A web blog and personal homepage engine written in Go.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

59 satır
1.6 KiB

  1. package gophertype
  2. import (
  3. "net/http"
  4. "git.kirsle.net/apps/gophertype/pkg/authentication"
  5. "git.kirsle.net/apps/gophertype/pkg/console"
  6. "git.kirsle.net/apps/gophertype/pkg/controllers"
  7. "git.kirsle.net/apps/gophertype/pkg/glue"
  8. "git.kirsle.net/apps/gophertype/pkg/middleware"
  9. "git.kirsle.net/apps/gophertype/pkg/session"
  10. "github.com/gorilla/mux"
  11. )
  12. // SetupRouter sets up the HTTP router.
  13. func (s *Site) SetupRouter() error {
  14. router := mux.NewRouter()
  15. router.Use(session.Middleware)
  16. router.Use(authentication.Middleware)
  17. router.Use(middleware.CSRF)
  18. router.Use(middleware.AgeGate)
  19. console.Debug("Setting up HTTP Router")
  20. for _, route := range glue.GetControllers() {
  21. console.Debug("Register: %+v", route)
  22. if len(route.Methods) == 0 {
  23. route.Methods = []string{"GET"}
  24. }
  25. route.Methods = append(route.Methods, "HEAD")
  26. if len(route.Middleware) > 0 {
  27. console.Debug("%+v has middlewares!", route)
  28. handler := route.Middleware[0](http.HandlerFunc(route.Handler))
  29. router.Handle(route.Path, handler).Methods(route.Methods...)
  30. } else {
  31. router.HandleFunc(route.Path, route.Handler).Methods(route.Methods...)
  32. }
  33. }
  34. router.PathPrefix("/").HandlerFunc(controllers.CatchAllHandler)
  35. router.NotFoundHandler = http.HandlerFunc(controllers.CatchAllHandler)
  36. console.Debug("Walk the mux.Router:")
  37. router.Walk(func(route *mux.Route, router *mux.Router, ancestors []*mux.Route) error {
  38. tpl, err1 := route.GetPathTemplate()
  39. met, err2 := route.GetMethods()
  40. console.Debug("path:%s methods:%s path-err:%s met-err:%s", tpl, met, err1, err2)
  41. return nil
  42. })
  43. s.mux = router
  44. s.n.UseHandler(router)
  45. return nil
  46. }