My Unix config files and shell scripts, optimized for Fedora, Debian, macOS and Windows (in that order).
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Noah Petherbridge 0a5904a26e Add my crontab file for caskir 3 lat temu
..
cron Add my crontab file for caskir 3 lat temu
.gtkrc-2.0 Add sample .gtkrc-2.0 for panel text colors 5 lat temu
kioskrc Update pyupdatesd to use dnf, add misc configs 6 lat temu
powertop.service Update pyupdatesd to use dnf, add misc configs 6 lat temu