Преглед на файлове

Add metacity redirect

pull/2/head
Noah Petherbridge преди 6 години
родител
ревизия
29d178793d
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      kirsle_legacy.py

+ 6
- 0
kirsle_legacy.py Целия файл

@@ -98,6 +98,12 @@ def legacy_download():
def legacy_url(page):
return redirect("/{}".format(page), code=301)


@app.route("/metacity")
def legacy_metacity():
return redirect("https://github.com/kirsle/linux-themes", code=301)


@app.route("/ssl_test")
@login_required
def ssl_test():


Зареждане…
Отказ
Запис