A web blog and personal homepage engine written in Go.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 

65 рядки
1.6 KiB

{{ define "title" }}{{ .V.post.Title }}{{ end }}
{{ define "content" }}
{{ $Post := .V.post }}
<div class="card mb-4">
<div class="card-header">
<h1 class="blog-title">{{ $Post.Title }}</h1>
</div>
<div class="card-body">
<small class="text-muted blog-meta"><em>
{{ if $Post.Sticky }}<span class="blog-sticky">[sticky]</span>{{ end }}
{{ if ne $Post.Privacy "public" }}
<span class="blog-{{ $Post.Privacy }}">[{{ $Post.Privacy }}]</span>
{{ end }}
<span title="{{ $Post.CreatedAt.Format "Jan 2 2006 15:04:05 MST" }}">
{{ $Post.CreatedAt.Format "January 2, 2006" }}
</span>
{{ if ($Post.UpdatedAt.After $Post.CreatedAt) }}
<span title="{{ $Post.UpdatedAt.Format "Jan 2 2006 15:04:05 MST" }}">
(updated {{ $Post.UpdatedAt.Format "January 2, 2006" }})
</span>
{{ end }}
{{ if $Post.Author.Name }}
by {{ $Post.Author.Name }}
{{ end }}
</em></small>
<br><br>
{{ $Post.HTML }}
<div class="mt-4">
<small class="text-muted"><em>
Tags:
{{ range $tag := $Post.Tags }}
<a href="/tagged/{{ $tag.Tag }}" class="ml-2">#{{ $tag.Tag }}</a>
{{ end }}
</em></small>
</div>
</div>
</div>
{{ .CurrentUser }}
{{ if .CurrentUser.IsAdmin }}
<div class="alert alert-secondary">
<strong>Admin:</strong>
[
<a href="/blog/edit?id={{ $Post.ID }}">edit</a> |
<a href="/blog/delete?id={{ $Post.ID }}">delete</a>
]
</div>
{{ end }}
{{ $idStr := printf "%d" $Post.ID }}
{{ if $Post.EnableComments }}
{{ RenderComments .ResponseWriter .Request $Post.Title "post" $idStr }}
{{ else }}
{{ RenderCommentsRO .ResponseWriter .Request "post" $idStr }}
{{ end }}
{{ end }}