Преглед на файлове

Unicode fix

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 6 години
родител
ревизия
7184d9ad3c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      rophako/utils.py

+ 1
- 1
rophako/utils.py Целия файл

@@ -163,7 +163,7 @@ def render_markdown(body, html_escape=True, extensions=None, blacklist=None):
for ext in blacklist:
args["extensions"].remove(str(ext))

return '<div class="markdown">{}</div>'.format(
return u'<div class="markdown">{}</div>'.format(
markdown.markdown(body, **args)
)Зареждане…
Отказ
Запис