Procházet zdrojové kódy

Add migration note.

master
Noah Petherbridge před 3 roky
odevzdal GitHub
rodič
revize
c948822a0c
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 4
      README.md

4
README.md

@ -1,5 +1,7 @@
# Rophako
> :rotating_light: **This repo has migrated:** https://git.kirsle.net/apps/rophako
A simplistic content management system designed for
[kirsle.net](http://www.kirsle.net/).
@ -37,4 +39,4 @@ GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
```
```

Načítá se…
Zrušit
Uložit