7Kb;A0Dv7KC;EAAY,oBAAA;E1D07Kb;A0Dv7KD;EACE,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,qBAAA;EACA,mBAAA;EACA,2BAAA;EACA,kCAAA;EACA,4BAAA;E1Dy7KD;A0Dt7KD;EACE,mBAAA;E1Dw7KD;A0Dh7KC;;EAEE,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,2BAAA;EACA,qBAAA;E1Dk7KH;A0D/6KD;EACE,oBAAA;E1Di7KD;A0D/6KD;EACE,oBAAA;EACA,aAAA;E1Di7KD;A0D76KC;EACE,WAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uCAAA;EACA,eAAA;E1D+6KH;A0D96KG;EACE,cAAA;EACA,aAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,2BAAA;E1Dg7KL;A0D76KC;EACE,UAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,sBAAA;EACA,6BAAA;EACA,yCAAA;E1D+6KH;A0D96KG;EACE,cAAA;EACA,WAAA;EACA,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,6BAAA;E1Dg7KL;A0D76KC;EACE,WAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;EACA,8BAAA;EACA,0CAAA;EACA,YAAA;E1D+6KH;A0D96KG;EACE,cAAA;EACA,UAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;EACA,8BAAA;E1Dg7KL;A0D56KC;EACE,UAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,4BAAA;EACA,wCAAA;E1D86KH;A0D76KG;EACE,cAAA;EACA,YAAA;EACA,uBAAA;EACA,4BAAA;EACA,eAAA;E1D+6KL;A2DziLD;EACE,oBAAA;E3D2iLD;A2DxiLD;EACE,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,aAAA;E3D0iLD;A2D7iLD;EAMI,eAAA;EACA,oBAAA;EtD0KF,2CAAA;EACK,sCAAA;EACG,mCAAA;ELi4KT;A2DpjLD;;EAcM,gBAAA;E3D0iLL;A2DxjLD;;;EAqBI,gBAAA;E3DwiLH;A2D7jLD;EAyBI,SAAA;E3DuiLH;A2DhkLD;;EA8BI,oBAAA;EACA,QAAA;EACA,aAAA;E3DsiLH;A2DtkLD;EAoCI,YAAA;E3DqiLH;A2DzkLD;EAuCI,aAAA;E3DqiLH;A2D5kLD;;EA2CI,SAAA;E3DqiLH;A2DhlLD;EA+CI,aAAA;E3DoiLH;A2DnlLD;EAkDI,YAAA;E3DoiLH;A2D5hLD;EACE,oBAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;ErCtEA,cAAA;EAGA,2BAAA;EqCqEA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,2CAAA;E3D+hLD;A2D1hLC;Eb1EE,oGAAA;EACA,+FAAA;EACA,sHAAA;EAAA,gGAAA;EACA,6BAAA;EACA,wHAAA;E9CumLH;A2D9hLC;EACE,YAAA;EACA,UAAA;Eb/EA,oGAAA;EACA,+FAAA;EACA,sHAAA;EAAA,gGAAA;EACA,6BAAA;EACA,wHAAA;E9CgnLH;A2DhiLC;;EAEE,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;ErC9FF,cAAA;EAGA,2BAAA;EtB+nLD;A2DjkLD;;;;EAsCI,oBAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;EACA,uBAAA;E3DiiLH;A2D1kLD;;EA6CI,WAAA;EACA,oBAAA;E3DiiLH;A2D/kLD;;EAkDI,YAAA;EACA,qBAAA;E3DiiLH;A2DplLD;;EAuDI,aAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;E3DiiLH;A2D5hLG;EACE,kBAAA;E3D8hLL;A2D1hLG;EACE,kBAAA;E3D4hLL;A2DlhLD;EACE,oBAAA;EACA,cAAA;EACA,WAAA;EACA,aAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;E3DohLD;A2D7hLD;EAYI,uBAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,aAAA;EACA,qBAAA;EACA,2BAAA;EACA,qBAAA;EACA,iBAAA;EAUA,2BAAA;EACA,oCAAA;E3D2gLH;A2DziLD;EAiCI,WAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,2BAAA;E3D2gLH;A2DpgLD;EACE,oBAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,cAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,2CAAA;E3DsgLD;A2DrgLC;EACE,mBAAA;E3DugLH;A2D99KD;EAhCE;;;;IAKI,aAAA;IACA,cAAA;IACA,mBAAA;IACA,iBAAA;I3DggLH;E2DxgLD;;IAYI,oBAAA;I3DggLH;E2D5gLD;;IAgBI,qBAAA;I3DggLH;E2D3/KD;IACE,WAAA;IACA,YAAA;IACA,sBAAA;I3D6/KD;E2Dz/KD;IACE,cAAA;I3D2/KD;EACF;A4D/tLC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;EAEE,cAAA;EACA,gBAAA;E5D6vLH;A4D3vLC;;;;;;;;;;;;;;;EACE,aAAA;E5D2wLH;AiCnxLD;E4BRE,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;E7D8xLD;AiCrxLD;EACE,yBAAA;EjCuxLD;AiCrxLD;EACE,wBAAA;EjCuxLD;AiC/wLD;EACE,0BAAA;EjCixLD;AiC/wLD;EACE,2BAAA;EjCixLD;AiC/wLD;EACE,oBAAA;EjCixLD;AiC/wLD;E6BzBE,aAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,+BAAA;EACA,WAAA;E9D2yLD;AiC7wLD;EACE,0BAAA;EACA,+BAAA;EjC+wLD;AiCxwLD;EACE,iBAAA;E5B2FA,yCAAA;EACQ,oCAAA;EAAA,iCAAA;ELgrLT;A+D9yLD;EACE,qBAAA;E/DgzLD;A+D1yLD;;;;ECdE,0BAAA;EhE8zLD;A+DzyLD;;;;;;;;;;;;EAYE,0BAAA;E/D2yLD;A+DpyLD;EAAA;IChDE,2BAAA;IhEw1LC;EgEv1LD;IAAU,gBAAA;IhE01LT;EgEz1LD;IAAU,+BAAA;IhE41LT;EgE31LD;;IACU,gCAAA;IhE81LT;EACF;A+D9yLD;EAAA;IAFI,2BAAA;I/DozLD;EACF;A+D9yLD;EAAA;IAFI,4BAAA;I/DozLD;EACF;A+D9yLD;EAAA;IAFI,kCAAA;I/DozLD;EACF;A+D7yLD;EAAA;ICrEE,2BAAA;IhEs3LC;EgEr3LD;IAAU,gBAAA;IhEw3LT;EgEv3LD;IAAU,+BAAA;IhE03LT;EgEz3LD;;IACU,gCAAA;IhE43LT;EACF;A+DvzLD;EAAA;IAFI,2BAAA;I/D6zLD;EACF;A+DvzLD;EAAA;IAFI,4BAAA;I/D6zLD;EACF;A+DvzLD;EAAA;IAFI,kCAAA;I/D6zLD;EACF;A+DtzLD;EAAA;IC1FE,2BAAA;IhEo5LC;EgEn5LD;IAAU,gBAAA;IhEs5LT;EgEr5LD;IAAU,+BAAA;IhEw5LT;EgEv5LD;;IACU,gCAAA;IhE05LT;EACF;A+Dh0LD;EAAA;IAFI,2BAAA;I/Ds0LD;EACF;A+Dh0LD;EAAA;IAFI,4BAAA;I/Ds0LD;EACF;A+Dh0LD;EAAA;IAFI,kCAAA;I/Ds0LD;EACF;A+D/zLD;EAAA;IC/GE,2BAAA;IhEk7LC;EgEj7LD;IAAU,gBAAA;IhEo7LT;EgEn7LD;IAAU,+BAAA;IhEs7LT;EgEr7LD;;IACU,gCAAA;IhEw7LT;EACF;A+Dz0LD;EAAA;IAFI,2BAAA;I/D+0LD;EACF;A+Dz0LD;EAAA;IAFI,4BAAA;I/D+0LD;EACF;A+Dz0LD;EAAA;IAFI,kCAAA;I/D+0LD;EACF;A+Dx0LD;EAAA;IC5HE,0BAAA;IhEw8LC;EACF;A+Dx0LD;EAAA;ICjIE,0BAAA;IhE68LC;EACF;A+Dx0LD;EAAA;ICtIE,0BAAA;IhEk9LC;EACF;A+Dx0LD;EAAA;IC3IE,0BAAA;IhEu9LC;EACF;A+Dr0LD;ECnJE,0BAAA;EhE29LD;A+Dl0LD;EAAA;ICjKE,2BAAA;IhEu+LC;EgEt+LD;IAAU,gBAAA;IhEy+LT;EgEx+LD;IAAU,+BAAA;IhE2+LT;EgE1+LD;;IACU,gCAAA;IhE6+LT;EACF;A+Dh1LD;EACE,0BAAA;E/Dk1LD;A+D70LD;EAAA;IAFI,2BAAA;I/Dm1LD;EACF;A+Dj1LD;EACE,0BAAA;E/Dm1LD;A+D90LD;EAAA;IAFI,4BAAA;I/Do1LD;EACF;A+Dl1LD;EACE,0BAAA;E/Do1LD;A+D/0LD;EAAA;IAFI,kCAAA;I/Dq1LD;EACF;A+D90LD;EAAA;ICpLE,0BAAA;IhEsgMC;EACF","sourcesContent":[null,"/*! normalize.css v3.0.1 | MIT License | git.io/normalize */\n\n//\n// 1. Set default font family to sans-serif.\n// 2. Prevent iOS text size adjust after orientation change, without disabling\n// user zoom.\n//\n\nhtml {\n font-family: sans-serif; // 1\n -ms-text-size-adjust: 100%; // 2\n -webkit-text-size-adjust: 100%; // 2\n}\n\n//\n// Remove default margin.\n//\n\nbody {\n margin: 0;\n}\n\n// HTML5 display definitions\n// ==========================================================================\n\n//\n// Correct `block` display not defined for any HTML5 element in IE 8/9.\n// Correct `block` display not defined for `details` or `summary` in IE 10/11 and Firefox.\n// Correct `block` display not defined for `main` in IE 11.\n//\n\narticle,\naside,\ndetails,\nfigcaption,\nfigure,\nfooter,\nheader,\nhgroup,\nmain,\nnav,\nsection,\nsummary {\n display: block;\n}\n\n//\n// 1. Correct `inline-block` display not defined in IE 8/9.\n// 2. Normalize vertical alignment of `progress` in Chrome, Firefox, and Opera.\n//\n\naudio,\ncanvas,\nprogress,\nvideo {\n display: inline-block; // 1\n vertical-align: baseline; // 2\n}\n\n//\n// Prevent modern browsers from displaying `audio` without controls.\n// Remove excess height in iOS 5 devices.\n//\n\naudio:not([controls]) {\n display: none;\n height: 0;\n}\n\n//\n// Address `[hidden]` styling not present in IE 8/9/10.\n// Hide the `template` element in IE 8/9/11, Safari, and Firefox < 22.\n//\n\n[hidden],\ntemplate {\n display: none;\n}\n\n// Links\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove the gray background color from active links in IE 10.\n//\n\na {\n background: transparent;\n}\n\n//\n// Improve readability when focused and also mouse hovered in all browsers.\n//\n\na:active,\na:hover {\n outline: 0;\n}\n\n// Text-level semantics\n// ==========================================================================\n\n//\n// Address styling not present in IE 8/9/10/11, Safari, and Chrome.\n//\n\nabbr[title] {\n border-bottom: 1px dotted;\n}\n\n//\n// Address style set to `bolder` in Firefox 4+, Safari, and Chrome.\n//\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bold;\n}\n\n//\n// Address styling not present in Safari and Chrome.\n//\n\ndfn {\n font-style: italic;\n}\n\n//\n// Address variable `h1` font-size and margin within `section` and `article`\n// contexts in Firefox 4+, Safari, and Chrome.\n//\n\nh1 {\n font-size: 2em;\n margin: 0.67em 0;\n}\n\n//\n// Address styling not present in IE 8/9.\n//\n\nmark {\n background: #ff0;\n color: #000;\n}\n\n//\n// Address inconsistent and variable font size in all browsers.\n//\n\nsmall {\n font-size: 80%;\n}\n\n//\n// Prevent `sub` and `sup` affecting `line-height` in all browsers.\n//\n\nsub,\nsup {\n font-size: 75%;\n line-height: 0;\n position: relative;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsup {\n top: -0.5em;\n}\n\nsub {\n bottom: -0.25em;\n}\n\n// Embedded content\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove border when inside `a` element in IE 8/9/10.\n//\n\nimg {\n border: 0;\n}\n\n//\n// Correct overflow not hidden in IE 9/10/11.\n//\n\nsvg:not(:root) {\n overflow: hidden;\n}\n\n// Grouping content\n// ==========================================================================\n\n//\n// Address margin not present in IE 8/9 and Safari.\n//\n\nfigure {\n margin: 1em 40px;\n}\n\n//\n// Address differences between Firefox and other browsers.\n//\n\nhr {\n -moz-box-sizing: content-box;\n box-sizing: content-box;\n height: 0;\n}\n\n//\n// Contain overflow in all browsers.\n//\n\npre {\n overflow: auto;\n}\n\n//\n// Address odd `em`-unit font size rendering in all browsers.\n//\n\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n font-family: monospace, monospace;\n font-size: 1em;\n}\n\n// Forms\n// ==========================================================================\n\n//\n// Known limitation: by default, Chrome and Safari on OS X allow very limited\n// styling of `select`, unless a `border` property is set.\n//\n\n//\n// 1. Correct color not being inherited.\n// Known issue: affects color of disabled elements.\n// 2. Correct font properties not being inherited.\n// 3. Address margins set differently in Firefox 4+, Safari, and Chrome.\n//\n\nbutton,\ninput,\noptgroup,\nselect,\ntextarea {\n color: inherit; // 1\n font: inherit; // 2\n margin: 0; // 3\n}\n\n//\n// Address `overflow` set to `hidden` in IE 8/9/10/11.\n//\n\nbutton {\n overflow: visible;\n}\n\n//\n// Address inconsistent `text-transform` inheritance for `button` and `select`.\n// All other form control elements do not inherit `text-transform` values.\n// Correct `button` style inheritance in Firefox, IE 8/9/10/11, and Opera.\n// Correct `select` style inheritance in Firefox.\n//\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\n//\n// 1. Avoid the WebKit bug in Android 4.0.* where (2) destroys native `audio`\n// and `video` controls.\n// 2. Correct inability to style clickable `input` types in iOS.\n// 3. Improve usability and consistency of cursor style between image-type\n// `input` and others.\n//\n\nbutton,\nhtml input[type=\"button\"], // 1\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button; // 2\n cursor: pointer; // 3\n}\n\n//\n// Re-set default cursor for disabled elements.\n//\n\nbutton[disabled],\nhtml input[disabled] {\n cursor: default;\n}\n\n//\n// Remove inner padding and border in Firefox 4+.\n//\n\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput::-moz-focus-inner {\n border: 0;\n padding: 0;\n}\n\n//\n// Address Firefox 4+ setting `line-height` on `input` using `!important` in\n// the UA stylesheet.\n//\n\ninput {\n line-height: normal;\n}\n\n//\n// It's recommended that you don't attempt to style these elements.\n// Firefox's implementation doesn't respect box-sizing, padding, or width.\n//\n// 1. Address box sizing set to `content-box` in IE 8/9/10.\n// 2. Remove excess padding in IE 8/9/10.\n//\n\ninput[type=\"checkbox\"],\ninput[type=\"radio\"] {\n box-sizing: border-box; // 1\n padding: 0; // 2\n}\n\n//\n// Fix the cursor style for Chrome's increment/decrement buttons. For certain\n// `font-size` values of the `input`, it causes the cursor style of the\n// decrement button to change from `default` to `text`.\n//\n\ninput[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\ninput[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n//\n// 1. Address `appearance` set to `searchfield` in Safari and Chrome.\n// 2. Address `box-sizing` set to `border-box` in Safari and Chrome\n// (include `-moz` to future-proof).\n//\n\ninput[type=\"search\"] {\n -webkit-appearance: textfield; // 1\n -moz-box-sizing: content-box;\n -webkit-box-sizing: content-box; // 2\n box-sizing: content-box;\n}\n\n//\n// Remove inner padding and search cancel button in Safari and Chrome on OS X.\n// Safari (but not Chrome) clips the cancel button when the search input has\n// padding (and `textfield` appearance).\n//\n\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-cancel-button,\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// Define consistent border, margin, and padding.\n//\n\nfieldset {\n border: 1px solid #c0c0c0;\n margin: 0 2px;\n padding: 0.35em 0.625em 0.75em;\n}\n\n//\n// 1. Correct `color` not being inherited in IE 8/9/10/11.\n// 2. Remove padding so people aren't caught out if they zero out fieldsets.\n//\n\nlegend {\n border: 0; // 1\n padding: 0; // 2\n}\n\n//\n// Remove default vertical scrollbar in IE 8/9/10/11.\n//\n\ntextarea {\n overflow: auto;\n}\n\n//\n// Don't inherit the `font-weight` (applied by a rule above).\n// NOTE: the default cannot safely be changed in Chrome and Safari on OS X.\n//\n\noptgroup {\n font-weight: bold;\n}\n\n// Tables\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove most spacing between table cells.\n//\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n border-spacing: 0;\n}\n\ntd,\nth {\n padding: 0;\n}\n","//\n// Basic print styles\n// --------------------------------------------------\n// Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/blob/master/css/main.css\n\n@media print {\n\n * {\n text-shadow: none !important;\n color: #000 !important; // Black prints faster: h5bp.com/s\n background: transparent !important;\n box-shadow: none !important;\n }\n\n a,\n a:visited {\n text-decoration: underline;\n }\n\n a[href]:after {\n content: \" (\" attr(href) \")\";\n }\n\n abbr[title]:after {\n content: \" (\" attr(title) \")\";\n }\n\n // Don't show links for images, or javascript/internal links\n a[href^=\"javascript:\"]:after,\n a[href^=\"#\"]:after {\n content: \"\";\n }\n\n pre,\n blockquote {\n border: 1px solid #999;\n page-break-inside: avoid;\n }\n\n thead {\n display: table-header-group; // h5bp.com/t\n }\n\n tr,\n img {\n page-break-inside: avoid;\n }\n\n img {\n max-width: 100% !important;\n }\n\n p,\n h2,\n h3 {\n orphans: 3;\n widows: 3;\n }\n\n h2,\n h3 {\n page-break-after: avoid;\n }\n\n // Chrome (OSX) fix for https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11245\n // Once fixed, we can just straight up remove this.\n select {\n background: #fff !important;\n }\n\n // Bootstrap components\n .navbar {\n display: none;\n }\n .table {\n td,\n th {\n background-color: #fff !important;\n }\n }\n .btn,\n .dropup > .btn {\n > .caret {\n border-top-color: #000 !important;\n }\n }\n .label {\n border: 1px solid #000;\n }\n\n .table {\n border-collapse: collapse !important;\n }\n .table-bordered {\n th,\n td {\n border: 1px solid #ddd !important;\n }\n }\n\n}\n","//\n// Glyphicons for Bootstrap\n//\n// Since icons are fonts, they can be placed anywhere text is placed and are\n// thus automatically sized to match the surrounding child. To use, create an\n// inline element with the appropriate classes, like so:\n//\n// <a href=\"#\"><span class=\"glyphicon glyphicon-star\"></span> Star</a>\n\n// Import the fonts\n@font-face {\n font-family: 'Glyphicons Halflings';\n src: url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.eot');\n src: url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),\n url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.woff') format('woff'),\n url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.ttf') format('truetype'),\n url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.svg#@{icon-font-svg-id}') format('svg');\n}\n\n// Catchall baseclass\n.glyphicon {\n position: relative;\n top: 1px;\n display: inline-block;\n font-family: 'Glyphicons Halflings';\n font-style: normal;\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n}\n\n// Individual icons\n.glyphicon-asterisk { &:before { content: \"\\2a\"; } }\n.glyphicon-plus { &:before { content: \"\\2b\"; } }\n.glyphicon-euro { &:before { content: \"\\20ac\"; } }\n.glyphicon-minus { &:before { content: \"\\2212\"; } }\n.glyphicon-cloud { &:before { content: \"\\2601\"; } }\n.glyphicon-envelope { &:before { content: \"\\2709\"; } }\n.glyphicon-pencil { &:before { content: \"\\270f\"; } }\n.glyphicon-glass { &:before { content: \"\\e001\"; } }\n.glyphicon-music { &:before { content: \"\\e002\"; } }\n.glyphicon-search { &:before { content: \"\\e003\"; } }\n.glyphicon-heart { &:before { content: \"\\e005\"; } }\n.glyphicon-star { &:before { content: \"\\e006\"; } }\n.glyphicon-star-empty { &:before { content: \"\\e007\"; } }\n.glyphicon-user { &:before { content: \"\\e008\"; } }\n.glyphicon-film { &:before { content: \"\\e009\"; } }\n.glyphicon-th-large { &:before { content: \"\\e010\"; } }\n.glyphicon-th { &:before { content: \"\\e011\"; } }\n.glyphicon-th-list { &:before { content: \"\\e012\"; } }\n.glyphicon-ok { &:before { content: \"\\e013\"; } }\n.glyphicon-remove { &:before { content: \"\\e014\"; } }\n.glyphicon-zoom-in { &:before { content: \"\\e015\"; } }\n.glyphicon-zoom-out { &:before { content: \"\\e016\"; } }\n.glyphicon-off { &:before { content: \"\\e017\"; } }\n.glyphicon-signal { &:before { content: \"\\e018\"; } }\n.glyphicon-cog { &:before { content: \"\\e019\"; } }\n.glyphicon-trash { &:before { content: \"\\e020\"; } }\n.glyphicon-home { &:before { content: \"\\e021\"; } }\n.glyphicon-file { &:before { content: \"\\e022\"; } }\n.glyphicon-time { &:before { content: \"\\e023\"; } }\n.glyphicon-road { &:before { content: \"\\e024\"; } }\n.glyphicon-download-alt { &:before { content: \"\\e025\"; } }\n.glyphicon-download { &:before { content: \"\\e026\"; } }\n.glyphicon-upload { &:before { content: \"\\e027\"; } }\n.glyphicon-inbox { &:before { content: \"\\e028\"; } }\n.glyphicon-play-circle { &:before { content: \"\\e029\"; } }\n.glyphicon-repeat { &:before { content: \"\\e030\"; } }\n.glyphicon-refresh { &:before { content: \"\\e031\"; } }\n.glyphicon-list-alt { &:before { content: \"\\e032\"; } }\n.glyphicon-lock { &:before { content: \"\\e033\"; } }\n.glyphicon-flag { &:before { content: \"\\e034\"; } }\n.glyphicon-headphones { &:before { content: \"\\e035\"; } }\n.glyphicon-volume-off { &:before { content: \"\\e036\"; } }\n.glyphicon-volume-down { &:before { content: \"\\e037\"; } }\n.glyphicon-volume-up { &:before { content: \"\\e038\"; } }\n.glyphicon-qrcode { &:before { content: \"\\e039\"; } }\n.glyphicon-barcode { &:before { content: \"\\e040\"; } }\n.glyphicon-tag { &:before { content: \"\\e041\"; } }\n.glyphicon-tags { &:before { content: \"\\e042\"; } }\n.glyphicon-book { &:before { content: \"\\e043\"; } }\n.glyphicon-bookmark { &:before { content: \"\\e044\"; } }\n.glyphicon-print { &:before { content: \"\\e045\"; } }\n.glyphicon-camera { &:before { content: \"\\e046\"; } }\n.glyphicon-font { &:before { content: \"\\e047\"; } }\n.glyphicon-bold { &:before { content: \"\\e048\"; } }\n.glyphicon-italic { &:before { content: \"\\e049\"; } }\n.glyphicon-text-height { &:before { content: \"\\e050\"; } }\n.glyphicon-text-width { &:before { content: \"\\e051\"; } }\n.glyphicon-align-left { &:before { content: \"\\e052\"; } }\n.glyphicon-align-center { &:before { content: \"\\e053\"; } }\n.glyphicon-align-right { &:before { content: \"\\e054\"; } }\n.glyphicon-align-justify { &:before { content: \"\\e055\"; } }\n.glyphicon-list { &:before { content: \"\\e056\"; } }\n.glyphicon-indent-left { &:before { content: \"\\e057\"; } }\n.glyphicon-indent-right { &:before { content: \"\\e058\"; } }\n.glyphicon-facetime-video { &:before { content: \"\\e059\"; } }\n.glyphicon-picture { &:before { content: \"\\e060\"; } }\n.glyphicon-map-marker { &:before { content: \"\\e062\"; } }\n.glyphicon-adjust { &:before { content: \"\\e063\"; } }\n.glyphicon-tint { &:before { content: \"\\e064\"; } }\n.glyphicon-edit { &:before { content: \"\\e065\"; } }\n.glyphicon-share { &:before { content: \"\\e066\"; } }\n.glyphicon-check { &:before { content: \"\\e067\"; } }\n.glyphicon-move { &:before { content: \"\\e068\"; } }\n.glyphicon-step-backward { &:before { content: \"\\e069\"; } }\n.glyphicon-fast-backward { &:before { content: \"\\e070\"; } }\n.glyphicon-backward { &:before { content: \"\\e071\"; } }\n.glyphicon-play { &:before { content: \"\\e072\"; } }\n.glyphicon-pause { &:before { content: \"\\e073\"; } }\n.glyphicon-stop { &:before { content: \"\\e074\"; } }\n.glyphicon-forward { &:before { content: \"\\e075\"; } }\n.glyphicon-fast-forward { &:before { content: \"\\e076\"; } }\n.glyphicon-step-forward { &:before { content: \"\\e077\"; } }\n.glyphicon-eject { &:before { content: \"\\e078\"; } }\n.glyphicon-chevron-left { &:before { content: \"\\e079\"; } }\n.glyphicon-chevron-right { &:before { content: \"\\e080\"; } }\n.glyphicon-plus-sign { &:before { content: \"\\e081\"; } }\n.glyphicon-minus-sign { &:before { content: \"\\e082\"; } }\n.glyphicon-remove-sign { &:before { content: \"\\e083\"; } }\n.glyphicon-ok-sign { &:before { content: \"\\e084\"; } }\n.glyphicon-question-sign { &:before { content: \"\\e085\"; } }\n.glyphicon-info-sign { &:before { content: \"\\e086\"; } }\n.glyphicon-screenshot { &:before { content: \"\\e087\"; } }\n.glyphicon-remove-circle { &:before { content: \"\\e088\"; } }\n.glyphicon-ok-circle { &:before { content: \"\\e089\"; } }\n.glyphicon-ban-circle { &:before { content: \"\\e090\"; } }\n.glyphicon-arrow-left { &:before { content: \"\\e091\"; } }\n.glyphicon-arrow-right { &:before { content: \"\\e092\"; } }\n.glyphicon-arrow-up { &:before { content: \"\\e093\"; } }\n.glyphicon-arrow-down { &:before { content: \"\\e094\"; } }\n.glyphicon-share-alt { &:before { content: \"\\e095\"; } }\n.glyphicon-resize-full { &:before { content: \"\\e096\"; } }\n.glyphicon-resize-small { &:before { content: \"\\e097\"; } }\n.glyphicon-exclamation-sign { &:before { content: \"\\e101\"; } }\n.glyphicon-gift { &:before { content: \"\\e102\"; } }\n.glyphicon-leaf { &:before { content: \"\\e103\"; } }\n.glyphicon-fire { &:before { content: \"\\e104\"; } }\n.glyphicon-eye-open { &:before { content: \"\\e105\"; } }\n.glyphicon-eye-close { &:before { content: \"\\e106\"; } }\n.glyphicon-warning-sign { &:before { content: \"\\e107\"; } }\n.glyphicon-plane { &:before { content: \"\\e108\"; } }\n.glyphicon-calendar { &:before { content: \"\\e109\"; } }\n.glyphicon-random { &:before { content: \"\\e110\"; } }\n.glyphicon-comment { &:before { content: \"\\e111\"; } }\n.glyphicon-magnet { &:before { content: \"\\e112\"; } }\n.glyphicon-chevron-up { &:before { content: \"\\e113\"; } }\n.glyphicon-chevron-down { &:before { content: \"\\e114\"; } }\n.glyphicon-retweet { &:before { content: \"\\e115\"; } }\n.glyphicon-shopping-cart { &:before { content: \"\\e116\"; } }\n.glyphicon-folder-close { &:before { content: \"\\e117\"; } }\n.glyphicon-folder-open { &:before { content: \"\\e118\"; } }\n.glyphicon-resize-vertical { &:before { content: \"\\e119\"; } }\n.glyphicon-resize-horizontal { &:before { content: \"\\e120\"; } }\n.glyphicon-hdd { &:before { content: \"\\e121\"; } }\n.glyphicon-bullhorn { &:before { content: \"\\e122\"; } }\n.glyphicon-bell { &:before { content: \"\\e123\"; } }\n.glyphicon-certificate { &:before { content: \"\\e124\"; } }\n.glyphicon-thumbs-up { &:before { content: \"\\e125\"; } }\n.glyphicon-thumbs-down { &:before { content: \"\\e126\"; } }\n.glyphicon-hand-right { &:before { content: \"\\e127\"; } }\n.glyphicon-hand-left { &:before { content: \"\\e128\"; } }\n.glyphicon-hand-up { &:before { content: \"\\e129\"; } }\n.glyphicon-hand-down { &:before { content: \"\\e130\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-right { &:before { content: \"\\e131\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-left { &:before { content: \"\\e132\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-up { &:before { content: \"\\e133\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-down { &:before { content: \"\\e134\"; } }\n.glyphicon-globe { &:before { content: \"\\e135\"; } }\n.glyphicon-wrench { &:before { content: \"\\e136\"; } }\n.glyphicon-tasks { &:before { content: \"\\e137\"; } }\n.glyphicon-filter { &:before { content: \"\\e138\"; } }\n.glyphicon-briefcase { &:before { content: \"\\e139\"; } }\n.glyphicon-fullscreen { &:before { content: \"\\e140\"; } }\n.glyphicon-dashboard { &:before { content: \"\\e141\"; } }\n.glyphicon-paperclip { &:before { content: \"\\e142\"; } }\n.glyphicon-heart-empty { &:before { content: \"\\e143\"; } }\n.glyphicon-link { &:before { content: \"\\e144\"; } }\n.glyphicon-phone { &:before { content: \"\\e145\"; } }\n.glyphicon-pushpin { &:before { content: \"\\e146\"; } }\n.glyphicon-usd { &:before { content: \"\\e148\"; } }\n.glyphicon-gbp { &:before { content: \"\\e149\"; } }\n.glyphicon-sort { &:before { content: \"\\e150\"; } }\n.glyphicon-sort-by-alphabet { &:before { content: \"\\e151\"; } }\n.glyphicon-sort-by-alphabet-alt { &:before { content: \"\\e152\"; } }\n.glyphicon-sort-by-order { &:before { content: \"\\e153\"; } }\n.glyphicon-sort-by-order-alt { &:before { content: \"\\e154\"; } }\n.glyphicon-sort-by-attributes { &:before { content: \"\\e155\"; } }\n.glyphicon-sort-by-attributes-alt { &:before { content: \"\\e156\"; } }\n.glyphicon-unchecked { &:before { content: \"\\e157\"; } }\n.glyphicon-expand { &:before { content: \"\\e158\"; } }\n.glyphicon-collapse-down { &:before { content: \"\\e159\"; } }\n.glyphicon-collapse-up { &:before { content: \"\\e160\"; } }\n.glyphicon-log-in { &:before { content: \"\\e161\"; } }\n.glyphicon-flash { &:before { content: \"\\e162\"; } }\n.glyphicon-log-out { &:before { content: \"\\e163\"; } }\n.glyphicon-new-window { &:before { content: \"\\e164\"; } }\n.glyphicon-record { &:before { content: \"\\e165\"; } }\n.glyphicon-save { &:before { content: \"\\e166\"; } }\n.glyphicon-open { &:before { content: \"\\e167\"; } }\n.glyphicon-saved { &:before { content: \"\\e168\"; } }\n.glyphicon-import { &:before { content: \"\\e169\"; } }\n.glyphicon-export { &:before { content: \"\\e170\"; } }\n.glyphicon-send { &:before { content: \"\\e171\"; } }\n.glyphicon-floppy-disk { &:before { content: \"\\e172\"; } }\n.glyphicon-floppy-saved { &:before { content: \"\\e173\"; } }\n.glyphicon-floppy-remove { &:before { content: \"\\e174\"; } }\n.glyphicon-floppy-save { &:before { content: \"\\e175\"; } }\n.glyphicon-floppy-open { &:before { content: \"\\e176\"; } }\n.glyphicon-credit-card { &:before { content: \"\\e177\"; } }\n.glyphicon-transfer { &:before { content: \"\\e178\"; } }\n.glyphicon-cutlery { &:before { content: \"\\e179\"; } }\n.glyphicon-header { &:before { content: \"\\e180\"; } }\n.glyphicon-compressed { &:before { content: \"\\e181\"; } }\n.glyphicon-earphone { &:before { content: \"\\e182\"; } }\n.glyphicon-phone-alt { &:before { content: \"\\e183\"; } }\n.glyphicon-tower { &:before { content: \"\\e184\"; } }\n.glyphicon-stats { &:before { content: \"\\e185\"; } }\n.glyphicon-sd-video { &:before { content: \"\\e186\"; } }\n.glyphicon-hd-video { &:before { content: \"\\e187\"; } }\n.glyphicon-subtitles { &:before { content: \"\\e188\"; } }\n.glyphicon-sound-stereo { &:before { content: \"\\e189\"; } }\n.glyphicon-sound-dolby { &:before { content: \"\\e190\"; } }\n.glyphicon-sound-5-1 { &:before { content: \"\\e191\"; } }\n.glyphicon-sound-6-1 { &:before { content: \"\\e192\"; } }\n.glyphicon-sound-7-1 { &:before { content: \"\\e193\"; } }\n.glyphicon-copyright-mark { &:before { content: \"\\e194\"; } }\n.glyphicon-registration-mark { &:before { content: \"\\e195\"; } }\n.glyphicon-cloud-download { &:before { content: \"\\e197\"; } }\n.glyphicon-cloud-upload { &:before { content: \"\\e198\"; } }\n.glyphicon-tree-conifer { &:before { content: \"\\e199\"; } }\n.glyphicon-tree-deciduous { &:before { content: \"\\e200\"; } }\n","//\n// Scaffolding\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Reset the box-sizing\n//\n// Heads up! This reset may cause conflicts with some third-party widgets.\n// For recommendations on resolving such conflicts, see\n// http://getbootstrap.com/getting-started/#third-box-sizing\n* {\n .box-sizing(border-box);\n}\n*:before,\n*:after {\n .box-sizing(border-box);\n}\n\n\n// Body reset\n\nhtml {\n font-size: 10px;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);\n}\n\nbody {\n font-family: @font-family-base;\n font-size: @font-size-base;\n line-height: @line-height-base;\n color: @text-color;\n background-color: @body-bg;\n}\n\n// Reset fonts for relevant elements\ninput,\nbutton,\nselect,\ntextarea {\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\n\n// Links\n\na {\n color: @link-color;\n text-decoration: none;\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @link-hover-color;\n text-decoration: underline;\n }\n\n &:focus {\n .tab-focus();\n }\n}\n\n\n// Figures\n//\n// We reset this here because previously Normalize had no `figure` margins. This\n// ensures we don't break anyone's use of the element.\n\nfigure {\n margin: 0;\n}\n\n\n// Images\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n}\n\n// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n.img-responsive {\n .img-responsive();\n}\n\n// Rounded corners\n.img-rounded {\n border-radius: @border-radius-large;\n}\n\n// Image thumbnails\n//\n// Heads up! This is mixin-ed into thumbnails.less for `.thumbnail`.\n.img-thumbnail {\n padding: @thumbnail-padding;\n line-height: @line-height-base;\n background-color: @thumbnail-bg;\n border: 1px solid @thumbnail-border;\n border-radius: @thumbnail-border-radius;\n .transition(all .2s ease-in-out);\n\n // Keep them at most 100% wide\n .img-responsive(inline-block);\n}\n\n// Perfect circle\n.img-circle {\n border-radius: 50%; // set radius in percents\n}\n\n\n// Horizontal rules\n\nhr {\n margin-top: @line-height-computed;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n border: 0;\n border-top: 1px solid @hr-border;\n}\n\n\n// Only display content to screen readers\n//\n// See: http://a11yproject.com/posts/how-to-hide-content/\n\n.sr-only {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n margin: -1px;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0,0,0,0);\n border: 0;\n}\n\n// Use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused.\n// Useful for \"Skip to main content\" links; see http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/G1\n// Credit: HTML5 Boilerplate\n\n.sr-only-focusable {\n &:active,\n &:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n margin: 0;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n }\n}\n","// Vendor Prefixes\n//\n// All vendor mixins are deprecated as of v3.2.0 due to the introduction of\n// Autoprefixer in our Gruntfile. They will be removed in v4.\n\n// - Animations\n// - Backface visibility\n// - Box shadow\n// - Box sizing\n// - Content columns\n// - Hyphens\n// - Placeholder text\n// - Transformations\n// - Transitions\n// - User Select\n\n\n// Animations\n.animation(@animation) {\n -webkit-animation: @animation;\n -o-animation: @animation;\n animation: @animation;\n}\n.animation-name(@name) {\n -webkit-animation-name: @name;\n animation-name: @name;\n}\n.animation-duration(@duration) {\n -webkit-animation-duration: @duration;\n animation-duration: @duration;\n}\n.animation-timing-function(@timing-function) {\n -webkit-animation-timing-function: @timing-function;\n animation-timing-function: @timing-function;\n}\n.animation-delay(@delay) {\n -webkit-animation-delay: @delay;\n animation-delay: @delay;\n}\n.animation-iteration-count(@iteration-count) {\n -webkit-animation-iteration-count: @iteration-count;\n animation-iteration-count: @iteration-count;\n}\n.animation-direction(@direction) {\n -webkit-animation-direction: @direction;\n animation-direction: @direction;\n}\n.animation-fill-mode(@fill-mode) {\n -webkit-animation-fill-mode: @fill-mode;\n animation-fill-mode: @fill-mode;\n}\n\n// Backface visibility\n// Prevent browsers from flickering when using CSS 3D transforms.\n// Default value is `visible`, but can be changed to `hidden`\n\n.backface-visibility(@visibility){\n -webkit-backface-visibility: @visibility;\n -moz-backface-visibility: @visibility;\n backface-visibility: @visibility;\n}\n\n// Drop shadows\n//\n// Note: Deprecated `.box-shadow()` as of v3.1.0 since all of Bootstrap's\n// supported browsers that have box shadow capabilities now support it.\n\n.box-shadow(@shadow) {\n -webkit-box-shadow: @shadow; // iOS <4.3 & Android <4.1\n box-shadow: @shadow;\n}\n\n// Box sizing\n.box-sizing(@boxmodel) {\n -webkit-box-sizing: @boxmodel;\n -moz-box-sizing: @boxmodel;\n box-sizing: @boxmodel;\n}\n\n// CSS3 Content Columns\n.content-columns(@column-count; @column-gap: @grid-gutter-width) {\n -webkit-column-count: @column-count;\n -moz-column-count: @column-count;\n column-count: @column-count;\n -webkit-column-gap: @column-gap;\n -moz-column-gap: @column-gap;\n column-gap: @column-gap;\n}\n\n// Optional hyphenation\n.hyphens(@mode: auto) {\n word-wrap: break-word;\n -webkit-hyphens: @mode;\n -moz-hyphens: @mode;\n -ms-hyphens: @mode; // IE10+\n -o-hyphens: @mode;\n hyphens: @mode;\n}\n\n// Placeholder text\n.placeholder(@color: @input-color-placeholder) {\n &::-moz-placeholder { color: @color; // Firefox\n opacity: 1; } // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526\n &:-ms-input-placeholder { color: @color; } // Internet Explorer 10+\n &::-webkit-input-placeholder { color: @color; } // Safari and Chrome\n}\n\n// Transformations\n.scale(@ratio) {\n -webkit-transform: scale(@ratio);\n -ms-transform: scale(@ratio); // IE9 only\n -o-transform: scale(@ratio);\n transform: scale(@ratio);\n}\n.scale(@ratioX; @ratioY) {\n -webkit-transform: scale(@ratioX, @ratioY);\n -ms-transform: scale(@ratioX, @ratioY); // IE9 only\n -o-transform: scale(@ratioX, @ratioY);\n transform: scale(@ratioX, @ratioY);\n}\n.scaleX(@ratio) {\n -webkit-transform: scaleX(@ratio);\n -ms-transform: scaleX(@ratio); // IE9 only\n -o-transform: scaleX(@ratio);\n transform: scaleX(@ratio);\n}\n.scaleY(@ratio) {\n -webkit-transform: scaleY(@ratio);\n -ms-transform: scaleY(@ratio); // IE9 only\n -o-transform: scaleY(@ratio);\n transform: scaleY(@ratio);\n}\n.skew(@x; @y) {\n -webkit-transform: skewX(@x) skewY(@y);\n -ms-transform: skewX(@x) skewY(@y); // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/4885; IE9+\n -o-transform: skewX(@x) skewY(@y);\n transform: skewX(@x) skewY(@y);\n}\n.translate(@x; @y) {\n -webkit-transform: translate(@x, @y);\n -ms-transform: translate(@x, @y); // IE9 only\n -o-transform: translate(@x, @y);\n transform: translate(@x, @y);\n}\n.translate3d(@x; @y; @z) {\n -webkit-transform: translate3d(@x, @y, @z);\n transform: translate3d(@x, @y, @z);\n}\n.rotate(@degrees) {\n -webkit-transform: rotate(@degrees);\n -ms-transform: rotate(@degrees); // IE9 only\n -o-transform: rotate(@degrees);\n transform: rotate(@degrees);\n}\n.rotateX(@degrees) {\n -webkit-transform: rotateX(@degrees);\n -ms-transform: rotateX(@degrees); // IE9 only\n -o-transform: rotateX(@degrees);\n transform: rotateX(@degrees);\n}\n.rotateY(@degrees) {\n -webkit-transform: rotateY(@degrees);\n -ms-transform: rotateY(@degrees); // IE9 only\n -o-transform: rotateY(@degrees);\n transform: rotateY(@degrees);\n}\n.perspective(@perspective) {\n -webkit-perspective: @perspective;\n -moz-perspective: @perspective;\n perspective: @perspective;\n}\n.perspective-origin(@perspective) {\n -webkit-perspective-origin: @perspective;\n -moz-perspective-origin: @perspective;\n perspective-origin: @perspective;\n}\n.transform-origin(@origin) {\n -webkit-transform-origin: @origin;\n -moz-transform-origin: @origin;\n -ms-transform-origin: @origin; // IE9 only\n transform-origin: @origin;\n}\n\n\n// Transitions\n\n.transition(@transition) {\n -webkit-transition: @transition;\n -o-transition: @transition;\n transition: @transition;\n}\n.transition-property(@transition-property) {\n -webkit-transition-property: @transition-property;\n transition-property: @transition-property;\n}\n.transition-delay(@transition-delay) {\n -webkit-transition-delay: @transition-delay;\n transition-delay: @transition-delay;\n}\n.transition-duration(@transition-duration) {\n -webkit-transition-duration: @transition-duration;\n transition-duration: @transition-duration;\n}\n.transition-timing-function(@timing-function) {\n -webkit-transition-timing-function: @timing-function;\n transition-timing-function: @timing-function;\n}\n.transition-transform(@transition) {\n -webkit-transition: -webkit-transform @transition;\n -moz-transition: -moz-transform @transition;\n -o-transition: -o-transform @transition;\n transition: transform @transition;\n}\n\n\n// User select\n// For selecting text on the page\n\n.user-select(@select) {\n -webkit-user-select: @select;\n -moz-user-select: @select;\n -ms-user-select: @select; // IE10+\n user-select: @select;\n}\n","// WebKit-style focus\n\n.tab-focus() {\n // Default\n outline: thin dotted;\n // WebKit\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n outline-offset: -2px;\n}\n","// Image Mixins\n// - Responsive image\n// - Retina image\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n.img-responsive(@display: block) {\n display: @display;\n width: 100% \\9; // Force IE10 and below to size SVG images correctly\n max-width: 100%; // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n height: auto; // Part 2: Scale the height according to the width, otherwise you get stretching\n}\n\n\n// Retina image\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size. Note that the\n// spelling of `min--moz-device-pixel-ratio` is intentional.\n.img-retina(@file-1x; @file-2x; @width-1x; @height-1x) {\n background-image: url(\"@{file-1x}\");\n\n @media\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and ( min--moz-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and ( -o-min-device-pixel-ratio: 2/1),\n only screen and ( min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and ( min-resolution: 192dpi),\n only screen and ( min-resolution: 2dppx) {\n background-image: url(\"@{file-2x}\");\n background-size: @width-1x @height-1x;\n }\n}\n","//\n// Typography\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Headings\n// -------------------------\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n font-family: @headings-font-family;\n font-weight: @headings-font-weight;\n line-height: @headings-line-height;\n color: @headings-color;\n\n small,\n .small {\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n color: @headings-small-color;\n }\n}\n\nh1, .h1,\nh2, .h2,\nh3, .h3 {\n margin-top: @line-height-computed;\n margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n\n small,\n .small {\n font-size: 65%;\n }\n}\nh4, .h4,\nh5, .h5,\nh6, .h6 {\n margin-top: (@line-height-computed / 2);\n margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n\n small,\n .small {\n font-size: 75%;\n }\n}\n\nh1, .h1 { font-size: @font-size-h1; }\nh2, .h2 { font-size: @font-size-h2; }\nh3, .h3 { font-size: @font-size-h3; }\nh4, .h4 { font-size: @font-size-h4; }\nh5, .h5 { font-size: @font-size-h5; }\nh6, .h6 { font-size: @font-size-h6; }\n\n\n// Body text\n// -------------------------\n\np {\n margin: 0 0 (@line-height-computed / 2);\n}\n\n.lead {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n font-size: floor((@font-size-base * 1.15));\n font-weight: 300;\n line-height: 1.4;\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n font-size: (@font-size-base * 1.5);\n }\n}\n\n\n// Emphasis & misc\n// -------------------------\n\n// Ex: (12px small font / 14px base font) * 100% = about 85%\nsmall,\n.small {\n font-size: floor((100% * @font-size-small / @font-size-base));\n}\n\n// Undo browser default styling\ncite {\n font-style: normal;\n}\n\nmark,\n.mark {\n background-color: @state-warning-bg;\n padding: .2em;\n}\n\n// Alignment\n.text-left { text-align: left; }\n.text-right { text-align: right; }\n.text-center { text-align: center; }\n.text-justify { text-align: justify; }\n.text-nowrap { white-space: nowrap; }\n\n// Transformation\n.text-lowercase { text-transform: lowercase; }\n.text-uppercase { text-transform: uppercase; }\n.text-capitalize { text-transform: capitalize; }\n\n// Contextual colors\n.text-muted {\n color: @text-muted;\n}\n.text-primary {\n .text-emphasis-variant(@brand-primary);\n}\n.text-success {\n .text-emphasis-variant(@state-success-text);\n}\n.text-info {\n .text-emphasis-variant(@state-info-text);\n}\n.text-warning {\n .text-emphasis-variant(@state-warning-text);\n}\n.text-danger {\n .text-emphasis-variant(@state-danger-text);\n}\n\n// Contextual backgrounds\n// For now we'll leave these alongside the text classes until v4 when we can\n// safely shift things around (per SemVer rules).\n.bg-primary {\n // Given the contrast here, this is the only class to have its color inverted\n // automatically.\n color: #fff;\n .bg-variant(@brand-primary);\n}\n.bg-success {\n .bg-variant(@state-success-bg);\n}\n.bg-info {\n .bg-variant(@state-info-bg);\n}\n.bg-warning {\n .bg-variant(@state-warning-bg);\n}\n.bg-danger {\n .bg-variant(@state-danger-bg);\n}\n\n\n// Page header\n// -------------------------\n\n.page-header {\n padding-bottom: ((@line-height-computed / 2) - 1);\n margin: (@line-height-computed * 2) 0 @line-height-computed;\n border-bottom: 1px solid @page-header-border-color;\n}\n\n\n// Lists\n// -------------------------\n\n// Unordered and Ordered lists\nul,\nol {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n ul,\n ol {\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n// List options\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n .list-unstyled();\n margin-left: -5px;\n\n > li {\n display: inline-block;\n padding-left: 5px;\n padding-right: 5px;\n }\n}\n\n// Description Lists\ndl {\n margin-top: 0; // Remove browser default\n margin-bottom: @line-height-computed;\n}\ndt,\ndd {\n line-height: @line-height-base;\n}\ndt {\n font-weight: bold;\n}\ndd {\n margin-left: 0; // Undo browser default\n}\n\n// Horizontal description lists\n//\n// Defaults to being stacked without any of the below styles applied, until the\n// grid breakpoint is reached (default of ~768px).\n\n.dl-horizontal {\n dd {\n &:extend(.clearfix all); // Clear the floated `dt` if an empty `dd` is present\n }\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n dt {\n float: left;\n width: (@dl-horizontal-offset - 20);\n clear: left;\n text-align: right;\n .text-overflow();\n }\n dd {\n margin-left: @dl-horizontal-offset;\n }\n }\n}\n\n\n// Misc\n// -------------------------\n\n// Abbreviations and acronyms\nabbr[title],\n// Add data-* attribute to help out our tooltip plugin, per https://github.com/twbs/bootstrap/issues/5257\nabbr[data-original-title] {\n cursor: help;\n border-bottom: 1px dotted @abbr-border-color;\n}\n.initialism {\n font-size: 90%;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n// Blockquotes\nblockquote {\n padding: (@line-height-computed / 2) @line-height-computed;\n margin: 0 0 @line-height-computed;\n font-size: @blockquote-font-size;\n border-left: 5px solid @blockquote-border-color;\n\n p,\n ul,\n ol {\n &:last-child {\n margin-bottom: 0;\n }\n }\n\n // Note: Deprecated small and .small as of v3.1.0\n // Context: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11660\n footer,\n small,\n .small {\n display: block;\n font-size: 80%; // back to default font-size\n line-height: @line-height-base;\n color: @blockquote-small-color;\n\n &:before {\n content: '\\2014 \\00A0'; // em dash, nbsp\n }\n }\n}\n\n// Opposite alignment of blockquote\n//\n// Heads up: `blockquote.pull-right` has been deprecated as of v3.1.0.\n.blockquote-reverse,\nblockquote.pull-right {\n padding-right: 15px;\n padding-left: 0;\n border-right: 5px solid @blockquote-border-color;\n border-left: 0;\n text-align: right;\n\n // Account for citation\n footer,\n small,\n .small {\n &:before { content: ''; }\n &:after {\n content: '\\00A0 \\2014'; // nbsp, em dash\n }\n }\n}\n\n// Quotes\nblockquote:before,\nblockquote:after {\n content: \"\";\n}\n\n// Addresses\naddress {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n font-style: normal;\n line-height: @line-height-base;\n}\n","// Typography\n\n.text-emphasis-variant(@color) {\n color: @color;\n a&:hover {\n color: darken(@color, 10%);\n }\n}\n","// Contextual backgrounds\n\n.bg-variant(@color) {\n background-color: @color;\n a&:hover {\n background-color: darken(@color, 10%);\n }\n}\n","// Text overflow\n// Requires inline-block or block for proper styling\n\n.text-overflow() {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n","//\n// Code (inline and block)\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Inline and block code styles\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n font-family: @font-family-monospace;\n}\n\n// Inline code\ncode {\n padding: 2px 4px;\n font-size: 90%;\n color: @code-color;\n background-color: @code-bg;\n border-radius: @border-radius-base;\n}\n\n// User input typically entered via keyboard\nkbd {\n padding: 2px 4px;\n font-size: 90%;\n color: @kbd-color;\n background-color: @kbd-bg;\n border-radius: @border-radius-small;\n box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.25);\n\n kbd {\n padding: 0;\n font-size: 100%;\n box-shadow: none;\n }\n}\n\n// Blocks of code\npre {\n display: block;\n padding: ((@line-height-computed - 1) / 2);\n margin: 0 0 (@line-height-computed / 2);\n font-size: (@font-size-base - 1); // 14px to 13px\n line-height: @line-height-base;\n word-break: break-all;\n word-wrap: break-word;\n color: @pre-color;\n background-color: @pre-bg;\n border: 1px solid @pre-border-color;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n code {\n padding: 0;\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n white-space: pre-wrap;\n background-color: transparent;\n border-radius: 0;\n }\n}\n\n// Enable scrollable blocks of code\n.pre-scrollable {\n max-height: @pre-scrollable-max-height;\n overflow-y: scroll;\n}\n","//\n// Grid system\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n.container {\n .container-fixed();\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n width: @container-sm;\n }\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n width: @container-md;\n }\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n width: @container-lg;\n }\n}\n\n\n// Fluid container\n//\n// Utilizes the mixin meant for fixed width containers, but without any defined\n// width for fluid, full width layouts.\n\n.container-fluid {\n .container-fixed();\n}\n\n\n// Row\n//\n// Rows contain and clear the floats of your columns.\n\n.row {\n .make-row();\n}\n\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n.make-grid-columns();\n\n\n// Extra small grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for extra small devices like\n// smartphones.\n\n.make-grid(xs);\n\n\n// Small grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the small device range, from phones\n// to tablets.\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .make-grid(sm);\n}\n\n\n// Medium grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the desktop device range.\n\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n .make-grid(md);\n}\n\n\n// Large grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the large desktop device range.\n\n@media (min-width: @screen-lg-min) {\n .make-grid(lg);\n}\n","// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n// Centered container element\n.container-fixed(@gutter: @grid-gutter-width) {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Creates a wrapper for a series of columns\n.make-row(@gutter: @grid-gutter-width) {\n margin-left: (@gutter / -2);\n margin-right: (@gutter / -2);\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Generate the extra small columns\n.make-xs-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n}\n.make-xs-column-offset(@columns) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n}\n.make-xs-column-push(@columns) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n}\n.make-xs-column-pull(@columns) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n}\n\n// Generate the small columns\n.make-sm-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n// Generate the medium columns\n.make-md-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n// Generate the large columns\n.make-lg-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n","// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `@grid-columns`.\n\n.make-grid-columns() {\n // Common styles for all sizes of grid columns, widths 1-12\n .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n .col((@index + 1), @item);\n }\n .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general; \"=<\" isn't a typo\n @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n }\n .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n @{list} {\n position: relative;\n // Prevent columns from collapsing when empty\n min-height: 1px;\n // Inner gutter via padding\n padding-left: (@grid-gutter-width / 2);\n padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n }\n }\n .col(1); // kickstart it\n}\n\n.float-grid-columns(@class) {\n .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n .col((@index + 1), @item);\n }\n .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general\n @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n }\n .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n @{list} {\n float: left;\n }\n }\n .col(1); // kickstart it\n}\n\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = width) and (@index > 0) {\n .col-@{class}-@{index} {\n width: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = push) and (@index > 0) {\n .col-@{class}-push-@{index} {\n left: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = push) and (@index = 0) {\n .col-@{class}-push-0 {\n left: auto;\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = pull) and (@index > 0) {\n .col-@{class}-pull-@{index} {\n right: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = pull) and (@index = 0) {\n .col-@{class}-pull-0 {\n right: auto;\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = offset) {\n .col-@{class}-offset-@{index} {\n margin-left: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n\n// Basic looping in LESS\n.loop-grid-columns(@index, @class, @type) when (@index >= 0) {\n .calc-grid-column(@index, @class, @type);\n // next iteration\n .loop-grid-columns((@index - 1), @class, @type);\n}\n\n// Create grid for specific class\n.make-grid(@class) {\n .float-grid-columns(@class);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, width);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, pull);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, push);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, offset);\n}\n","//\n// Tables\n// --------------------------------------------------\n\n\ntable {\n background-color: @table-bg;\n}\nth {\n text-align: left;\n}\n\n\n// Baseline styles\n\n.table {\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n // Cells\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr {\n > th,\n > td {\n padding: @table-cell-padding;\n line-height: @line-height-base;\n vertical-align: top;\n border-top: 1px solid @table-border-color;\n }\n }\n }\n // Bottom align for column headings\n > thead > tr > th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: 2px solid @table-border-color;\n }\n // Remove top border from thead by default\n > caption + thead,\n > colgroup + thead,\n > thead:first-child {\n > tr:first-child {\n > th,\n > td {\n border-top: 0;\n }\n }\n }\n // Account for multiple tbody instances\n > tbody + tbody {\n border-top: 2px solid @table-border-color;\n }\n\n // Nesting\n .table {\n background-color: @body-bg;\n }\n}\n\n\n// Condensed table w/ half padding\n\n.table-condensed {\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr {\n > th,\n > td {\n padding: @table-condensed-cell-padding;\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Bordered version\n//\n// Add borders all around the table and between all the columns.\n\n.table-bordered {\n border: 1px solid @table-border-color;\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr {\n > th,\n > td {\n border: 1px solid @table-border-color;\n }\n }\n }\n > thead > tr {\n > th,\n > td {\n border-bottom-width: 2px;\n }\n }\n}\n\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n > tbody > tr:nth-child(odd) {\n > td,\n > th {\n background-color: @table-bg-accent;\n }\n }\n}\n\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n > tbody > tr:hover {\n > td,\n > th {\n background-color: @table-bg-hover;\n }\n }\n}\n\n\n// Table cell sizing\n//\n// Reset default table behavior\n\ntable col[class*=\"col-\"] {\n position: static; // Prevent border hiding in Firefox and IE9/10 (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11623)\n float: none;\n display: table-column;\n}\ntable {\n td,\n th {\n &[class*=\"col-\"] {\n position: static; // Prevent border hiding in Firefox and IE9/10 (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11623)\n float: none;\n display: table-cell;\n }\n }\n}\n\n\n// Table backgrounds\n//\n// Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n// inheritance to nested tables.\n\n// Generate the contextual variants\n.table-row-variant(active; @table-bg-active);\n.table-row-variant(success; @state-success-bg);\n.table-row-variant(info; @state-info-bg);\n.table-row-variant(warning; @state-warning-bg);\n.table-row-variant(danger; @state-danger-bg);\n\n\n// Responsive tables\n//\n// Wrap your tables in `.table-responsive` and we'll make them mobile friendly\n// by enabling horizontal scrolling. Only applies <768px. Everything above that\n// will display normally.\n\n.table-responsive {\n @media screen and (max-width: @screen-xs-max) {\n width: 100%;\n margin-bottom: (@line-height-computed * 0.75);\n overflow-y: hidden;\n overflow-x: auto;\n -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;\n border: 1px solid @table-border-color;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n // Tighten up spacing\n > .table {\n margin-bottom: 0;\n\n // Ensure the content doesn't wrap\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr {\n > th,\n > td {\n white-space: nowrap;\n }\n }\n }\n }\n\n // Special overrides for the bordered tables\n > .table-bordered {\n border: 0;\n\n // Nuke the appropriate borders so that the parent can handle them\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr {\n > th:first-child,\n > td:first-child {\n border-left: 0;\n }\n > th:last-child,\n > td:last-child {\n border-right: 0;\n }\n }\n }\n\n // Only nuke the last row's bottom-border in `tbody` and `tfoot` since\n // chances are there will be only one `tr` in a `thead` and that would\n // remove the border altogether.\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr:last-child {\n > th,\n > td {\n border-bottom: 0;\n }\n }\n }\n\n }\n }\n}\n","// Tables\n\n.table-row-variant(@state; @background) {\n // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n // inheritance to nested tables.\n .table > thead > tr,\n .table > tbody > tr,\n .table > tfoot > tr {\n > td.@{state},\n > th.@{state},\n &.@{state} > td,\n &.@{state} > th {\n background-color: @background;\n }\n }\n\n // Hover states for `.table-hover`\n // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n .table-hover > tbody > tr {\n > td.@{state}:hover,\n > th.@{state}:hover,\n &.@{state}:hover > td,\n &:hover > .@{state},\n &.@{state}:hover > th {\n background-color: darken(@background, 5%);\n }\n }\n}\n","//\n// Forms\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Normalize non-controls\n//\n// Restyle and baseline non-control form elements.\n\nfieldset {\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n // Chrome and Firefox set a `min-width: min-content;` on fieldsets,\n // so we reset that to ensure it behaves more like a standard block element.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359.\n min-width: 0;\n}\n\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n font-size: (@font-size-base * 1.5);\n line-height: inherit;\n color: @legend-color;\n border: 0;\n border-bottom: 1px solid @legend-border-color;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n max-width: 100%; // Force IE8 to wrap long content (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/13141)\n margin-bottom: 5px;\n font-weight: bold;\n}\n\n\n// Normalize form controls\n//\n// While most of our form styles require extra classes, some basic normalization\n// is required to ensure optimum display with or without those classes to better\n// address browser inconsistencies.\n\n// Override content-box in Normalize (* isn't specific enough)\ninput[type=\"search\"] {\n .box-sizing(border-box);\n}\n\n// Position radios and checkboxes better\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n margin: 4px 0 0;\n margin-top: 1px \\9; // IE8-9\n line-height: normal;\n}\n\n// Set the height of file controls to match text inputs\ninput[type=\"file\"] {\n display: block;\n}\n\n// Make range inputs behave like textual form controls\ninput[type=\"range\"] {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n// Make multiple select elements height not fixed\nselect[multiple],\nselect[size] {\n height: auto;\n}\n\n// Focus for file, radio, and checkbox\ninput[type=\"file\"]:focus,\ninput[type=\"radio\"]:focus,\ninput[type=\"checkbox\"]:focus {\n .tab-focus();\n}\n\n// Adjust output element\noutput {\n display: block;\n padding-top: (@padding-base-vertical + 1);\n font-size: @font-size-base;\n line-height: @line-height-base;\n color: @input-color;\n}\n\n\n// Common form controls\n//\n// Shared size and type resets for form controls. Apply `.form-control` to any\n// of the following form controls:\n//\n// select\n// textarea\n// input[type=\"text\"]\n// input[type=\"password\"]\n// input[type=\"datetime\"]\n// input[type=\"datetime-local\"]\n// input[type=\"date\"]\n// input[type=\"month\"]\n// input[type=\"time\"]\n// input[type=\"week\"]\n// input[type=\"number\"]\n// input[type=\"email\"]\n// input[type=\"url\"]\n// input[type=\"search\"]\n// input[type=\"tel\"]\n// input[type=\"color\"]\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: @input-height-base; // Make inputs at least the height of their button counterpart (base line-height + padding + border)\n padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n font-size: @font-size-base;\n line-height: @line-height-base;\n color: @input-color;\n background-color: @input-bg;\n background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n border: 1px solid @input-border;\n border-radius: @input-border-radius;\n .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075));\n .transition(~\"border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s\");\n\n // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n .form-control-focus();\n\n // Placeholder\n .placeholder();\n\n // Disabled and read-only inputs\n //\n // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n &[disabled],\n &[readonly],\n fieldset[disabled] & {\n cursor: not-allowed;\n background-color: @input-bg-disabled;\n opacity: 1; // iOS fix for unreadable disabled content\n }\n\n // Reset height for `textarea`s\n textarea& {\n height: auto;\n }\n}\n\n\n// Search inputs in iOS\n//\n// This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n// `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n// be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n// https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n\ninput[type=\"search\"] {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n\n// Special styles for iOS temporal inputs\n//\n// In Mobile Safari, setting `display: block` on temporal inputs causes the\n// text within the input to become vertically misaligned.\n// As a workaround, we set a pixel line-height that matches the\n// given height of the input. Since this fucks up everything else, we have to\n// appropriately reset it for Internet Explorer and the size variations.\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n line-height: @input-height-base;\n // IE8+ misaligns the text within date inputs, so we reset\n line-height: @line-height-base ~\"\\0\";\n\n &.input-sm {\n line-height: @input-height-small;\n }\n &.input-lg {\n line-height: @input-height-large;\n }\n}\n\n\n// Form groups\n//\n// Designed to help with the organization and spacing of vertical forms. For\n// horizontal forms, use the predefined grid classes.\n\n.form-group {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Indent the labels to position radios/checkboxes as hanging controls.\n\n.radio,\n.checkbox {\n position: relative;\n display: block;\n min-height: @line-height-computed; // clear the floating input if there is no label text\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n\n label {\n padding-left: 20px;\n margin-bottom: 0;\n font-weight: normal;\n cursor: pointer;\n }\n}\n.radio input[type=\"radio\"],\n.radio-inline input[type=\"radio\"],\n.checkbox input[type=\"checkbox\"],\n.checkbox-inline input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n margin-left: -20px;\n margin-top: 4px \\9;\n}\n\n.radio + .radio,\n.checkbox + .checkbox {\n margin-top: -5px; // Move up sibling radios or checkboxes for tighter spacing\n}\n\n// Radios and checkboxes on same line\n.radio-inline,\n.checkbox-inline {\n display: inline-block;\n padding-left: 20px;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: middle;\n font-weight: normal;\n cursor: pointer;\n}\n.radio-inline + .radio-inline,\n.checkbox-inline + .checkbox-inline {\n margin-top: 0;\n margin-left: 10px; // space out consecutive inline controls\n}\n\n// Apply same disabled cursor tweak as for inputs\n// Some special care is needed because <label>s don't inherit their parent's `cursor`.\n//\n// Note: Neither radios nor checkboxes can be readonly.\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n &[disabled],\n &.disabled,\n fieldset[disabled] & {\n cursor: not-allowed;\n }\n}\n// These classes are used directly on <label>s\n.radio-inline,\n.checkbox-inline {\n &.disabled,\n fieldset[disabled] & {\n cursor: not-allowed;\n }\n}\n// These classes are used on elements with <label> descendants\n.radio,\n.checkbox {\n &.disabled,\n fieldset[disabled] & {\n label {\n cursor: not-allowed;\n }\n }\n}\n\n\n// Static form control text\n//\n// Apply class to a `p` element to make any string of text align with labels in\n// a horizontal form layout.\n\n.form-control-static {\n // Size it appropriately next to real form controls\n padding-top: (@padding-base-vertical + 1);\n padding-bottom: (@padding-base-vertical + 1);\n // Remove default margin from `p`\n margin-bottom: 0;\n\n &.input-lg,\n &.input-sm {\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n }\n}\n\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n\n.input-sm {\n .input-size(@input-height-small; @padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @border-radius-small);\n}\n\n.input-lg {\n .input-size(@input-height-large; @padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @line-height-large; @border-radius-large);\n}\n\n\n// Form control feedback states\n//\n// Apply contextual and semantic states to individual form controls.\n\n.has-feedback {\n // Enable absolute positioning\n position: relative;\n\n // Ensure icons don't overlap text\n .form-control {\n padding-right: (@input-height-base * 1.25);\n }\n}\n// Feedback icon (requires .glyphicon classes)\n.form-control-feedback {\n position: absolute;\n top: (@line-height-computed + 5); // Height of the `label` and its margin\n right: 0;\n z-index: 2; // Ensure icon is above input groups\n display: block;\n width: @input-height-base;\n height: @input-height-base;\n line-height: @input-height-base;\n text-align: center;\n}\n.input-lg + .form-control-feedback {\n width: @input-height-large;\n height: @input-height-large;\n line-height: @input-height-large;\n}\n.input-sm + .form-control-feedback {\n width: @input-height-small;\n height: @input-height-small;\n line-height: @input-height-small;\n}\n\n// Feedback states\n.has-success {\n .form-control-validation(@state-success-text; @state-success-text; @state-success-bg);\n}\n.has-warning {\n .form-control-validation(@state-warning-text; @state-warning-text; @state-warning-bg);\n}\n.has-error {\n .form-control-validation(@state-danger-text; @state-danger-text; @state-danger-bg);\n}\n\n\n// Reposition feedback icon if label is hidden with \"screenreader only\" state\n.has-feedback label.sr-only ~ .form-control-feedback {\n top: 0;\n}\n\n\n// Help text\n//\n// Apply to any element you wish to create light text for placement immediately\n// below a form control. Use for general help, formatting, or instructional text.\n\n.help-block {\n display: block; // account for any element using help-block\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 10px;\n color: lighten(@text-color, 25%); // lighten the text some for contrast\n}\n\n\n\n// Inline forms\n//\n// Make forms appear inline(-block) by adding the `.form-inline` class. Inline\n// forms begin stacked on extra small (mobile) devices and then go inline when\n// viewports reach <768px.\n//\n// Requires wrapping inputs and labels with `.form-group` for proper display of\n// default HTML form controls and our custom form controls (e.g., input groups).\n//\n// Heads up! This is mixin-ed into `.navbar-form` in navbars.less.\n\n.form-inline {\n\n // Kick in the inline\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n // Inline-block all the things for \"inline\"\n .form-group {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: middle;\n }\n\n // In navbar-form, allow folks to *not* use `.form-group`\n .form-control {\n display: inline-block;\n width: auto; // Prevent labels from stacking above inputs in `.form-group`\n vertical-align: middle;\n }\n\n .input-group {\n display: inline-table;\n vertical-align: middle;\n\n .input-group-addon,\n .input-group-btn,\n .form-control {\n width: auto;\n }\n }\n\n // Input groups need that 100% width though\n .input-group > .form-control {\n width: 100%;\n }\n\n .control-label {\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: middle;\n }\n\n // Remove default margin on radios/checkboxes that were used for stacking, and\n // then undo the floating of radios and checkboxes to match (which also avoids\n // a bug in WebKit: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/1969).\n .radio,\n .checkbox {\n display: inline-block;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: middle;\n\n label {\n padding-left: 0;\n }\n }\n .radio input[type=\"radio\"],\n .checkbox input[type=\"checkbox\"] {\n position: relative;\n margin-left: 0;\n }\n\n // Validation states\n //\n // Reposition the icon because it's now within a grid column and columns have\n // `position: relative;` on them. Also accounts for the grid gutter padding.\n .has-feedback .form-control-feedback {\n top: 0;\n }\n }\n}\n\n\n// Horizontal forms\n//\n// Horizontal forms are built on grid classes and allow you to create forms with\n// labels on the left and inputs on the right.\n\n.form-horizontal {\n\n // Consistent vertical alignment of radios and checkboxes\n //\n // Labels also get some reset styles, but that is scoped to a media query below.\n .radio,\n .checkbox,\n .radio-inline,\n .checkbox-inline {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n padding-top: (@padding-base-vertical + 1); // Default padding plus a border\n }\n // Account for padding we're adding to ensure the alignment and of help text\n // and other content below items\n .radio,\n .checkbox {\n min-height: (@line-height-computed + (@padding-base-vertical + 1));\n }\n\n // Make form groups behave like rows\n .form-group {\n .make-row();\n }\n\n // Reset spacing and right align labels, but scope to media queries so that\n // labels on narrow viewports stack the same as a default form example.\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n .control-label {\n text-align: right;\n margin-bottom: 0;\n padding-top: (@padding-base-vertical + 1); // Default padding plus a border\n }\n }\n\n // Validation states\n //\n // Reposition the icon because it's now within a grid column and columns have\n // `position: relative;` on them. Also accounts for the grid gutter padding.\n .has-feedback .form-control-feedback {\n top: 0;\n right: (@grid-gutter-width / 2);\n }\n\n // Form group sizes\n //\n // Quick utility class for applying `.input-lg` and `.input-sm` styles to the\n // inputs and labels within a `.form-group`.\n .form-group-lg {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n .control-label {\n padding-top: ((@padding-large-vertical * @line-height-large) + 1);\n }\n }\n .form-control {\n &:extend(.input-lg);\n }\n }\n .form-group-sm {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n .control-label {\n padding-top: (@padding-small-vertical + 1);\n }\n }\n .form-control {\n &:extend(.input-sm);\n }\n }\n}\n","// Form validation states\n//\n// Used in forms.less to generate the form validation CSS for warnings, errors,\n// and successes.\n\n.form-control-validation(@text-color: #555; @border-color: #ccc; @background-color: #f5f5f5) {\n // Color the label and help text\n .help-block,\n .control-label,\n .radio,\n .checkbox,\n .radio-inline,\n .checkbox-inline {\n color: @text-color;\n }\n // Set the border and box shadow on specific inputs to match\n .form-control {\n border-color: @border-color;\n .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)); // Redeclare so transitions work\n &:focus {\n border-color: darken(@border-color, 10%);\n @shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 6px lighten(@border-color, 20%);\n .box-shadow(@shadow);\n }\n }\n // Set validation states also for addons\n .input-group-addon {\n color: @text-color;\n border-color: @border-color;\n background-color: @background-color;\n }\n // Optional feedback icon\n .form-control-feedback {\n color: @text-color;\n }\n}\n\n\n// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `@input-border-focus` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n.form-control-focus(@color: @input-border-focus) {\n @color-rgba: rgba(red(@color), green(@color), blue(@color), .6);\n &:focus {\n border-color: @color;\n outline: 0;\n .box-shadow(~\"inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px @{color-rgba}\");\n }\n}\n\n// Form control sizing\n//\n// Relative text size, padding, and border-radii changes for form controls. For\n// horizontal sizing, wrap controls in the predefined grid classes. `<select>`\n// element gets special love because it's special, and that's a fact!\n.input-size(@input-height; @padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n height: @input-height;\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n line-height: @line-height;\n border-radius: @border-radius;\n\n select& {\n height: @input-height;\n line-height: @input-height;\n }\n\n textarea&,\n select[multiple]& {\n height: auto;\n }\n}\n","//\n// Buttons\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base styles\n// --------------------------------------------------\n\n.btn {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0; // For input.btn\n font-weight: @btn-font-weight;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n cursor: pointer;\n background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n border: 1px solid transparent;\n white-space: nowrap;\n .button-size(@padding-base-vertical; @padding-base-horizontal; @font-size-base; @line-height-base; @border-radius-base);\n .user-select(none);\n\n &,\n &:active,\n &.active {\n &:focus {\n .tab-focus();\n }\n }\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @btn-default-color;\n text-decoration: none;\n }\n\n &:active,\n &.active {\n outline: 0;\n background-image: none;\n .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n }\n\n &.disabled,\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n cursor: not-allowed;\n pointer-events: none; // Future-proof disabling of clicks\n .opacity(.65);\n .box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n// Alternate buttons\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-default {\n .button-variant(@btn-default-color; @btn-default-bg; @btn-default-border);\n}\n.btn-primary {\n .button-variant(@btn-primary-color; @btn-primary-bg; @btn-primary-border);\n}\n// Success appears as green\n.btn-success {\n .button-variant(@btn-success-color; @btn-success-bg; @btn-success-border);\n}\n// Info appears as blue-green\n.btn-info {\n .button-variant(@btn-info-color; @btn-info-bg; @btn-info-border);\n}\n// Warning appears as orange\n.btn-warning {\n .button-variant(@btn-warning-color; @btn-warning-bg; @btn-warning-border);\n}\n// Danger and error appear as red\n.btn-danger {\n .button-variant(@btn-danger-color; @btn-danger-bg; @btn-danger-border);\n}\n\n\n// Link buttons\n// -------------------------\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n color: @link-color;\n font-weight: normal;\n cursor: pointer;\n border-radius: 0;\n\n &,\n &:active,\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n background-color: transparent;\n .box-shadow(none);\n }\n &,\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n border-color: transparent;\n }\n &:hover,\n &:focus {\n color: @link-hover-color;\n text-decoration: underline;\n background-color: transparent;\n }\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n &:hover,\n &:focus {\n color: @btn-link-disabled-color;\n text-decoration: none;\n }\n }\n}\n\n\n// Button Sizes\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-lg {\n // line-height: ensure even-numbered height of button next to large input\n .button-size(@padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @line-height-large; @border-radius-large);\n}\n.btn-sm {\n // line-height: ensure proper height of button next to small input\n .button-size(@padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @border-radius-small);\n}\n.btn-xs {\n .button-size(@padding-xs-vertical; @padding-xs-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @border-radius-small);\n}\n\n\n// Block button\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n// Vertically space out multiple block buttons\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 5px;\n}\n\n// Specificity overrides\ninput[type=\"submit\"],\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"button\"] {\n &.btn-block {\n width: 100%;\n }\n}\n","// Button variants\n//\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n\n.button-variant(@color; @background; @border) {\n color: @color;\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n\n &:hover,\n &:focus,\n &:active,\n &.active,\n .open > .dropdown-toggle& {\n color: @color;\n background-color: darken(@background, 10%);\n border-color: darken(@border, 12%);\n }\n &:active,\n &.active,\n .open > .dropdown-toggle& {\n background-image: none;\n }\n &.disabled,\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n &,\n &:hover,\n &:focus,\n &:active,\n &.active {\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n }\n }\n\n .badge {\n color: @background;\n background-color: @color;\n }\n}\n\n// Button sizes\n.button-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n line-height: @line-height;\n border-radius: @border-radius;\n}\n","// Opacity\n\n.opacity(@opacity) {\n opacity: @opacity;\n // IE8 filter\n @opacity-ie: (@opacity * 100);\n filter: ~\"alpha(opacity=@{opacity-ie})\";\n}\n","//\n// Component animations\n// --------------------------------------------------\n\n// Heads up!\n//\n// We don't use the `.opacity()` mixin here since it causes a bug with text\n// fields in IE7-8. Source: https://github.com/twbs/bootstrap/pull/3552.\n\n.fade {\n opacity: 0;\n .transition(opacity .15s linear);\n &.in {\n opacity: 1;\n }\n}\n\n.collapse {\n display: none;\n\n &.in { display: block; }\n tr&.in { display: table-row; }\n tbody&.in { display: table-row-group; }\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n .transition(height .35s ease);\n}\n","//\n// Dropdown menus\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Dropdown arrow/caret\n.caret {\n display: inline-block;\n width: 0;\n height: 0;\n margin-left: 2px;\n vertical-align: middle;\n border-top: @caret-width-base solid;\n border-right: @caret-width-base solid transparent;\n border-left: @caret-width-base solid transparent;\n}\n\n// The dropdown wrapper (div)\n.dropdown {\n position: relative;\n}\n\n// Prevent the focus on the dropdown toggle when closing dropdowns\n.dropdown-toggle:focus {\n outline: 0;\n}\n\n// The dropdown menu (ul)\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: @zindex-dropdown;\n display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n float: left;\n min-width: 160px;\n padding: 5px 0;\n margin: 2px 0 0; // override default ul\n list-style: none;\n font-size: @font-size-base;\n text-align: left; // Ensures proper alignment if parent has it changed (e.g., modal footer)\n background-color: @dropdown-bg;\n border: 1px solid @dropdown-fallback-border; // IE8 fallback\n border: 1px solid @dropdown-border;\n border-radius: @border-radius-base;\n .box-shadow(0 6px 12px rgba(0,0,0,.175));\n background-clip: padding-box;\n\n // Aligns the dropdown menu to right\n //\n // Deprecated as of 3.1.0 in favor of `.dropdown-menu-[dir]`\n &.pull-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n\n // Dividers (basically an hr) within the dropdown\n .divider {\n .nav-divider(@dropdown-divider-bg);\n }\n\n // Links within the dropdown menu\n > li > a {\n display: block;\n padding: 3px 20px;\n clear: both;\n font-weight: normal;\n line-height: @line-height-base;\n color: @dropdown-link-color;\n white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n }\n}\n\n// Hover/Focus state\n.dropdown-menu > li > a {\n &:hover,\n &:focus {\n text-decoration: none;\n color: @dropdown-link-hover-color;\n background-color: @dropdown-link-hover-bg;\n }\n}\n\n// Active state\n.dropdown-menu > .active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @dropdown-link-active-color;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n background-color: @dropdown-link-active-bg;\n }\n}\n\n// Disabled state\n//\n// Gray out text and ensure the hover/focus state remains gray\n\n.dropdown-menu > .disabled > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @dropdown-link-disabled-color;\n }\n}\n// Nuke hover/focus effects\n.dropdown-menu > .disabled > a {\n &:hover,\n &:focus {\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n background-image: none; // Remove CSS gradient\n .reset-filter();\n cursor: not-allowed;\n }\n}\n\n// Open state for the dropdown\n.open {\n // Show the menu\n > .dropdown-menu {\n display: block;\n }\n\n // Remove the outline when :focus is triggered\n > a {\n outline: 0;\n }\n}\n\n// Menu positioning\n//\n// Add extra class to `.dropdown-menu` to flip the alignment of the dropdown\n// menu with the parent.\n.dropdown-menu-right {\n left: auto; // Reset the default from `.dropdown-menu`\n right: 0;\n}\n// With v3, we enabled auto-flipping if you have a dropdown within a right\n// aligned nav component. To enable the undoing of that, we provide an override\n// to restore the default dropdown menu alignment.\n//\n// This is only for left-aligning a dropdown menu within a `.navbar-right` or\n// `.pull-right` nav component.\n.dropdown-menu-left {\n left: 0;\n right: auto;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 3px 20px;\n font-size: @font-size-small;\n line-height: @line-height-base;\n color: @dropdown-header-color;\n white-space: nowrap; // as with > li > a\n}\n\n// Backdrop to catch body clicks on mobile, etc.\n.dropdown-backdrop {\n position: fixed;\n left: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n top: 0;\n z-index: (@zindex-dropdown - 10);\n}\n\n// Right aligned dropdowns\n.pull-right > .dropdown-menu {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n//\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set, bro.\n// TODO: abstract this so that the navbar fixed styles are not placed here?\n\n.dropup,\n.navbar-fixed-bottom .dropdown {\n // Reverse the caret\n .caret {\n border-top: 0;\n border-bottom: @caret-width-base solid;\n content: \"\";\n }\n // Different positioning for bottom up menu\n .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-bottom: 1px;\n }\n}\n\n\n// Component alignment\n//\n// Reiterate per navbar.less and the modified component alignment there.\n\n@media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n .navbar-right {\n .dropdown-menu {\n .dropdown-menu-right();\n }\n // Necessary for overrides of the default right aligned menu.\n // Will remove come v4 in all likelihood.\n .dropdown-menu-left {\n .dropdown-menu-left();\n }\n }\n}\n\n","// Horizontal dividers\n//\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n\n.nav-divider(@color: #e5e5e5) {\n height: 1px;\n margin: ((@line-height-computed / 2) - 1) 0;\n overflow: hidden;\n background-color: @color;\n}\n","// Reset filters for IE\n//\n// When you need to remove a gradient background, do not forget to use this to reset\n// the IE filter for IE9 and below.\n\n.reset-filter() {\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled = false)\"));\n}\n","//\n// Button groups\n// --------------------------------------------------\n\n// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-block;\n vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n > .btn {\n position: relative;\n float: left;\n // Bring the \"active\" button to the front\n &:hover,\n &:focus,\n &:active,\n &.active {\n z-index: 2;\n }\n &:focus {\n // Remove focus outline when dropdown JS adds it after closing the menu\n outline: 0;\n }\n }\n}\n\n// Prevent double borders when buttons are next to each other\n.btn-group {\n .btn + .btn,\n .btn + .btn-group,\n .btn-group + .btn,\n .btn-group + .btn-group {\n margin-left: -1px;\n }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n margin-left: -5px; // Offset the first child's margin\n &:extend(.clearfix all);\n\n .btn-group,\n .input-group {\n float: left;\n }\n > .btn,\n > .btn-group,\n > .input-group {\n margin-left: 5px;\n }\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child):not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n border-radius: 0;\n}\n\n// Set corners individual because sometimes a single button can be in a .btn-group and we need :first-child and :last-child to both match\n.btn-group > .btn:first-child {\n margin-left: 0;\n &:not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n .border-right-radius(0);\n }\n}\n// Need .dropdown-toggle since :last-child doesn't apply given a .dropdown-menu immediately after it\n.btn-group > .btn:last-child:not(:first-child),\n.btn-group > .dropdown-toggle:not(:first-child) {\n .border-left-radius(0);\n}\n\n// Custom edits for including btn-groups within btn-groups (useful for including dropdown buttons within a btn-group)\n.btn-group > .btn-group {\n float: left;\n}\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn-group:first-child {\n > .btn:last-child,\n > .dropdown-toggle {\n .border-right-radius(0);\n }\n}\n.btn-group > .btn-group:last-child > .btn:first-child {\n .border-left-radius(0);\n}\n\n// On active and open, don't show outline\n.btn-group .dropdown-toggle:active,\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n outline: 0;\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-xs > .btn { &:extend(.btn-xs); }\n.btn-group-sm > .btn { &:extend(.btn-sm); }\n.btn-group-lg > .btn { &:extend(.btn-lg); }\n\n\n// Split button dropdowns\n// ----------------------\n\n// Give the line between buttons some depth\n.btn-group > .btn + .dropdown-toggle {\n padding-left: 8px;\n padding-right: 8px;\n}\n.btn-group > .btn-lg + .dropdown-toggle {\n padding-left: 12px;\n padding-right: 12px;\n}\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Remove the gradient and set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n\n // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n &.btn-link {\n .box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n// Reposition the caret\n.btn .caret {\n margin-left: 0;\n}\n// Carets in other button sizes\n.btn-lg .caret {\n border-width: @caret-width-large @caret-width-large 0;\n border-bottom-width: 0;\n}\n// Upside down carets for .dropup\n.dropup .btn-lg .caret {\n border-width: 0 @caret-width-large @caret-width-large;\n}\n\n\n// Vertical button groups\n// ----------------------\n\n.btn-group-vertical {\n > .btn,\n > .btn-group,\n > .btn-group > .btn {\n display: block;\n float: none;\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n }\n\n // Clear floats so dropdown menus can be properly placed\n > .btn-group {\n &:extend(.clearfix all);\n > .btn {\n float: none;\n }\n }\n\n > .btn + .btn,\n > .btn + .btn-group,\n > .btn-group + .btn,\n > .btn-group + .btn-group {\n margin-top: -1px;\n margin-left: 0;\n }\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn {\n &:not(:first-child):not(:last-child) {\n border-radius: 0;\n }\n &:first-child:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: @border-radius-base;\n .border-bottom-radius(0);\n }\n &:last-child:not(:first-child) {\n border-bottom-left-radius: @border-radius-base;\n .border-top-radius(0);\n }\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:first-child:not(:last-child) {\n > .btn:last-child,\n > .dropdown-toggle {\n .border-bottom-radius(0);\n }\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:last-child:not(:first-child) > .btn:first-child {\n .border-top-radius(0);\n}\n\n\n\n// Justified button groups\n// ----------------------\n\n.btn-group-justified {\n display: table;\n width: 100%;\n table-layout: fixed;\n border-collapse: separate;\n > .btn,\n > .btn-group {\n float: none;\n display: table-cell;\n width: 1%;\n }\n > .btn-group .btn {\n width: 100%;\n }\n\n > .btn-group .dropdown-menu {\n left: auto;\n }\n}\n\n\n// Checkbox and radio options\n//\n// In order to support the browser's form validation feedback, powered by the\n// `required` attribute, we have to \"hide\" the inputs via `opacity`. We cannot\n// use `display: none;` or `visibility: hidden;` as that also hides the popover.\n// This way, we ensure a DOM element is visible to position the popover from.\n//\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/12794 for more.\n\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn > input[type=\"radio\"],\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn > input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n z-index: -1;\n .opacity(0);\n}\n","// Single side border-radius\n\n.border-top-radius(@radius) {\n border-top-right-radius: @radius;\n border-top-left-radius: @radius;\n}\n.border-right-radius(@radius) {\n border-bottom-right-radius: @radius;\n border-top-right-radius: @radius;\n}\n.border-bottom-radius(@radius) {\n border-bottom-right-radius: @radius;\n border-bottom-left-radius: @radius;\n}\n.border-left-radius(@radius) {\n border-bottom-left-radius: @radius;\n border-top-left-radius: @radius;\n}\n","//\n// Input groups\n// --------------------------------------------------\n\n// Base styles\n// -------------------------\n.input-group {\n position: relative; // For dropdowns\n display: table;\n border-collapse: separate; // prevent input groups from inheriting border styles from table cells when placed within a table\n\n // Undo padding and float of grid classes\n &[class*=\"col-\"] {\n float: none;\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n }\n\n .form-control {\n // Ensure that the input is always above the *appended* addon button for\n // proper border colors.\n position: relative;\n z-index: 2;\n\n // IE9 fubars the placeholder attribute in text inputs and the arrows on\n // select elements in input groups. To fix it, we float the input. Details:\n // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11561#issuecomment-28936855\n float: left;\n\n width: 100%;\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n// Sizing options\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .input-group-addon,\n.input-group-lg > .input-group-btn > .btn {\n .input-lg();\n}\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .input-group-addon,\n.input-group-sm > .input-group-btn > .btn {\n .input-sm();\n}\n\n\n// Display as table-cell\n// -------------------------\n.input-group-addon,\n.input-group-btn,\n.input-group .form-control {\n display: table-cell;\n\n &:not(:first-child):not(:last-child) {\n border-radius: 0;\n }\n}\n// Addon and addon wrapper for buttons\n.input-group-addon,\n.input-group-btn {\n width: 1%;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: middle; // Match the inputs\n}\n\n// Text input groups\n// -------------------------\n.input-group-addon {\n padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n font-size: @font-size-base;\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n color: @input-color;\n text-align: center;\n background-color: @input-group-addon-bg;\n border: 1px solid @input-group-addon-border-color;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n // Sizing\n &.input-sm {\n padding: @padding-small-vertical @padding-small-horizontal;\n font-size: @font-size-small;\n border-radius: @border-radius-small;\n }\n &.input-lg {\n padding: @padding-large-vertical @padding-large-horizontal;\n font-size: @font-size-large;\n border-radius: @border-radius-large;\n }\n\n // Nuke default margins from checkboxes and radios to vertically center within.\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n }\n}\n\n// Reset rounded corners\n.input-group .form-control:first-child,\n.input-group-addon:first-child,\n.input-group-btn:first-child > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group-btn:last-child > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n .border-right-radius(0);\n}\n.input-group-addon:first-child {\n border-right: 0;\n}\n.input-group .form-control:last-child,\n.input-group-addon:last-child,\n.input-group-btn:last-child > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group-btn:first-child > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n .border-left-radius(0);\n}\n.input-group-addon:last-child {\n border-left: 0;\n}\n\n// Button input groups\n// -------------------------\n.input-group-btn {\n position: relative;\n // Jankily prevent input button groups from wrapping with `white-space` and\n // `font-size` in combination with `inline-block` on buttons.\n font-size: 0;\n white-space: nowrap;\n\n // Negative margin for spacing, position for bringing hovered/focused/actived\n // element above the siblings.\n > .btn {\n position: relative;\n + .btn {\n margin-left: -1px;\n }\n // Bring the \"active\" button to the front\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n z-index: 2;\n }\n }\n\n // Negative margin to only have a 1px border between the two\n &:first-child {\n > .btn,\n > .btn-group {\n margin-right: -1px;\n }\n }\n &:last-child {\n > .btn,\n > .btn-group {\n margin-left: -1px;\n }\n }\n}\n","//\n// Navs\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n// --------------------------------------------------\n\n.nav {\n margin-bottom: 0;\n padding-left: 0; // Override default ul/ol\n list-style: none;\n &:extend(.clearfix all);\n\n > li {\n position: relative;\n display: block;\n\n > a {\n position: relative;\n display: block;\n padding: @nav-link-padding;\n &:hover,\n &:focus {\n text-decoration: none;\n background-color: @nav-link-hover-bg;\n }\n }\n\n // Disabled state sets text to gray and nukes hover/tab effects\n &.disabled > a {\n color: @nav-disabled-link-color;\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @nav-disabled-link-hover-color;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n cursor: not-allowed;\n }\n }\n }\n\n // Open dropdowns\n .open > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: @nav-link-hover-bg;\n border-color: @link-color;\n }\n }\n\n // Nav dividers (deprecated with v3.0.1)\n //\n // This should have been removed in v3 with the dropping of `.nav-list`, but\n // we missed it. We don't currently support this anywhere, but in the interest\n // of maintaining backward compatibility in case you use it, it's deprecated.\n .nav-divider {\n .nav-divider();\n }\n\n // Prevent IE8 from misplacing imgs\n //\n // See https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/issues/984#issuecomment-3985989\n > li > a > img {\n max-width: none;\n }\n}\n\n\n// Tabs\n// -------------------------\n\n// Give the tabs something to sit on\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid @nav-tabs-border-color;\n > li {\n float: left;\n // Make the list-items overlay the bottom border\n margin-bottom: -1px;\n\n // Actual tabs (as links)\n > a {\n margin-right: 2px;\n line-height: @line-height-base;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: @border-radius-base @border-radius-base 0 0;\n &:hover {\n border-color: @nav-tabs-link-hover-border-color @nav-tabs-link-hover-border-color @nav-tabs-border-color;\n }\n }\n\n // Active state, and its :hover to override normal :hover\n &.active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @nav-tabs-active-link-hover-color;\n background-color: @nav-tabs-active-link-hover-bg;\n border: 1px solid @nav-tabs-active-link-hover-border-color;\n border-bottom-color: transparent;\n cursor: default;\n }\n }\n }\n // pulling this in mainly for less shorthand\n &.nav-justified {\n .nav-justified();\n .nav-tabs-justified();\n }\n}\n\n\n// Pills\n// -------------------------\n.nav-pills {\n > li {\n float: left;\n\n // Links rendered as pills\n > a {\n border-radius: @nav-pills-border-radius;\n }\n + li {\n margin-left: 2px;\n }\n\n // Active state\n &.active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @nav-pills-active-link-hover-color;\n background-color: @nav-pills-active-link-hover-bg;\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Stacked pills\n.nav-stacked {\n > li {\n float: none;\n + li {\n margin-top: 2px;\n margin-left: 0; // no need for this gap between nav items\n }\n }\n}\n\n\n// Nav variations\n// --------------------------------------------------\n\n// Justified nav links\n// -------------------------\n\n.nav-justified {\n width: 100%;\n\n > li {\n float: none;\n > a {\n text-align: center;\n margin-bottom: 5px;\n }\n }\n\n > .dropdown .dropdown-menu {\n top: auto;\n left: auto;\n }\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n > li {\n display: table-cell;\n width: 1%;\n > a {\n margin-bottom: 0;\n }\n }\n }\n}\n\n// Move borders to anchors instead of bottom of list\n//\n// Mixin for adding on top the shared `.nav-justified` styles for our tabs\n.nav-tabs-justified {\n border-bottom: 0;\n\n > li > a {\n // Override margin from .nav-tabs\n margin-right: 0;\n border-radius: @border-radius-base;\n }\n\n > .active > a,\n > .active > a:hover,\n > .active > a:focus {\n border: 1px solid @nav-tabs-justified-link-border-color;\n }\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n > li > a {\n border-bottom: 1px solid @nav-tabs-justified-link-border-color;\n border-radius: @border-radius-base @border-radius-base 0 0;\n }\n > .active > a,\n > .active > a:hover,\n > .active > a:focus {\n border-bottom-color: @nav-tabs-justified-active-link-border-color;\n }\n }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n// -------------------------\n\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n.tab-content {\n > .tab-pane {\n display: none;\n }\n > .active {\n display: block;\n }\n}\n\n\n// Dropdowns\n// -------------------------\n\n// Specific dropdowns\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n // make dropdown border overlap tab border\n margin-top: -1px;\n // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n .border-top-radius(0);\n}\n","//\n// Navbars\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Wrapper and base class\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n position: relative;\n min-height: @navbar-height; // Ensure a navbar always shows (e.g., without a .navbar-brand in collapsed mode)\n margin-bottom: @navbar-margin-bottom;\n border: 1px solid transparent;\n\n // Prevent floats from breaking the navbar\n &:extend(.clearfix all);\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n border-radius: @navbar-border-radius;\n }\n}\n\n\n// Navbar heading\n//\n// Groups `.navbar-brand` and `.navbar-toggle` into a single component for easy\n// styling of responsive aspects.\n\n.navbar-header {\n &:extend(.clearfix all);\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n float: left;\n }\n}\n\n\n// Navbar collapse (body)\n//\n// Group your navbar content into this for easy collapsing and expanding across\n// various device sizes. By default, this content is collapsed when <768px, but\n// will expand past that for a horizontal display.\n//\n// To start (on mobile devices) the navbar links, forms, and buttons are stacked\n// vertically and include a `max-height` to overflow in case you have too much\n// content for the user's viewport.\n\n.navbar-collapse {\n overflow-x: visible;\n padding-right: @navbar-padding-horizontal;\n padding-left: @navbar-padding-horizontal;\n border-top: 1px solid transparent;\n box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);\n &:extend(.clearfix all);\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n &.in {\n overflow-y: auto;\n }\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n width: auto;\n border-top: 0;\n box-shadow: none;\n\n &.collapse {\n display: block !important;\n height: auto !important;\n padding-bottom: 0; // Override default setting\n overflow: visible !important;\n }\n\n &.in {\n overflow-y: visible;\n }\n\n // Undo the collapse side padding for navbars with containers to ensure\n // alignment of right-aligned contents.\n .navbar-fixed-top &,\n .navbar-static-top &,\n .navbar-fixed-bottom & {\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n }\n }\n}\n\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n .navbar-collapse {\n max-height: @navbar-collapse-max-height;\n\n @media (max-width: @screen-xs-min) and (orientation: landscape) {\n max-height: 200px;\n }\n }\n}\n\n\n// Both navbar header and collapse\n//\n// When a container is present, change the behavior of the header and collapse.\n\n.container,\n.container-fluid {\n > .navbar-header,\n > .navbar-collapse {\n margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n margin-left: -@navbar-padding-horizontal;\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Navbar alignment options\n//\n// Display the navbar across the entirety of the page or fixed it to the top or\n// bottom of the page.\n\n// Static top (unfixed, but 100% wide) navbar\n.navbar-static-top {\n z-index: @zindex-navbar;\n border-width: 0 0 1px;\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n border-radius: 0;\n }\n}\n\n// Fix the top/bottom navbars when screen real estate supports it\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-navbar-fixed;\n .translate3d(0, 0, 0);\n\n // Undo the rounded corners\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n border-radius: 0;\n }\n}\n.navbar-fixed-top {\n top: 0;\n border-width: 0 0 1px;\n}\n.navbar-fixed-bottom {\n bottom: 0;\n margin-bottom: 0; // override .navbar defaults\n border-width: 1px 0 0;\n}\n\n\n// Brand/project name\n\n.navbar-brand {\n float: left;\n padding: @navbar-padding-vertical @navbar-padding-horizontal;\n font-size: @font-size-large;\n line-height: @line-height-computed;\n height: @navbar-height;\n\n &:hover,\n &:focus {\n text-decoration: none;\n }\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n .navbar > .container &,\n .navbar > .container-fluid & {\n margin-left: -@navbar-padding-horizontal;\n }\n }\n}\n\n\n// Navbar toggle\n//\n// Custom button for toggling the `.navbar-collapse`, powered by the collapse\n// JavaScript plugin.\n\n.navbar-toggle {\n position: relative;\n float: right;\n margin-right: @navbar-padding-horizontal;\n padding: 9px 10px;\n .navbar-vertical-align(34px);\n background-color: transparent;\n background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n // We remove the `outline` here, but later compensate by attaching `:hover`\n // styles to `:focus`.\n &:focus {\n outline: 0;\n }\n\n // Bars\n .icon-bar {\n display: block;\n width: 22px;\n height: 2px;\n border-radius: 1px;\n }\n .icon-bar + .icon-bar {\n margin-top: 4px;\n }\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n display: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar nav links\n//\n// Builds on top of the `.nav` components with its own modifier class to make\n// the nav the full height of the horizontal nav (above 768px).\n\n.navbar-nav {\n margin: (@navbar-padding-vertical / 2) -@navbar-padding-horizontal;\n\n > li > a {\n padding-top: 10px;\n padding-bottom: 10px;\n line-height: @line-height-computed;\n }\n\n @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n // Dropdowns get custom display when collapsed\n .open .dropdown-menu {\n position: static;\n float: none;\n width: auto;\n margin-top: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n box-shadow: none;\n > li > a,\n .dropdown-header {\n padding: 5px 15px 5px 25px;\n }\n > li > a {\n line-height: @line-height-computed;\n &:hover,\n &:focus {\n background-image: none;\n }\n }\n }\n }\n\n // Uncollapse the nav\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n float: left;\n margin: 0;\n\n > li {\n float: left;\n > a {\n padding-top: @navbar-padding-vertical;\n padding-bottom: @navbar-padding-vertical;\n }\n }\n\n &.navbar-right:last-child {\n margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n }\n }\n}\n\n\n// Component alignment\n//\n// Repurpose the pull utilities as their own navbar utilities to avoid specificity\n// issues with parents and chaining. Only do this when the navbar is uncollapsed\n// though so that navbar contents properly stack and align in mobile.\n\n@media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n .navbar-left { .pull-left(); }\n .navbar-right { .pull-right(); }\n}\n\n\n// Navbar form\n//\n// Extension of the `.form-inline` with some extra flavor for optimum display in\n// our navbars.\n\n.navbar-form {\n margin-left: -@navbar-padding-horizontal;\n margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n padding: 10px @navbar-padding-horizontal;\n border-top: 1px solid transparent;\n border-bottom: 1px solid transparent;\n @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1), 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);\n .box-shadow(@shadow);\n\n // Mixin behavior for optimum display\n .form-inline();\n\n .form-group {\n @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n margin-bottom: 5px;\n }\n }\n\n // Vertically center in expanded, horizontal navbar\n .navbar-vertical-align(@input-height-base);\n\n // Undo 100% width for pull classes\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n width: auto;\n border: 0;\n margin-left: 0;\n margin-right: 0;\n padding-top: 0;\n padding-bottom: 0;\n .box-shadow(none);\n\n // Outdent the form if last child to line up with content down the page\n &.navbar-right:last-child {\n margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n }\n }\n}\n\n\n// Dropdown menus\n\n// Menu position and menu carets\n.navbar-nav > li > .dropdown-menu {\n margin-top: 0;\n .border-top-radius(0);\n}\n// Menu position and menu caret support for dropups via extra dropup class\n.navbar-fixed-bottom .navbar-nav > li > .dropdown-menu {\n .border-bottom-radius(0);\n}\n\n\n// Buttons in navbars\n//\n// Vertically center a button within a navbar (when *not* in a form).\n\n.navbar-btn {\n .navbar-vertical-align(@input-height-base);\n\n &.btn-sm {\n .navbar-vertical-align(@input-height-small);\n }\n &.btn-xs {\n .navbar-vertical-align(22);\n }\n}\n\n\n// Text in navbars\n//\n// Add a class to make any element properly align itself vertically within the navbars.\n\n.navbar-text {\n .navbar-vertical-align(@line-height-computed);\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n float: left;\n margin-left: @navbar-padding-horizontal;\n margin-right: @navbar-padding-horizontal;\n\n // Outdent the form if last child to line up with content down the page\n &.navbar-right:last-child {\n margin-right: 0;\n }\n }\n}\n\n// Alternate navbars\n// --------------------------------------------------\n\n// Default navbar\n.navbar-default {\n background-color: @navbar-default-bg;\n border-color: @navbar-default-border;\n\n .navbar-brand {\n color: @navbar-default-brand-color;\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-brand-hover-color;\n background-color: @navbar-default-brand-hover-bg;\n }\n }\n\n .navbar-text {\n color: @navbar-default-color;\n }\n\n .navbar-nav {\n > li > a {\n color: @navbar-default-link-color;\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-hover-color;\n background-color: @navbar-default-link-hover-bg;\n }\n }\n > .active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-active-color;\n background-color: @navbar-default-link-active-bg;\n }\n }\n > .disabled > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-disabled-color;\n background-color: @navbar-default-link-disabled-bg;\n }\n }\n }\n\n .navbar-toggle {\n border-color: @navbar-default-toggle-border-color;\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: @navbar-default-toggle-hover-bg;\n }\n .icon-bar {\n background-color: @navbar-default-toggle-icon-bar-bg;\n }\n }\n\n .navbar-collapse,\n .navbar-form {\n border-color: @navbar-default-border;\n }\n\n // Dropdown menu items\n .navbar-nav {\n // Remove background color from open dropdown\n > .open > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: @navbar-default-link-active-bg;\n color: @navbar-default-link-active-color;\n }\n }\n\n @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n // Dropdowns get custom display when collapsed\n .open .dropdown-menu {\n > li > a {\n color: @navbar-default-link-color;\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-hover-color;\n background-color: @navbar-default-link-hover-bg;\n }\n }\n > .active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-active-color;\n background-color: @navbar-default-link-active-bg;\n }\n }\n > .disabled > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-disabled-color;\n background-color: @navbar-default-link-disabled-bg;\n }\n }\n }\n }\n }\n\n\n // Links in navbars\n //\n // Add a class to ensure links outside the navbar nav are colored correctly.\n\n .navbar-link {\n color: @navbar-default-link-color;\n &:hover {\n color: @navbar-default-link-hover-color;\n }\n }\n\n .btn-link {\n color: @navbar-default-link-color;\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-hover-color;\n }\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-default-link-disabled-color;\n }\n }\n }\n}\n\n// Inverse navbar\n\n.navbar-inverse {\n background-color: @navbar-inverse-bg;\n border-color: @navbar-inverse-border;\n\n .navbar-brand {\n color: @navbar-inverse-brand-color;\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-brand-hover-color;\n background-color: @navbar-inverse-brand-hover-bg;\n }\n }\n\n .navbar-text {\n color: @navbar-inverse-color;\n }\n\n .navbar-nav {\n > li > a {\n color: @navbar-inverse-link-color;\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n background-color: @navbar-inverse-link-hover-bg;\n }\n }\n > .active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-active-color;\n background-color: @navbar-inverse-link-active-bg;\n }\n }\n > .disabled > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-disabled-color;\n background-color: @navbar-inverse-link-disabled-bg;\n }\n }\n }\n\n // Darken the responsive nav toggle\n .navbar-toggle {\n border-color: @navbar-inverse-toggle-border-color;\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: @navbar-inverse-toggle-hover-bg;\n }\n .icon-bar {\n background-color: @navbar-inverse-toggle-icon-bar-bg;\n }\n }\n\n .navbar-collapse,\n .navbar-form {\n border-color: darken(@navbar-inverse-bg, 7%);\n }\n\n // Dropdowns\n .navbar-nav {\n > .open > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: @navbar-inverse-link-active-bg;\n color: @navbar-inverse-link-active-color;\n }\n }\n\n @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n // Dropdowns get custom display\n .open .dropdown-menu {\n > .dropdown-header {\n border-color: @navbar-inverse-border;\n }\n .divider {\n background-color: @navbar-inverse-border;\n }\n > li > a {\n color: @navbar-inverse-link-color;\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n background-color: @navbar-inverse-link-hover-bg;\n }\n }\n > .active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-active-color;\n background-color: @navbar-inverse-link-active-bg;\n }\n }\n > .disabled > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-disabled-color;\n background-color: @navbar-inverse-link-disabled-bg;\n }\n }\n }\n }\n }\n\n .navbar-link {\n color: @navbar-inverse-link-color;\n &:hover {\n color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n }\n }\n\n .btn-link {\n color: @navbar-inverse-link-color;\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n }\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n &:hover,\n &:focus {\n color: @navbar-inverse-link-disabled-color;\n }\n }\n }\n}\n","// Navbar vertical align\n//\n// Vertically center elements in the navbar.\n// Example: an element has a height of 30px, so write out `.navbar-vertical-align(30px);` to calculate the appropriate top margin.\n\n.navbar-vertical-align(@element-height) {\n margin-top: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n margin-bottom: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n}\n","//\n// Utility classes\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Floats\n// -------------------------\n\n.clearfix {\n .clearfix();\n}\n.center-block {\n .center-block();\n}\n.pull-right {\n float: right !important;\n}\n.pull-left {\n float: left !important;\n}\n\n\n// Toggling content\n// -------------------------\n\n// Note: Deprecated .hide in favor of .hidden or .sr-only (as appropriate) in v3.0.1\n.hide {\n display: none !important;\n}\n.show {\n display: block !important;\n}\n.invisible {\n visibility: hidden;\n}\n.text-hide {\n .text-hide();\n}\n\n\n// Hide from screenreaders and browsers\n//\n// Credit: HTML5 Boilerplate\n\n.hidden {\n display: none !important;\n visibility: hidden !important;\n}\n\n\n// For Affix plugin\n// -------------------------\n\n.affix {\n position: fixed;\n .translate3d(0, 0, 0);\n}\n","//\n// Breadcrumbs\n// --------------------------------------------------\n\n\n.breadcrumb {\n padding: @breadcrumb-padding-vertical @breadcrumb-padding-horizontal;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n list-style: none;\n background-color: @breadcrumb-bg;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n > li {\n display: inline-block;\n\n + li:before {\n content: \"@{breadcrumb-separator}\\00a0\"; // Unicode space added since inline-block means non-collapsing white-space\n padding: 0 5px;\n color: @breadcrumb-color;\n }\n }\n\n > .active {\n color: @breadcrumb-active-color;\n }\n}\n","//\n// Pagination (multiple pages)\n// --------------------------------------------------\n.pagination {\n display: inline-block;\n padding-left: 0;\n margin: @line-height-computed 0;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n > li {\n display: inline; // Remove list-style and block-level defaults\n > a,\n > span {\n position: relative;\n float: left; // Collapse white-space\n padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n line-height: @line-height-base;\n text-decoration: none;\n color: @pagination-color;\n background-color: @pagination-bg;\n border: 1px solid @pagination-border;\n margin-left: -1px;\n }\n &:first-child {\n > a,\n > span {\n margin-left: 0;\n .border-left-radius(@border-radius-base);\n }\n }\n &:last-child {\n > a,\n > span {\n .border-right-radius(@border-radius-base);\n }\n }\n }\n\n > li > a,\n > li > span {\n &:hover,\n &:focus {\n color: @pagination-hover-color;\n background-color: @pagination-hover-bg;\n border-color: @pagination-hover-border;\n }\n }\n\n > .active > a,\n > .active > span {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n z-index: 2;\n color: @pagination-active-color;\n background-color: @pagination-active-bg;\n border-color: @pagination-active-border;\n cursor: default;\n }\n }\n\n > .disabled {\n > span,\n > span:hover,\n > span:focus,\n > a,\n > a:hover,\n > a:focus {\n color: @pagination-disabled-color;\n background-color: @pagination-disabled-bg;\n border-color: @pagination-disabled-border;\n cursor: not-allowed;\n }\n }\n}\n\n// Sizing\n// --------------------------------------------------\n\n// Large\n.pagination-lg {\n .pagination-size(@padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @border-radius-large);\n}\n\n// Small\n.pagination-sm {\n .pagination-size(@padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @border-radius-small);\n}\n","// Pagination\n\n.pagination-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @border-radius) {\n > li {\n > a,\n > span {\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n }\n &:first-child {\n > a,\n > span {\n .border-left-radius(@border-radius);\n }\n }\n &:last-child {\n > a,\n > span {\n .border-right-radius(@border-radius);\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Pager pagination\n// --------------------------------------------------\n\n\n.pager {\n padding-left: 0;\n margin: @line-height-computed 0;\n list-style: none;\n text-align: center;\n &:extend(.clearfix all);\n li {\n display: inline;\n > a,\n > span {\n display: inline-block;\n padding: 5px 14px;\n background-color: @pager-bg;\n border: 1px solid @pager-border;\n border-radius: @pager-border-radius;\n }\n\n > a:hover,\n > a:focus {\n text-decoration: none;\n background-color: @pager-hover-bg;\n }\n }\n\n .next {\n > a,\n > span {\n float: right;\n }\n }\n\n .previous {\n > a,\n > span {\n float: left;\n }\n }\n\n .disabled {\n > a,\n > a:hover,\n > a:focus,\n > span {\n color: @pager-disabled-color;\n background-color: @pager-bg;\n cursor: not-allowed;\n }\n }\n\n}\n","//\n// Labels\n// --------------------------------------------------\n\n.label {\n display: inline;\n padding: .2em .6em .3em;\n font-size: 75%;\n font-weight: bold;\n line-height: 1;\n color: @label-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: .25em;\n\n // Add hover effects, but only for links\n a& {\n &:hover,\n &:focus {\n color: @label-link-hover-color;\n text-decoration: none;\n cursor: pointer;\n }\n }\n\n // Empty labels collapse automatically (not available in IE8)\n &:empty {\n display: none;\n }\n\n // Quick fix for labels in buttons\n .btn & {\n position: relative;\n top: -1px;\n }\n}\n\n// Colors\n// Contextual variations (linked labels get darker on :hover)\n\n.label-default {\n .label-variant(@label-default-bg);\n}\n\n.label-primary {\n .label-variant(@label-primary-bg);\n}\n\n.label-success {\n .label-variant(@label-success-bg);\n}\n\n.label-info {\n .label-variant(@label-info-bg);\n}\n\n.label-warning {\n .label-variant(@label-warning-bg);\n}\n\n.label-danger {\n .label-variant(@label-danger-bg);\n}\n","// Labels\n\n.label-variant(@color) {\n background-color: @color;\n \n &[href] {\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: darken(@color, 10%);\n }\n }\n}\n","//\n// Badges\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.badge {\n display: inline-block;\n min-width: 10px;\n padding: 3px 7px;\n font-size: @font-size-small;\n font-weight: @badge-font-weight;\n color: @badge-color;\n line-height: @badge-line-height;\n vertical-align: baseline;\n white-space: nowrap;\n text-align: center;\n background-color: @badge-bg;\n border-radius: @badge-border-radius;\n\n // Empty badges collapse automatically (not available in IE8)\n &:empty {\n display: none;\n }\n\n // Quick fix for badges in buttons\n .btn & {\n position: relative;\n top: -1px;\n }\n .btn-xs & {\n top: 0;\n padding: 1px 5px;\n }\n\n // Hover state, but only for links\n a& {\n &:hover,\n &:focus {\n color: @badge-link-hover-color;\n text-decoration: none;\n cursor: pointer;\n }\n }\n\n // Account for badges in navs\n a.list-group-item.active > &,\n .nav-pills > .active > a > & {\n color: @badge-active-color;\n background-color: @badge-active-bg;\n }\n .nav-pills > li > a > & {\n margin-left: 3px;\n }\n}\n","//\n// Jumbotron\n// --------------------------------------------------\n\n\n.jumbotron {\n padding: @jumbotron-padding;\n margin-bottom: @jumbotron-padding;\n color: @jumbotron-color;\n background-color: @jumbotron-bg;\n\n h1,\n .h1 {\n color: @jumbotron-heading-color;\n }\n p {\n margin-bottom: (@jumbotron-padding / 2);\n font-size: @jumbotron-font-size;\n font-weight: 200;\n }\n\n > hr {\n border-top-color: darken(@jumbotron-bg, 10%);\n }\n\n .container & {\n border-radius: @border-radius-large; // Only round corners at higher resolutions if contained in a container\n }\n\n .container {\n max-width: 100%;\n }\n\n @media screen and (min-width: @screen-sm-min) {\n padding-top: (@jumbotron-padding * 1.6);\n padding-bottom: (@jumbotron-padding * 1.6);\n\n .container & {\n padding-left: (@jumbotron-padding * 2);\n padding-right: (@jumbotron-padding * 2);\n }\n\n h1,\n .h1 {\n font-size: (@font-size-base * 4.5);\n }\n }\n}\n","//\n// Thumbnails\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Mixin and adjust the regular image class\n.thumbnail {\n display: block;\n padding: @thumbnail-padding;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n line-height: @line-height-base;\n background-color: @thumbnail-bg;\n border: 1px solid @thumbnail-border;\n border-radius: @thumbnail-border-radius;\n .transition(all .2s ease-in-out);\n\n > img,\n a > img {\n &:extend(.img-responsive);\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n\n // Add a hover state for linked versions only\n a&:hover,\n a&:focus,\n a&.active {\n border-color: @link-color;\n }\n\n // Image captions\n .caption {\n padding: @thumbnail-caption-padding;\n color: @thumbnail-caption-color;\n }\n}\n","//\n// Alerts\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base styles\n// -------------------------\n\n.alert {\n padding: @alert-padding;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: @alert-border-radius;\n\n // Headings for larger alerts\n h4 {\n margin-top: 0;\n // Specified for the h4 to prevent conflicts of changing @headings-color\n color: inherit;\n }\n // Provide class for links that match alerts\n .alert-link {\n font-weight: @alert-link-font-weight;\n }\n\n // Improve alignment and spacing of inner content\n > p,\n > ul {\n margin-bottom: 0;\n }\n > p + p {\n margin-top: 5px;\n }\n}\n\n// Dismissible alerts\n//\n// Expand the right padding and account for the close button's positioning.\n\n.alert-dismissable, // The misspelled .alert-dismissable was deprecated in 3.2.0.\n.alert-dismissible {\n padding-right: (@alert-padding + 20);\n\n // Adjust close link position\n .close {\n position: relative;\n top: -2px;\n right: -21px;\n color: inherit;\n }\n}\n\n// Alternate styles\n//\n// Generate contextual modifier classes for colorizing the alert.\n\n.alert-success {\n .alert-variant(@alert-success-bg; @alert-success-border; @alert-success-text);\n}\n.alert-info {\n .alert-variant(@alert-info-bg; @alert-info-border; @alert-info-text);\n}\n.alert-warning {\n .alert-variant(@alert-warning-bg; @alert-warning-border; @alert-warning-text);\n}\n.alert-danger {\n .alert-variant(@alert-danger-bg; @alert-danger-border; @alert-danger-text);\n}\n","// Alerts\n\n.alert-variant(@background; @border; @text-color) {\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n color: @text-color;\n\n hr {\n border-top-color: darken(@border, 5%);\n }\n .alert-link {\n color: darken(@text-color, 10%);\n }\n}\n","//\n// Progress bars\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Bar animations\n// -------------------------\n\n// WebKit\n@-webkit-keyframes progress-bar-stripes {\n from { background-position: 40px 0; }\n to { background-position: 0 0; }\n}\n\n// Spec and IE10+\n@keyframes progress-bar-stripes {\n from { background-position: 40px 0; }\n to { background-position: 0 0; }\n}\n\n\n\n// Bar itself\n// -------------------------\n\n// Outer container\n.progress {\n overflow: hidden;\n height: @line-height-computed;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n background-color: @progress-bg;\n border-radius: @border-radius-base;\n .box-shadow(inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1));\n}\n\n// Bar of progress\n.progress-bar {\n float: left;\n width: 0%;\n height: 100%;\n font-size: @font-size-small;\n line-height: @line-height-computed;\n color: @progress-bar-color;\n text-align: center;\n background-color: @progress-bar-bg;\n .box-shadow(inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.15));\n .transition(width .6s ease);\n}\n\n// Striped bars\n//\n// `.progress-striped .progress-bar` is deprecated as of v3.2.0 in favor of the\n// `.progress-bar-striped` class, which you just add to an existing\n// `.progress-bar`.\n.progress-striped .progress-bar,\n.progress-bar-striped {\n #gradient > .striped();\n background-size: 40px 40px;\n}\n\n// Call animation for the active one\n//\n// `.progress.active .progress-bar` is deprecated as of v3.2.0 in favor of the\n// `.progress-bar.active` approach.\n.progress.active .progress-bar,\n.progress-bar.active {\n .animation(progress-bar-stripes 2s linear infinite);\n}\n\n// Account for lower percentages\n.progress-bar {\n &[aria-valuenow=\"1\"],\n &[aria-valuenow=\"2\"] {\n min-width: 30px;\n }\n\n &[aria-valuenow=\"0\"] {\n color: @gray-light;\n min-width: 30px;\n background-color: transparent;\n background-image: none;\n box-shadow: none;\n }\n}\n\n\n\n// Variations\n// -------------------------\n\n.progress-bar-success {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-success-bg);\n}\n\n.progress-bar-info {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-info-bg);\n}\n\n.progress-bar-warning {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-warning-bg);\n}\n\n.progress-bar-danger {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-danger-bg);\n}\n","// Gradients\n\n#gradient {\n\n // Horizontal gradient, from left to right\n //\n // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n // Color stops are not available in IE9 and below.\n .horizontal(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(left, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n background-image: -o-linear-gradient(left, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Opera 12\n background-image: linear-gradient(to right, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n background-repeat: repeat-x;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n }\n\n // Vertical gradient, from top to bottom\n //\n // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n // Color stops are not available in IE9 and below.\n .vertical(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(top, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n background-image: -o-linear-gradient(top, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Opera 12\n background-image: linear-gradient(to bottom, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n background-repeat: repeat-x;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n }\n\n .directional(@start-color: #555; @end-color: #333; @deg: 45deg) {\n background-repeat: repeat-x;\n background-image: -webkit-linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n background-image: -o-linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Opera 12\n background-image: linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n }\n .horizontal-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(left, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-image: -o-linear-gradient(left, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-image: linear-gradient(to right, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n }\n .vertical-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-image: -o-linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-image: linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n }\n .radial(@inner-color: #555; @outer-color: #333) {\n background-image: -webkit-radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n background-image: radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n background-repeat: no-repeat;\n }\n .striped(@color: rgba(255,255,255,.15); @angle: 45deg) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: -o-linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n }\n}\n","// Progress bars\n\n.progress-bar-variant(@color) {\n background-color: @color;\n\n // Deprecated parent class requirement as of v3.2.0\n .progress-striped & {\n #gradient > .striped();\n }\n}\n","// Media objects\n// Source: http://stubbornella.org/content/?p=497\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Common styles\n// -------------------------\n\n// Clear the floats\n.media,\n.media-body {\n overflow: hidden;\n zoom: 1;\n}\n\n// Proper spacing between instances of .media\n.media,\n.media .media {\n margin-top: 15px;\n}\n.media:first-child {\n margin-top: 0;\n}\n\n// For images and videos, set to block\n.media-object {\n display: block;\n}\n\n// Reset margins on headings for tighter default spacing\n.media-heading {\n margin: 0 0 5px;\n}\n\n\n// Media image alignment\n// -------------------------\n\n.media {\n > .pull-left {\n margin-right: 10px;\n }\n > .pull-right {\n margin-left: 10px;\n }\n}\n\n\n// Media list variation\n// -------------------------\n\n// Undo default ul/ol styles\n.media-list {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n","//\n// List groups\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n//\n// Easily usable on <ul>, <ol>, or <div>.\n\n.list-group {\n // No need to set list-style: none; since .list-group-item is block level\n margin-bottom: 20px;\n padding-left: 0; // reset padding because ul and ol\n}\n\n\n// Individual list items\n//\n// Use on `li`s or `div`s within the `.list-group` parent.\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 10px 15px;\n // Place the border on the list items and negative margin up for better styling\n margin-bottom: -1px;\n background-color: @list-group-bg;\n border: 1px solid @list-group-border;\n\n // Round the first and last items\n &:first-child {\n .border-top-radius(@list-group-border-radius);\n }\n &:last-child {\n margin-bottom: 0;\n .border-bottom-radius(@list-group-border-radius);\n }\n\n // Align badges within list items\n > .badge {\n float: right;\n }\n > .badge + .badge {\n margin-right: 5px;\n }\n}\n\n\n// Linked list items\n//\n// Use anchor elements instead of `li`s or `div`s to create linked list items.\n// Includes an extra `.active` modifier class for showing selected items.\n\na.list-group-item {\n color: @list-group-link-color;\n\n .list-group-item-heading {\n color: @list-group-link-heading-color;\n }\n\n // Hover state\n &:hover,\n &:focus {\n text-decoration: none;\n color: @list-group-link-hover-color;\n background-color: @list-group-hover-bg;\n }\n}\n\n.list-group-item {\n // Disabled state\n &.disabled,\n &.disabled:hover,\n &.disabled:focus {\n background-color: @list-group-disabled-bg;\n color: @list-group-disabled-color;\n\n // Force color to inherit for custom content\n .list-group-item-heading {\n color: inherit;\n }\n .list-group-item-text {\n color: @list-group-disabled-text-color;\n }\n }\n\n // Active class on item itself, not parent\n &.active,\n &.active:hover,\n &.active:focus {\n z-index: 2; // Place active items above their siblings for proper border styling\n color: @list-group-active-color;\n background-color: @list-group-active-bg;\n border-color: @list-group-active-border;\n\n // Force color to inherit for custom content\n .list-group-item-heading,\n .list-group-item-heading > small,\n .list-group-item-heading > .small {\n color: inherit;\n }\n .list-group-item-text {\n color: @list-group-active-text-color;\n }\n }\n}\n\n\n// Contextual variants\n//\n// Add modifier classes to change text and background color on individual items.\n// Organizationally, this must come after the `:hover` states.\n\n.list-group-item-variant(success; @state-success-bg; @state-success-text);\n.list-group-item-variant(info; @state-info-bg; @state-info-text);\n.list-group-item-variant(warning; @state-warning-bg; @state-warning-text);\n.list-group-item-variant(danger; @state-danger-bg; @state-danger-text);\n\n\n// Custom content options\n//\n// Extra classes for creating well-formatted content within `.list-group-item`s.\n\n.list-group-item-heading {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.list-group-item-text {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.3;\n}\n","// List Groups\n\n.list-group-item-variant(@state; @background; @color) {\n .list-group-item-@{state} {\n color: @color;\n background-color: @background;\n\n a& {\n color: @color;\n\n .list-group-item-heading {\n color: inherit;\n }\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @color;\n background-color: darken(@background, 5%);\n }\n &.active,\n &.active:hover,\n &.active:focus {\n color: #fff;\n background-color: @color;\n border-color: @color;\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Panels\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.panel {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n background-color: @panel-bg;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: @panel-border-radius;\n .box-shadow(0 1px 1px rgba(0,0,0,.05));\n}\n\n// Panel contents\n.panel-body {\n padding: @panel-body-padding;\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Optional heading\n.panel-heading {\n padding: @panel-heading-padding;\n border-bottom: 1px solid transparent;\n .border-top-radius((@panel-border-radius - 1));\n\n > .dropdown .dropdown-toggle {\n color: inherit;\n }\n}\n\n// Within heading, strip any `h*` tag of its default margins for spacing.\n.panel-title {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n font-size: ceil((@font-size-base * 1.125));\n color: inherit;\n\n > a {\n color: inherit;\n }\n}\n\n// Optional footer (stays gray in every modifier class)\n.panel-footer {\n padding: @panel-footer-padding;\n background-color: @panel-footer-bg;\n border-top: 1px solid @panel-inner-border;\n .border-bottom-radius((@panel-border-radius - 1));\n}\n\n\n// List groups in panels\n//\n// By default, space out list group content from panel headings to account for\n// any kind of custom content between the two.\n\n.panel {\n > .list-group {\n margin-bottom: 0;\n\n .list-group-item {\n border-width: 1px 0;\n border-radius: 0;\n }\n\n // Add border top radius for first one\n &:first-child {\n .list-group-item:first-child {\n border-top: 0;\n .border-top-radius((@panel-border-radius - 1));\n }\n }\n // Add border bottom radius for last one\n &:last-child {\n .list-group-item:last-child {\n border-bottom: 0;\n .border-bottom-radius((@panel-border-radius - 1));\n }\n }\n }\n}\n// Collapse space between when there's no additional content.\n.panel-heading + .list-group {\n .list-group-item:first-child {\n border-top-width: 0;\n }\n}\n.list-group + .panel-footer {\n border-top-width: 0;\n}\n\n// Tables in panels\n//\n// Place a non-bordered `.table` within a panel (not within a `.panel-body`) and\n// watch it go full width.\n\n.panel {\n > .table,\n > .table-responsive > .table,\n > .panel-collapse > .table {\n margin-bottom: 0;\n }\n // Add border top radius for first one\n > .table:first-child,\n > .table-responsive:first-child > .table:first-child {\n .border-top-radius((@panel-border-radius - 1));\n\n > thead:first-child,\n > tbody:first-child {\n > tr:first-child {\n td:first-child,\n th:first-child {\n border-top-left-radius: (@panel-border-radius - 1);\n }\n td:last-child,\n th:last-child {\n border-top-right-radius: (@panel-border-radius - 1);\n }\n }\n }\n }\n // Add border bottom radius for last one\n > .table:last-child,\n > .table-responsive:last-child > .table:last-child {\n .border-bottom-radius((@panel-border-radius - 1));\n\n > tbody:last-child,\n > tfoot:last-child {\n > tr:last-child {\n td:first-child,\n th:first-child {\n border-bottom-left-radius: (@panel-border-radius - 1);\n }\n td:last-child,\n th:last-child {\n border-bottom-right-radius: (@panel-border-radius - 1);\n }\n }\n }\n }\n > .panel-body + .table,\n > .panel-body + .table-responsive {\n border-top: 1px solid @table-border-color;\n }\n > .table > tbody:first-child > tr:first-child th,\n > .table > tbody:first-child > tr:first-child td {\n border-top: 0;\n }\n > .table-bordered,\n > .table-responsive > .table-bordered {\n border: 0;\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr {\n > th:first-child,\n > td:first-child {\n border-left: 0;\n }\n > th:last-child,\n > td:last-child {\n border-right: 0;\n }\n }\n }\n > thead,\n > tbody {\n > tr:first-child {\n > td,\n > th {\n border-bottom: 0;\n }\n }\n }\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr:last-child {\n > td,\n > th {\n border-bottom: 0;\n }\n }\n }\n }\n > .table-responsive {\n border: 0;\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n\n// Collapsable panels (aka, accordion)\n//\n// Wrap a series of panels in `.panel-group` to turn them into an accordion with\n// the help of our collapse JavaScript plugin.\n\n.panel-group {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n\n // Tighten up margin so it's only between panels\n .panel {\n margin-bottom: 0;\n border-radius: @panel-border-radius;\n + .panel {\n margin-top: 5px;\n }\n }\n\n .panel-heading {\n border-bottom: 0;\n + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top: 1px solid @panel-inner-border;\n }\n }\n .panel-footer {\n border-top: 0;\n + .panel-collapse .panel-body {\n border-bottom: 1px solid @panel-inner-border;\n }\n }\n}\n\n\n// Contextual variations\n.panel-default {\n .panel-variant(@panel-default-border; @panel-default-text; @panel-default-heading-bg; @panel-default-border);\n}\n.panel-primary {\n .panel-variant(@panel-primary-border; @panel-primary-text; @panel-primary-heading-bg; @panel-primary-border);\n}\n.panel-success {\n .panel-variant(@panel-success-border; @panel-success-text; @panel-success-heading-bg; @panel-success-border);\n}\n.panel-info {\n .panel-variant(@panel-info-border; @panel-info-text; @panel-info-heading-bg; @panel-info-border);\n}\n.panel-warning {\n .panel-variant(@panel-warning-border; @panel-warning-text; @panel-warning-heading-bg; @panel-warning-border);\n}\n.panel-danger {\n .panel-variant(@panel-danger-border; @panel-danger-text; @panel-danger-heading-bg; @panel-danger-border);\n}\n","// Panels\n\n.panel-variant(@border; @heading-text-color; @heading-bg-color; @heading-border) {\n border-color: @border;\n\n & > .panel-heading {\n color: @heading-text-color;\n background-color: @heading-bg-color;\n border-color: @heading-border;\n\n + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top-color: @border;\n }\n .badge {\n color: @heading-bg-color;\n background-color: @heading-text-color;\n }\n }\n & > .panel-footer {\n + .panel-collapse > .panel-body {\n border-bottom-color: @border;\n }\n }\n}\n","// Embeds responsive\n//\n// Credit: Nicolas Gallagher and SUIT CSS.\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n display: block;\n height: 0;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n\n .embed-responsive-item,\n iframe,\n embed,\n object {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n bottom: 0;\n height: 100%;\n width: 100%;\n border: 0;\n }\n\n // Modifier class for 16:9 aspect ratio\n &.embed-responsive-16by9 {\n padding-bottom: 56.25%;\n }\n\n // Modifier class for 4:3 aspect ratio\n &.embed-responsive-4by3 {\n padding-bottom: 75%;\n }\n}\n","//\n// Wells\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.well {\n min-height: 20px;\n padding: 19px;\n margin-bottom: 20px;\n background-color: @well-bg;\n border: 1px solid @well-border;\n border-radius: @border-radius-base;\n .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.05));\n blockquote {\n border-color: #ddd;\n border-color: rgba(0,0,0,.15);\n }\n}\n\n// Sizes\n.well-lg {\n padding: 24px;\n border-radius: @border-radius-large;\n}\n.well-sm {\n padding: 9px;\n border-radius: @border-radius-small;\n}\n","//\n// Close icons\n// --------------------------------------------------\n\n\n.close {\n float: right;\n font-size: (@font-size-base * 1.5);\n font-weight: @close-font-weight;\n line-height: 1;\n color: @close-color;\n text-shadow: @close-text-shadow;\n .opacity(.2);\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @close-color;\n text-decoration: none;\n cursor: pointer;\n .opacity(.5);\n }\n\n // Additional properties for button version\n // iOS requires the button element instead of an anchor tag.\n // If you want the anchor version, it requires `href=\"#\"`.\n button& {\n padding: 0;\n cursor: pointer;\n background: transparent;\n border: 0;\n -webkit-appearance: none;\n }\n}\n","//\n// Modals\n// --------------------------------------------------\n\n// .modal-open - body class for killing the scroll\n// .modal - container to scroll within\n// .modal-dialog - positioning shell for the actual modal\n// .modal-content - actual modal w/ bg and corners and shit\n\n// Kill the scroll on the body\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n\n// Container that the modal scrolls within\n.modal {\n display: none;\n overflow: hidden;\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-modal;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n // Prevent Chrome on Windows from adding a focus outline. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10951.\n outline: 0;\n\n // When fading in the modal, animate it to slide down\n &.fade .modal-dialog {\n .translate3d(0, -25%, 0);\n .transition-transform(~\"0.3s ease-out\");\n }\n &.in .modal-dialog { .translate3d(0, 0, 0) }\n}\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n\n// Shell div to position the modal with bottom padding\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 10px;\n}\n\n// Actual modal\n.modal-content {\n position: relative;\n background-color: @modal-content-bg;\n border: 1px solid @modal-content-fallback-border-color; //old browsers fallback (ie8 etc)\n border: 1px solid @modal-content-border-color;\n border-radius: @border-radius-large;\n .box-shadow(0 3px 9px rgba(0,0,0,.5));\n background-clip: padding-box;\n // Remove focus outline from opened modal\n outline: 0;\n}\n\n// Modal background\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-modal-background;\n background-color: @modal-backdrop-bg;\n // Fade for backdrop\n &.fade { .opacity(0); }\n &.in { .opacity(@modal-backdrop-opacity); }\n}\n\n// Modal header\n// Top section of the modal w/ title and dismiss\n.modal-header {\n padding: @modal-title-padding;\n border-bottom: 1px solid @modal-header-border-color;\n min-height: (@modal-title-padding + @modal-title-line-height);\n}\n// Close icon\n.modal-header .close {\n margin-top: -2px;\n}\n\n// Title text within header\n.modal-title {\n margin: 0;\n line-height: @modal-title-line-height;\n}\n\n// Modal body\n// Where all modal content resides (sibling of .modal-header and .modal-footer)\n.modal-body {\n position: relative;\n padding: @modal-inner-padding;\n}\n\n// Footer (for actions)\n.modal-footer {\n padding: @modal-inner-padding;\n text-align: right; // right align buttons\n border-top: 1px solid @modal-footer-border-color;\n &:extend(.clearfix all); // clear it in case folks use .pull-* classes on buttons\n\n // Properly space out buttons\n .btn + .btn {\n margin-left: 5px;\n margin-bottom: 0; // account for input[type=\"submit\"] which gets the bottom margin like all other inputs\n }\n // but override that for button groups\n .btn-group .btn + .btn {\n margin-left: -1px;\n }\n // and override it for block buttons as well\n .btn-block + .btn-block {\n margin-left: 0;\n }\n}\n\n// Measure scrollbar width for padding body during modal show/hide\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n// Scale up the modal\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n // Automatically set modal's width for larger viewports\n .modal-dialog {\n width: @modal-md;\n margin: 30px auto;\n }\n .modal-content {\n .box-shadow(0 5px 15px rgba(0,0,0,.5));\n }\n\n // Modal sizes\n .modal-sm { width: @modal-sm; }\n}\n\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n .modal-lg { width: @modal-lg; }\n}\n","//\n// Tooltips\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: @zindex-tooltip;\n display: block;\n visibility: visible;\n font-size: @font-size-small;\n line-height: 1.4;\n .opacity(0);\n\n &.in { .opacity(@tooltip-opacity); }\n &.top { margin-top: -3px; padding: @tooltip-arrow-width 0; }\n &.right { margin-left: 3px; padding: 0 @tooltip-arrow-width; }\n &.bottom { margin-top: 3px; padding: @tooltip-arrow-width 0; }\n &.left { margin-left: -3px; padding: 0 @tooltip-arrow-width; }\n}\n\n// Wrapper for the tooltip content\n.tooltip-inner {\n max-width: @tooltip-max-width;\n padding: 3px 8px;\n color: @tooltip-color;\n text-align: center;\n text-decoration: none;\n background-color: @tooltip-bg;\n border-radius: @border-radius-base;\n}\n\n// Arrows\n.tooltip-arrow {\n position: absolute;\n width: 0;\n height: 0;\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n.tooltip {\n &.top .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n left: 50%;\n margin-left: -@tooltip-arrow-width;\n border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n border-top-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.top-left .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n left: @tooltip-arrow-width;\n border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n border-top-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.top-right .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n right: @tooltip-arrow-width;\n border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n border-top-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.right .tooltip-arrow {\n top: 50%;\n left: 0;\n margin-top: -@tooltip-arrow-width;\n border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n border-right-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.left .tooltip-arrow {\n top: 50%;\n right: 0;\n margin-top: -@tooltip-arrow-width;\n border-width: @tooltip-arrow-width 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n border-left-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.bottom .tooltip-arrow {\n top: 0;\n left: 50%;\n margin-left: -@tooltip-arrow-width;\n border-width: 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n border-bottom-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.bottom-left .tooltip-arrow {\n top: 0;\n left: @tooltip-arrow-width;\n border-width: 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n border-bottom-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.bottom-right .tooltip-arrow {\n top: 0;\n right: @tooltip-arrow-width;\n border-width: 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n border-bottom-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n}\n","//\n// Popovers\n// --------------------------------------------------\n\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-popover;\n display: none;\n max-width: @popover-max-width;\n padding: 1px;\n text-align: left; // Reset given new insertion method\n background-color: @popover-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid @popover-fallback-border-color;\n border: 1px solid @popover-border-color;\n border-radius: @border-radius-large;\n .box-shadow(0 5px 10px rgba(0,0,0,.2));\n\n // Overrides for proper insertion\n white-space: normal;\n\n // Offset the popover to account for the popover arrow\n &.top { margin-top: -@popover-arrow-width; }\n &.right { margin-left: @popover-arrow-width; }\n &.bottom { margin-top: @popover-arrow-width; }\n &.left { margin-left: -@popover-arrow-width; }\n}\n\n.popover-title {\n margin: 0; // reset heading margin\n padding: 8px 14px;\n font-size: @font-size-base;\n font-weight: normal;\n line-height: 18px;\n background-color: @popover-title-bg;\n border-bottom: 1px solid darken(@popover-title-bg, 5%);\n border-radius: (@border-radius-large - 1) (@border-radius-large - 1) 0 0;\n}\n\n.popover-content {\n padding: 9px 14px;\n}\n\n// Arrows\n//\n// .arrow is outer, .arrow:after is inner\n\n.popover > .arrow {\n &,\n &:after {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0;\n height: 0;\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n }\n}\n.popover > .arrow {\n border-width: @popover-arrow-outer-width;\n}\n.popover > .arrow:after {\n border-width: @popover-arrow-width;\n content: \"\";\n}\n\n.popover {\n &.top > .arrow {\n left: 50%;\n margin-left: -@popover-arrow-outer-width;\n border-bottom-width: 0;\n border-top-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n border-top-color: @popover-arrow-outer-color;\n bottom: -@popover-arrow-outer-width;\n &:after {\n content: \" \";\n bottom: 1px;\n margin-left: -@popover-arrow-width;\n border-bottom-width: 0;\n border-top-color: @popover-arrow-color;\n }\n }\n &.right > .arrow {\n top: 50%;\n left: -@popover-arrow-outer-width;\n margin-top: -@popover-arrow-outer-width;\n border-left-width: 0;\n border-right-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n border-right-color: @popover-arrow-outer-color;\n &:after {\n content: \" \";\n left: 1px;\n bottom: -@popover-arrow-width;\n border-left-width: 0;\n border-right-color: @popover-arrow-color;\n }\n }\n &.bottom > .arrow {\n left: 50%;\n margin-left: -@popover-arrow-outer-width;\n border-top-width: 0;\n border-bottom-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n border-bottom-color: @popover-arrow-outer-color;\n top: -@popover-arrow-outer-width;\n &:after {\n content: \" \";\n top: 1px;\n margin-left: -@popover-arrow-width;\n border-top-width: 0;\n border-bottom-color: @popover-arrow-color;\n }\n }\n\n &.left > .arrow {\n top: 50%;\n right: -@popover-arrow-outer-width;\n margin-top: -@popover-arrow-outer-width;\n border-right-width: 0;\n border-left-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n border-left-color: @popover-arrow-outer-color;\n &:after {\n content: \" \";\n right: 1px;\n border-right-width: 0;\n border-left-color: @popover-arrow-color;\n bottom: -@popover-arrow-width;\n }\n }\n\n}\n","//\n// Carousel\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Wrapper for the slide container and indicators\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n overflow: hidden;\n width: 100%;\n\n > .item {\n display: none;\n position: relative;\n .transition(.6s ease-in-out left);\n\n // Account for jankitude on images\n > img,\n > a > img {\n &:extend(.img-responsive);\n line-height: 1;\n }\n }\n\n > .active,\n > .next,\n > .prev {\n display: block;\n }\n\n > .active {\n left: 0;\n }\n\n > .next,\n > .prev {\n position: absolute;\n top: 0;\n width: 100%;\n }\n\n > .next {\n left: 100%;\n }\n > .prev {\n left: -100%;\n }\n > .next.left,\n > .prev.right {\n left: 0;\n }\n\n > .active.left {\n left: -100%;\n }\n > .active.right {\n left: 100%;\n }\n\n}\n\n// Left/right controls for nav\n// ---------------------------\n\n.carousel-control {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n bottom: 0;\n width: @carousel-control-width;\n .opacity(@carousel-control-opacity);\n font-size: @carousel-control-font-size;\n color: @carousel-control-color;\n text-align: center;\n text-shadow: @carousel-text-shadow;\n // We can't have this transition here because WebKit cancels the carousel\n // animation if you trip this while in the middle of another animation.\n\n // Set gradients for backgrounds\n &.left {\n #gradient > .horizontal(@start-color: rgba(0,0,0,.5); @end-color: rgba(0,0,0,.0001));\n }\n &.right {\n left: auto;\n right: 0;\n #gradient > .horizontal(@start-color: rgba(0,0,0,.0001); @end-color: rgba(0,0,0,.5));\n }\n\n // Hover/focus state\n &:hover,\n &:focus {\n outline: 0;\n color: @carousel-control-color;\n text-decoration: none;\n .opacity(.9);\n }\n\n // Toggles\n .icon-prev,\n .icon-next,\n .glyphicon-chevron-left,\n .glyphicon-chevron-right {\n position: absolute;\n top: 50%;\n z-index: 5;\n display: inline-block;\n }\n .icon-prev,\n .glyphicon-chevron-left {\n left: 50%;\n margin-left: -10px;\n }\n .icon-next,\n .glyphicon-chevron-right {\n right: 50%;\n margin-right: -10px;\n }\n .icon-prev,\n .icon-next {\n width: 20px;\n height: 20px;\n margin-top: -10px;\n font-family: serif;\n }\n\n\n .icon-prev {\n &:before {\n content: '\\2039';// SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK (U+2039)\n }\n }\n .icon-next {\n &:before {\n content: '\\203a';// SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK (U+203A)\n }\n }\n}\n\n// Optional indicator pips\n//\n// Add an unordered list with the following class and add a list item for each\n// slide your carousel holds.\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n bottom: 10px;\n left: 50%;\n z-index: 15;\n width: 60%;\n margin-left: -30%;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n text-align: center;\n\n li {\n display: inline-block;\n width: 10px;\n height: 10px;\n margin: 1px;\n text-indent: -999px;\n border: 1px solid @carousel-indicator-border-color;\n border-radius: 10px;\n cursor: pointer;\n\n // IE8-9 hack for event handling\n //\n // Internet Explorer 8-9 does not support clicks on elements without a set\n // `background-color`. We cannot use `filter` since that's not viewed as a\n // background color by the browser. Thus, a hack is needed.\n //\n // For IE8, we set solid black as it doesn't support `rgba()`. For IE9, we\n // set alpha transparency for the best results possible.\n background-color: #000 \\9; // IE8\n background-color: rgba(0,0,0,0); // IE9\n }\n .active {\n margin: 0;\n width: 12px;\n height: 12px;\n background-color: @carousel-indicator-active-bg;\n }\n}\n\n// Optional captions\n// -----------------------------\n// Hidden by default for smaller viewports\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n left: 15%;\n right: 15%;\n bottom: 20px;\n z-index: 10;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 20px;\n color: @carousel-caption-color;\n text-align: center;\n text-shadow: @carousel-text-shadow;\n & .btn {\n text-shadow: none; // No shadow for button elements in carousel-caption\n }\n}\n\n\n// Scale up controls for tablets and up\n@media screen and (min-width: @screen-sm-min) {\n\n // Scale up the controls a smidge\n .carousel-control {\n .glyphicon-chevron-left,\n .glyphicon-chevron-right,\n .icon-prev,\n .icon-next {\n width: 30px;\n height: 30px;\n margin-top: -15px;\n font-size: 30px;\n }\n .glyphicon-chevron-left,\n .icon-prev {\n margin-left: -15px;\n }\n .glyphicon-chevron-right,\n .icon-next {\n margin-right: -15px;\n }\n }\n\n // Show and left align the captions\n .carousel-caption {\n left: 20%;\n right: 20%;\n padding-bottom: 30px;\n }\n\n // Move up the indicators\n .carousel-indicators {\n bottom: 20px;\n }\n}\n","// Clearfix\n//\n// For modern browsers\n// 1. The space content is one way to avoid an Opera bug when the\n// contenteditable attribute is included anywhere else in the document.\n// Otherwise it causes space to appear at the top and bottom of elements\n// that are clearfixed.\n// 2. The use of `table` rather than `block` is only necessary if using\n// `:before` to contain the top-margins of child elements.\n//\n// Source: http://nicolasgallagher.com/micro-clearfix-hack/\n\n.clearfix() {\n &:before,\n &:after {\n content: \" \"; // 1\n display: table; // 2\n }\n &:after {\n clear: both;\n }\n}\n","// Center-align a block level element\n\n.center-block() {\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n","// CSS image replacement\n//\n// Heads up! v3 launched with with only `.hide-text()`, but per our pattern for\n// mixins being reused as classes with the same name, this doesn't hold up. As\n// of v3.0.1 we have added `.text-hide()` and deprecated `.hide-text()`.\n//\n// Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/commit/aa0396eae757\n\n// Deprecated as of v3.0.1 (will be removed in v4)\n.hide-text() {\n font: ~\"0/0\" a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n// New mixin to use as of v3.0.1\n.text-hide() {\n .hide-text();\n}\n","//\n// Responsive: Utility classes\n// --------------------------------------------------\n\n\n// IE10 in Windows (Phone) 8\n//\n// Support for responsive views via media queries is kind of borked in IE10, for\n// Surface/desktop in split view and for Windows Phone 8. This particular fix\n// must be accompanied by a snippet of JavaScript to sniff the user agent and\n// apply some conditional CSS to *only* the Surface/desktop Windows 8. Look at\n// our Getting Started page for more information on this bug.\n//\n// For more information, see the following:\n//\n// Issue: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/10497\n// Docs: http://getbootstrap.com/getting-started/#support-ie10-width\n// Source: http://timkadlec.com/2013/01/windows-phone-8-and-device-width/\n// Source: http://timkadlec.com/2012/10/ie10-snap-mode-and-responsive-design/\n\n@-ms-viewport {\n width: device-width;\n}\n\n\n// Visibility utilities\n// Note: Deprecated .visible-xs, .visible-sm, .visible-md, and .visible-lg as of v3.2.0\n.visible-xs,\n.visible-sm,\n.visible-md,\n.visible-lg {\n .responsive-invisibility();\n}\n\n.visible-xs-block,\n.visible-xs-inline,\n.visible-xs-inline-block,\n.visible-sm-block,\n.visible-sm-inline,\n.visible-sm-inline-block,\n.visible-md-block,\n.visible-md-inline,\n.visible-md-inline-block,\n.visible-lg-block,\n.visible-lg-inline,\n.visible-lg-inline-block {\n display: none !important;\n}\n\n.visible-xs {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-xs-block {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n display: block !important;\n }\n}\n.visible-xs-inline {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n display: inline !important;\n }\n}\n.visible-xs-inline-block {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.visible-sm {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-sm-block {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n display: block !important;\n }\n}\n.visible-sm-inline {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n display: inline !important;\n }\n}\n.visible-sm-inline-block {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.visible-md {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-md-block {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n display: block !important;\n }\n}\n.visible-md-inline {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n display: inline !important;\n }\n}\n.visible-md-inline-block {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.visible-lg {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-lg-block {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n display: block !important;\n }\n}\n.visible-lg-inline {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n display: inline !important;\n }\n}\n.visible-lg-inline-block {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.hidden-xs {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n .responsive-invisibility();\n }\n}\n.hidden-sm {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n .responsive-invisibility();\n }\n}\n.hidden-md {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n .responsive-invisibility();\n }\n}\n.hidden-lg {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n .responsive-invisibility();\n }\n}\n\n\n// Print utilities\n//\n// Media queries are placed on the inside to be mixin-friendly.\n\n// Note: Deprecated .visible-print as of v3.2.0\n.visible-print {\n .responsive-invisibility();\n\n @media print {\n .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-print-block {\n display: none !important;\n\n @media print {\n display: block !important;\n }\n}\n.visible-print-inline {\n display: none !important;\n\n @media print {\n display: inline !important;\n }\n}\n.visible-print-inline-block {\n display: none !important;\n\n @media print {\n display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.hidden-print {\n @media print {\n .responsive-invisibility();\n }\n}\n","// Responsive utilities\n\n//\n// More easily include all the states for responsive-utilities.less.\n.responsive-visibility() {\n display: block !important;\n table& { display: table; }\n tr& { display: table-row !important; }\n th&,\n td& { display: table-cell !important; }\n}\n\n.responsive-invisibility() {\n display: none !important;\n}\n"]}