A Python content management system designed for kirsle.net featuring a blog, comments and photo albums. https://rophako.kirsle.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

30 wiersze
702 B

 1. {% extends "layout.html" %}
 2. {% block title %}Admin Center{% endblock %}
 3. {% block content %}
 4. <h1>Admin Center</h1>
 5. <h2>Blog</h2>
 6. <ul>
 7. <li><a href="{{ url_for('blog.update') }}">Post a new blog entry</a></li>
 8. <li><a href="{{ url_for('blog.drafts') }}">View draft entries</a></li>
 9. <li><a href="{{ url_for('blog.private') }}">View private entries</a></li>
 10. </ul>
 11. <h2>Users</h2>
 12. <ul>
 13. <li><a href="{{ url_for('admin.users') }}">View and Manage Users</a></li>
 14. </ul>
 15. <h1>Maintenance Tasks</h1>
 16. <ul>
 17. <li><a href="{{ url_for('admin.rebuild_blog_index') }}">Rebuild Blog Index</a></li>
 18. <li><a href="{{ url_for('admin.rebuild_visitor_counts') }}">Rebuild Visitor Counts</a></li>
 19. </ul>
 20. {% endblock %}