Przeglądaj źródła

Dummy out tracking code

pull/2/head
Noah Petherbridge 5 lat temu
rodzic
commit
e485725b4c
2 zmienionych plików z 3 dodań i 3 usunięć
  1. +1
    -1
      defaults.ini
  2. +2
    -2
      rophako/app.py

+ 1
- 1
defaults.ini Wyświetl plik

@@ -190,6 +190,6 @@ blueprints =
rophako.modules.comment
rophako.modules.emoticons
rophako.modules.contact
rophako.modules.tracking
# rophako.modules.tracking

custom =

+ 2
- 2
rophako/app.py Wyświetl plik

@@ -31,7 +31,7 @@ Config.load_plugins()
from rophako import __version__
from rophako.plugin import load_plugin
from rophako.log import logger
import rophako.model.tracking as Tracking
#import rophako.model.tracking as Tracking
import rophako.utils

app.DEBUG = Config.site.debug == "true"
@@ -85,7 +85,7 @@ def before_request():
"name": "Guest",
"role": "user",
},
"tracking": Tracking.track_visit(request, session),
#"tracking": Tracking.track_visit(request, session),
}

# Default session vars.


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz