Преглед на файлове

Allow overriding partial blog index template

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 6 години
родител
ревизия
482b47b6aa
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      rophako/modules/blog/__init__.py

+ 2
- 2
rophako/modules/blog/__init__.py Целия файл

@@ -403,7 +403,7 @@ def xml_add_text_tags(doc, root_node, tags):
root_node.appendChild(channelTag)


def partial_index():
def partial_index(template_name="blog/index.inc.html"):
"""Partial template for including the index view of the blog."""

# Get the blog index.
@@ -494,7 +494,7 @@ def partial_index():
g.info["category"] = category
g.info["posts"] = selected

return template("blog/index.inc.html")
return template(template_name)


def get_index_posts(index):


Зареждане…
Отказ
Запис