Przeglądaj źródła

Blog current year

pull/2/head
Noah Petherbridge 6 lat temu
rodzic
commit
447711e995
1 zmienionych plików z 3 dodań i 0 usunięć
  1. +3
    -0
      rophako/settings.py

+ 3
- 0
rophako/settings.py Wyświetl plik

@@ -29,6 +29,9 @@ class ConfigHandler(object):
basedir=basedir
)
self.photo.root_private = self.photo.root_private.format(basedir=basedir)
self.blog.copyright = self.blog.copyright.format(
year=datetime.datetime.utcnow().strftime("%Y")
)

def print_settings(self):
"""Pretty-print the contents of the configuration."""


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz