The web design and pages for my personal website.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Noah Petherbridge 73fc50b197 Badge updates on layout.html 6 lat temu
www Badge updates on layout.html 6 lat temu
.gitignore Badge updates on layout.html 6 lat temu
README.md Initial commit 7 lat temu

README.md

Kirsle.net

This is the source code of my personal website, Kirsle.net. It runs on top of my Python CMS called Rophako.