A Python content management system designed for kirsle.net featuring a blog, comments and photo albums. https://rophako.kirsle.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

22 wiersze
614 B

 1. # Example config for a site on nginx using supervisor/gunicorn
 2. server {
 3. server_name www.example.com example.com;
 4. listen 80;
 5. root /home/www-data/git/rophako;
 6. location /static {
 7. alias /home/www-data/www/static;
 8. }
 9. location /favicon.ico {
 10. alias /home/www-data/www/favicon.ico;
 11. }
 12. location / {
 13. proxy_set_header Host $host;
 14. proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 15. proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
 16. proxy_pass http://127.0.0.1:9000;
 17. }
 18. }