My Unix config files and shell scripts, optimized for Fedora, Debian, macOS and Windows (in that order).
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

3 wiersze
102 B

#!/bin/bash
DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"
exec "$DIR/home/bin/dfm" setup $@