A Python content management system designed for kirsle.net featuring a blog, comments and photo albums. https://rophako.kirsle.net/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

183 lines
5.0 KiB

# -*- coding: utf-8 -*-
"""Endpoints for admin functions."""
from flask import g, Blueprint, request, redirect, url_for, session, flash
import re
import rophako.model.user as User
from rophako.modules.account import validate_create_form
from rophako.utils import template, admin_required
mod = Blueprint("admin", __name__, url_prefix="/admin")
@mod.route("/")
@admin_required
def index():
return template("admin/index.html")
@mod.route("/users")
@admin_required
def users():
# Get the list of existing users.
users = User.list_users()
return template("admin/users.html",
users=users,
)
@mod.route("/users/create", methods=["POST"])
@admin_required
def create_user():
# Submitting the form.
username = request.form.get("username", "")
name = request.form.get("name", "")
pw1 = request.form.get("password1", "")
pw2 = request.form.get("password2", "")
role = request.form.get("role", "")
# Default name = username.
if name == "":
name = username
# Lowercase the user.
username = username.lower()
if User.exists(username=username):
flash("That username already exists.")
return redirect(url_for(".users"))
# Validate the form.
errors = validate_create_form(username, pw1, pw2)
if errors:
for error in errors:
flash(error)
return redirect(url_for(".users"))
# Create the account.
uid = User.create(
username=username,
password=pw1,
name=name,
role=role,
)
flash("User created!")
return redirect(url_for(".users"))
@mod.route("/users/edit/<uid>", methods=["GET", "POST"])
@admin_required
def edit_user(uid):
uid = int(uid)
user = User.get_user(uid=uid)
# Submitting?
if request.method == "POST":
action = request.form.get("action", "")
username = request.form.get("username", "")
name = request.form.get("name", "")
pw1 = request.form.get("password1", "")
pw2 = request.form.get("password2", "")
role = request.form.get("role", "")
username = username.lower()
if action == "save":
# Validate...
errors = None
# Don't allow them to change the username to one that exists.
if username != user["username"]:
if User.exists(username=username):
flash("That username already exists.")
return redirect(url_for(".edit_user", uid=uid))
# Password provided?
if len(pw1) > 0:
errors = validate_create_form(username, pw1, pw2)
elif username != user["username"]:
# Just validate the username, then.
errors = validate_create_form(username, skip_passwd=True)
if errors:
for error in errors:
flash(error)
return redirect(url_for(".edit_user", uid=uid))
# Update the user.
user["username"] = username
user["name"] = name or username
user["role"] = role
if len(pw1) > 0:
user["password"] = User.hash_password(pw1)
User.update_user(uid, user)
flash("User account updated!")
return redirect(url_for(".users"))
elif action == "delete":
# Don't let them delete themself!
if uid == g.info["session"]["uid"]:
flash("You shouldn't delete yourself!")
return redirect(url_for(".edit_user", uid=uid))
User.delete_user(uid)
flash("User deleted!")
return redirect(url_for(".users"))
return template("admin/edit_user.html",
info=user,
)
@mod.route("/impersonate/<int:uid>")
@admin_required
def impersonate(uid):
"""Impersonate a user."""
# Check that they exist.
if not User.exists(uid=uid):
flash("That user ID wasn't found.")
return redirect(url_for(".users"))
db = User.get_user(uid=uid)
if db["role"] == "deleted":
flash("That user was deleted!")
return redirect(url_for(".users"))
# Log them in!
orig_uid = session["uid"]
session.update(
login=True,
uid=uid,
username=db["username"],
name=db["name"],
role=db["role"],
impersonator=orig_uid,
)
flash("Now logged in as {}".format(db["name"]))
return redirect(url_for("index"))
@mod.route("/unimpersonate")
def unimpersonate():
"""Unimpersonate a user."""
# Must be impersonating, first!
if not "impersonator" in session:
flash("Stop messing around.")
return redirect(url_for("index"))
uid = session.pop("impersonator")
db = User.get_user(uid=uid)
session.update(
login=True,
uid=uid,
username=db["username"],
name=db["name"],
role=db["role"],
)
flash("No longer impersonating.")
return redirect(url_for("index"))