3 Коміти (2a3bb3bdef854afbcd07056f5a02e0e13b9d9622)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Noah Petherbridge 413d527a3e Make settings.ini path configurable via env variable 6 роки тому
  Noah Petherbridge 0146fea8e0 Update uwsgi wrapper 6 роки тому
  Noah Petherbridge b1c79d104d Add UWSGI config file 7 роки тому