3 Ревизии (2a3bb3bdef854afbcd07056f5a02e0e13b9d9622)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Noah Petherbridge 413d527a3e Make settings.ini path configurable via env variable преди 6 години
  Noah Petherbridge 0146fea8e0 Update uwsgi wrapper преди 6 години
  Noah Petherbridge b1c79d104d Add UWSGI config file преди 7 години